E-mailsjabloonvariabelen voor Webex Meetings

De volgende tabel bevat een overzicht en definities van alle variabelen die worden gebruikt in de e-mailsjablonen van Webex Meetings. Voor meer informatie over de afzonderlijke variabelen die in elke sjabloon worden gebruikt, raadpleegt u het Overzicht van variabelen in zakelijke e-mailsjablonen van Webex Meetings.


 
 • Hoewel sommige variabelen in meerdere e-mailsjablonen worden weergegeven, is elke variabele uniek voor de eigen sjabloon. Variabelen worden niet met andere sjablonen gedeeld.

 • Elke e-mailsjabloon bevat een eigen set variabelen. Kopiëren van variabelen tussen het onderwerp en de tekst van het e-mailbericht, of van de ene sjabloon naar de andere, wordt niet ondersteund.

Variabele

Beschrijving

Gebruikte sjablonen

%HostEmail%

Het e-mailadres van de gebruiker

Meerdere

%ForwardSubjectDesc%

Tekst in de regel Onderwerp van de vergadermail

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

%Topic%

Onderwerp van de vergadering

Meerdere

%ForwardDesc%

Tekst met een beschrijving van de vergadering

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

%HostName%

Volledige naam van de host van de vergadering

Meerdere

%Host Name%

Volledige naam van de host van de vergadering

Meerdere

%HostDisclaimer%

Disclaimer-tekst die wordt gebruikt in de voettekst van sjablonen voor vergaderhosts

Meerdere

%MeetingDateOrRecurrence%

Vergaderdatum of herhalingsgegevens, indien van toepassing

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

%TimeZone%

Tijdzone voor de vergadering

Meerdere

%PKIDescription%

Beschrijving van de PKI (Public Key Infrastructure). Deze beschrijving wordt alleen in de sjabloon weergegeven als de optie PKI is ingeschakeld voor uw site.

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

%LyncURI%

Koppeling Skype voor Bedrijven (SIP-URI)

MC-vergaderingsinformatie voor deelnemer (Productiviteitstools)

Uitnodiging voor een vergadering in progress_PR (Productiviteitstools)

%MeetingInfoURL%

URL waar de vergaderinggegevens worden weergegeven

Meerdere

%MeetingInfoInOtherTimezone%

De vergaderinggegevens worden in een andere tijdzone weergegeven dan de tijdzone waarin de vergadering oorspronkelijk is gepland

Meerdere

%ServiceNameURL%

URL van de servicenaam (bijv. Webex Meetings)

Uitnodiging om voor een vergadering te registreren

%HostPhone%

Het telefoonnummer van de gebruiker die de host is

Meerdere

%PromotionFreeTrialDescription%

Beschrijving van promotionele tekst voor een gratis proefperiode van Webex Meetings

Meerdere

%PromotionFreeTrialURL%

URL van de promotionele tekst voor de gratis proefperiode

Meerdere

%EmailFooter%

Brandable voettekst die wordt gebruikt in alle e-mails

Meerdere

%Disclaimer%

Webex juridische vrijwaringstekst die in de voettekst wordt gebruikt

Meerdere

%AttendeeName%

Naam van de deelnemer aan de vergadering

Meerdere

%MeetingTime%

De tijd waarop de vergadering is gepland

Meerdere

%MeetingNumber%

Identificatienummer dat aan de vergadering is toegewezen

Meerdere

%MeetingDate%

Datum waarop de vergadering plaatsvindt

Meerdere

%MeetingNumberLabel%

Tekstlabel dat voorafgaat aan de %MeetingNumber% variabele (bv. 'Vergaderingsnummer:')

Meerdere

%MeetingNumberLabelWithValue%

Combinatie van een label van een vergaderingnummer en een vergaderingnummer

Meerdere

%MeetingNumberNS%

Identificatienummer dat is toegewezen aan de vergadering (geen spatie tussen nummers)

Meerdere

%PersonalRoomID%

Unieke id voor de gebruiker in de URL voor de persoonlijke ruimte

Uitnodiging voor een vergadering in Progress_PR(Productiviteitstools)

%MeetingPasswordLabel%

Tekstlabel dat voorafgaat aan de %MeetingPassword% variabele (bv. 'Wachtwoord voor vergadering:')

Meerdere

%MeetingPassword%

Vergaderingwachtwoord

Meerdere

%PasswordDesc%

Beschrijving van hoe het wachtwoord moet worden gebruikt

Meerdere

%AlternateHostDescription%

Beschrijving van de alternatieve host van de vergadering, indien aanwezig

Meerdere

%JoinMeetingTitle4SmartPhone%

De tekst van de titel voor de vergadering wanneer deze wordt weergegeven op smartphones

Meerdere

%TeleconferenceAttendeeDesc%

Beschrijving van deelnemers die deelnemen via de teleconferentie

Meerdere

%TeleconferenceInfoAttendeeNN%

Beschrijving van deelnemers die deelnemen via een teleconferentie

Meerdere

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Bericht waarin de deelnemers wordt verzocht om vóór deelname aan de vergadering te controleren of de rich-mediaspeler wordt ondersteund

Meerdere

%Meeting Link%

Koppeling naar de vergaderingpagina (vanwaar deelnemers kunnen deelnemen aan de vergadering)

Meerdere

%iPhoneJoinMeetingDesc%

Instructies voor gebruikers die via een iPhone deelnemen aan een vergadering

Meerdere

%PKI Information%

Informatie over de PKI (Public Key Infrastructure). Deze informatie wordt weergegeven wanneer de optie PKI voor uw site is ingesteld.

Meerdere

%TeleconferenceDesc%

Beschrijving van de teleconferentie

Meerdere

%TeleconferencingInfo%

Informatie over de teleconferentie, waaronder de telefoonnummers enzovoort

Meerdere

%TeleconferenceHostDesc%

Tekstlabel dat voorafgaat aan de telefooninformatie

Meerdere

%TeleconferenceInfoHostNN%

Telefooninformatie

Meerdere

%Recording Disclaimer%

Juridische vrijwaringstekst van Webex met betrekking tot het maken van een opname van de vergadering

Meerdere

%UCFHostVerifyPlayers%

Bericht waarin de hosts wordt verzocht om vóór deelname aan de vergadering te controleren of de rich-mediaspeler wordt ondersteund

Meerdere

%ConfCallModerator%

Informatie over de moderator van het conferentiegesprek

Meerdere

%TeleconferenceInfoAttendee%

Informatie over de deelnemer aan de teleconferentie

MC Tele MeetingInfo voor deelnemer

%ConfCallParticipant%

Informatie over de deelnemer aan het conferentiegesprek

MC Tele MeetingInfo voor deelnemer

%TeleconferenceInfoHost%

Informatie over de host van de teleconferentie

MC Tele MeetingInfo voor host

%iCalendarText%

Informatie over het toevoegen van de vergadering aan iCalendar

Vergaderinggegevens bijgewerkt

%DownloadToCalendarLink%

Koppeling voor het downloaden van de vergadering in iCalendar

Vergaderinggegevens bijgewerkt

%AttendeeJoinSection%

Informatie over de gegevens die aan de deelnemer moeten worden verstrekt voor deelname aan de vergadering

Vergaderinggegevens bijgewerkt

%MeetingManagerSetUpDesc%

Informatie over het installeren van Vergaderingbeheer

Registratie voor vergadering bevestigd

%SetupURL%

URL voor het installeren van Vergaderingbeheer

Registratie voor vergadering bevestigd

%DateTime%

Informatie over de datum en tijd van de vergadering

Meerdere

%DateTimeList%

Datum en tijd (oftewel de planning) voor vergaderingen die opnieuw zijn gepland. Voor dergelijke vergaderingen geldt een registratieverplichting.

Vergadering met registratieverplichting opnieuw gepland

%PhoneContactInfo%

Telefoonnummer van de contactpersoon voor vergaderingen die opnieuw zijn gepland

Vergadering met registratieverplichting opnieuw gepland

%ActionOnAudioMeeting%

Beschrijft hoe hosts het audiogedeelte van de vergadering kunnen starten

Meerdere

%ActionOnAudioMeetingAttendee%

Beschrijft hoe deelnemers kunnen deelnemen aan het audiogedeelte van de vergadering

Meerdere

%TPInformationIcs%

TelePresence-informatie

Meerdere

%JoinByPhoneIcs%

Audio-informatie voor deelnemers, inclusief telefoonnummers om deel te nemen aan de audio

Meerdere

%HostMeetingPasswordIcs%

Wachtwoord voor vergadering dat door de host is ingesteld.

Wordt in de hostsjabloon weergegeven

MC MeetingInfo voor host (Productiviteitstools)

%HostDisclaimerIcs%

Disclaimer-tekst die wordt gebruikt in de voettekst van sjablonen voor vergaderhosts

Meerdere

%AttendeeJoinByPhoneIcs%

Te kiezen telefoongegevens om aan de vergadering deel te nemen.

Wordt in de deelnemerssjabloon weergegeven

MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

%MeetingPasswordIcs%

Wachtwoord voor vergadering dat door de host is ingesteld.

Wordt in de deelnemerssjabloon weergegeven

Meerdere

%DisclaimerIcs%

Disclaimer-tekst die wordt gebruikt in de voettekst van sjablonen voor deelnemers

Meerdere

%AlternateHostDescriptionIcs%

Beschrijving van de alternatieve host van de vergadering, indien aanwezig

MC MeetingInfo voor deelnemer

%JoinByPhoneEntHtml%

Informatie voor alleen toetreden via de telefoon (HTML-berichttekst voor e-mail)

Meerdere

%JoinByPhoneEntText%

Informatie voor alleen toetreden via de telefoon (platte berichttekst voor e-mail)

Meerdere

%TPJoinDescriptionHtml%

Informatie voor toetreden via een videosysteem (HTML-berichttekst voor e-mail)

Meerdere

%TPJoinDescriptionText%

Informatie voor toetreden via een videosysteem (platte berichttekst voor e-mail)

Meerdere

E-mailsjabloonvariabelen voor Enterprise

De volgende tabel bevat een overzicht en definities van alle variabelen die in de e-mailsjablonen van Enterprise worden gebruikt. Voor meer informatie over de afzonderlijke variabelen die in elke sjabloon worden gebruikt, raadpleegt u het Overzicht van variabelen in zakelijke e-mailsjablonen van Meeting Center.

 • Hoewel sommige variabelen in meerdere e-mailsjablonen worden weergegeven, is elke variabele uniek voor de eigen sjabloon. Variabelen worden niet met andere sjablonen gedeeld.

 • Elke e-mailsjabloon bevat een eigen set variabelen. Kopiëren van variabelen van de ene sjabloon naar de andere wordt niet ondersteund.

  Variabele

  Beschrijving

  Gebruikte sjablonen

  %AccountActivationURL%

  URL waar de gebruiker het Webex-account kan activeren

  Geautomatiseerde reacties naar niet-geactiveerde gebruikers, meerdere

  %AccountPassword%

  Wachtwoord voor Webex-account van de klant

  Geautomatiseerde reacties naar gebruikers

  %AdminName%

  Naam van de sitebeheerder van de Webex-services

  Meerdere

  %allocation queue%

  WebACD-wachtrij die wordt gebruikt in de toewijzingsregel

  E-mailmelding van fout WebACD-toewijzingsregel

  %ApproveURL%

  URL voor goedkeuring van de wachtwoordaanvraag

  Wachtwoordaanvraag

  %BillingEnd%

  Einddatum van de factureringsperiode voor het serviceabonnement

  Meerdere

  %BrandName%

  Merknaam van de Webex-servicesite van de klant, bijvoorbeeld: customer.webex.com

  Geautomatiseerde reacties naar gebruikers

  %CallInPhoneNumber%

  Het telefoonnummer dat deelnemers moet bellen om deel te nemen aan de vergadering

  Meerdere

  %ChangePassword%

  URL of koppeling waarmee gebruikers hun wachtwoord kunnen wijzigen

  Melding aanvraag Wachtwoord vergeten - Wachtwoord wijzigen

  %ChangePasswordLink%

  URL of koppeling waarmee gebruikers hun wachtwoord kunnen wijzigen

  Meerdere

  %Comments%

  Configureerbare tekst waarmee de gebruiker/host om aanvullende opmerkingen wordt gevraagd

  Feedback naar host één, meerdere

  %CompanyName%

  Naam van het bedrijf dat op de service is geabonneerd

  Meerdere

  %ComputerName%

  Naam van de computer waarop Access Anywhere wordt aangevraagd

  Access Anywhere aangevraagd

  %ConfID%

  Unieke numerieke id van de conferentie op deze site.

  Meerdere

  %ConfirmationUrl%

  URL of koppeling waarmee gebruikers hun Webex-accounts kunnen bevestigen

  Bevestigingsmail verplicht stellen

  %ConfName%

  Naam (onderwerp) van de conferentie.

  Meerdere

  %ConfirmWords%

  Tekst die het proces van accountbevestiging beschrijft

  Bevestigingsmail verplicht stellen

  %Content%

  Opmerkingen verzonden door een gebruiker als onderdeel van feedback over een service (naar de serviceondersteuningsgroep)

  Meerdere

  %CSRs%

  Namen van de medewerkers van de klantenservice

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

  %CustomerEmail%

  E-mailadres klant

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

  %CustomerName%

  Naam van de Webex-klant

  Meerdere

  %CustomerPhone%

  Telefoonnummer klant

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

  %Date%

  Datum waarop de feedback is verstrekt

  Meerdere

  %DateTime%

  Datum en tijd waarop een ondersteuningsaanvraag in de wachtrij is geplaatst

  Meerdere

  %DeactivatedNumber%

  Aantal dagen dat het account inactief was

  Kennisgeving gedeactiveerd account

  %DomainID%

  Domein waar de site beschikbaar is.

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

  %DownloadCscFileURL%

  Tekst en URL voor het downloaden van het exportbestand

  Meerdere

  %DownloadErrorLogURL%

  Tekst en URL om het foutenlogboek voor het import- of exportproces te downloaden

  Meerdere

  %DownloadToCalendarLink%

  URL voor gebruikers die de vergaderinggegevens offline willen downloaden in de gewenste agenda-indeling. Deze optie is verplicht om iCal met Lotus Notes te kunnen gebruiken.

  Meerdere

  %DownloadToCalendarURL%

  URL of koppeling voor gebruikers die de vergaderinggegevens offline willen downloaden in de gewenste agenda-indeling

  Meerdere

  %Duration%

  Duur van de opname of vergadering

  Beschikbare opnamemelding

  %Edit Recording URL%

  URL voor het bewerken van de opnamegegevens en de bedieningsopties voor het afspelen

  Beschikbare opnamemelding

  %Email%

  E-mailadres

  Meerdere

  %Email Address%

  E-mailadres van de contactpersoon die de opnamen van de vergadering deelt

  Opnamen delen

  %EmailConfirmLink%

  URL of koppeling waarmee de gebruiker de wijziging van het e-mailadres in zijn of haar Webex-account kan bevestigen

  Bevestiging wijziging Webex-account

  %EmailFooter%

  Brandable voettekst die wordt gebruikt in alle e-mails

  ALLE

  %EndingTime%

  Eindtijd van de vergadering met betaling naar gebruik (zoals aangeleverd met factureringsgegevens na afloop van de vergadering)

  Meerdere

  %EntryLinkURL%

  URL of koppeling die naar het WebACD-invoerformulier voor aanvragen van klanten wijst

  E-mail ontbrekende WebACD-wachtrij

  %ErrorCode%

  Foutcode van de WebACD-routeringsgebeurtenis

  E-mailmelding WebACD-routeringsfout

  %ErrorMessage%

  Foutbericht waarin de aard van het mislukken van de taak wordt uitgelegd

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

  %ExportFileName%

  Naam van het geëxporteerde bestand.

  Kennisgeving dat het exportproces is voltooid of afgebroken

  %ExportStatusPageURL%

  URL van de pagina met de exportstatus. Geeft de status van een aanvraag weer: In de wachtrij, Bezig, Afgebroken of Voltooid

  Kennisgeving dat het exportproces is voltooid of afgebroken

  %FailCount%

  Het totale aantal records dat niet is ontvangen

  Meerdere

  %FailedAccountDetail%

  Details van accounts waarvan het wijzigen tijdens de sitebeheergebeurtenis niet is geslaagd

  Verbeteringen wachtwoordbeveiliging normale omstandigheden

  %FailedNumber%

  Aantal mislukte aanmeldpogingen door een Webex-gebruiker

  Melding voor vergrendeld account, meerdere

  %FinishDate%

  De datum waarop de verwerking van de verzonden aanvraag is voltooid

  Meerdere

  %FinishTime%

  De tijd waarop de verwerking van de verzonden aanvraag is voltooid

  Meerdere

  %FirstName%

  Voornaam van de eigenaar van het Webex-account

  Meerdere

  %FullName%

  Volledige naam van de Webex-gebruiker.

  Access Anywhere aangevraagd

  %HostEmail%

  E-mailadres van de Webex Meetings.

  Meerdere

  %Host Name%

  Volledige naam van de host van de vergadering

  Meerdere

  %HostName%

  Volledige naam van de host van de vergadering

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder, meerdere sjablonen

  %HostID%

  Id-nummer van de host van de vergadering

  Melding automatisch opnemen mislukt

  %HostMeetingInfoURL%

  URL of koppeling waarmee de host de vergadering kan bewerken

  Meerdere

  %hostpassword%

  Wachtwoord dat wordt geleverd bij de melding voor het instellen van het nieuwe account

  Meerdere

  %iCalendarText%

  Tekstinstructies voor het downloaden van de iCal-versie van de vergaderinggegevens

  Meerdere

  %ImportStatusPageURL%

  URL van de pagina met de importstatus. Geeft de status weer van een aanvraag die moet worden geïmporteerd: In behandeling, In de wachtrij, Afgebroken of Voltooid

  Kennisgeving dat het importproces is voltooid of afgebroken

  %ImportFileName%

  Naam van het bestand waarvoor een importaanvraag is verzonden

  Kennisgeving dat het importproces is voltooid of afgebroken

  %InvoiceNumber%

  Factuurnummer dat bij het aankoopbewijs wordt geleverd

  Meerdere

  %JobID%

  Taak-id (dit is de id van de kritieke taak die is mislukt)

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

  %JobType%

  Taaktype (geeft aan welk type kritieke taak is mislukt: importeren of exporteren)

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

  %LastName%

  Achternaam van de eigenaar van het Webex-account

  Meerdere

  %MeetingCost%

  Kosten (exclusief BTW) van de 'betaling naar gebruik'-vergadering

  Meerdere

  %MeetingDate%

  Datum waarop de vergadering plaatsvindt

  Meerdere

  %MeetingDateOrRecurrence%

  Datum van de vergadering of de herhalingsgegevens voor de vergadering

  Meerdere

  %MeetingNumber%

  Id-nummer dat aan de vergadering is toegewezen

  Meerdere

  %Meeting Password%

  Wachtwoord voor vergadering dat door de host is ingesteld

  Meerdere

  %MeetingTime%

  De tijd waarop de vergadering is gepland

  Meerdere

  %N%

  Aantal dagen voordat het tijdelijke wachtwoord vervalt (dat wordt aangeleverd na een aanvraag voor wachtwoordwijziging)

  Wachtwoord opnieuw instellen

  %NewEmail%

  E-mailadres van het Webex-account nadat het e-mailadres is gewijzigd

  Bevestiging wijziging Webex-account

  %NewSuccessCountAdded%

  Geeft weer hoeveel records er zijn toegevoegd (dit duidt erop dat het importproces is geslaagd)

  Melding voor importeren voltooid of afgebroken, meerdere

  %NewSuccessCountUpdated%

  Geeft weer hoeveel records er zijn bijgewerkt (dit duidt erop dat de database is bijgewerkt met de geïmporteerde records)

  Melding voor importeren voltooid of afgebroken, meerdere

  %NO%

  Percentage van de totale resterende opslagruimte voor opnamen voor de site

  Waarschuwing capaciteit mediaopslag

  %OldEmail%

  E-mailadres van het Webex-account voordat het e-mailadres is gewijzigd

  Bevestiging wijziging Webex-account

  %OptionName%

  Naam van de optie die de sitebeheerder heeft gewijzigd

  Meerdere

  %PasswordOrLink%

  Wachtwoord of koppeling naar het wachtwoord (aangeleverd nadat een wachtwoord is hersteld)

  Wachtwoord opnieuw instellen

  %PaymentURL%

  URL of koppeling waarmee een klant het serviceabonnement kan aanschaffen of verlengen

  Meerdere

  %PeopleMinutes%

  Gecombineerde aanwezigheidstijd van alle deelnemers in de vergadering met betaling naar gebruik

  Meerdere

  %percentage%

  Percentage aan WebACD-wachtrij toegewezen gesprekken

  E-mailmelding van fout WebACD-toewijzingsregel

  %Performance%

  Configureerbare tekst waarmee de gebruiker om feedback wordt gevraagd over de vergaderingprestaties

  Feedback naar host één, meerdere

  %Personalized Message%

  Bericht dat bij het delen van opnamen door de host kan worden gepersonaliseerd en gebruikt

  Opnamen delen

  %ProductivityToolBenefit%

  Tekst die de voordelen van de Webex-productiviteitstools beschrijft

  Meerdere

  %PpuEmail%

  Het e-mailadres van de contactpersoon van de technische ondersteuning voor het geval de gebruiker heeft gekozen voor een account met betaling naar gebruik

  Meerdere

  %PpuPhone%

  Het telefoonnummer van de contactpersoon van de technische ondersteuning voor het geval de gebruiker heeft gekozen voor een account met betaling naar gebruik

  Meerdere

  %PpuSupportHours%

  De werktijden van de contactpersoon van de technische ondersteuning voor het geval de gebruiker heeft gekozen voor een account met betaling naar gebruik

  Meerdere

  %Profile%

  Gebruikersprofiel

  Feedback naar host één, meerdere

  %Question%

  Door de klant gestelde vraag

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

  %QueueName%

  De naam van de wachtrij voor het afhandelen van klantondersteuningsaanvragen/-berichten

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere

  %ReactivateActMsg%

  Instructies voor het opnieuw activeren van het vergrendelde Webex-account

  Melding Account vergrendeld

  %Recording Info URL%

  URL waar informatie over de opname kan worden bekeken, zoals opties waarmee gebruikers de opnamen en gerelateerde informatie kunnen downloaden

  Beschikbare opnamemelding

  %Recording Link%

  URL of koppeling waarop de opname kan worden afgespeeld vanaf de Webex-servicesite.

  Beschikbare opnamemelding

  %Recording Time%

  Starttijd van de opname

  Beschikbare opnamemelding

  %recursive sub-queue%

  De subwachtrij die als gevolg van de foutieve toewijzingsregel is toegewezen aan een recursieve toewijzing

  E-mailmelding van fout WebACD-toewijzingsregel

  %Reliability%

  Configureerbare tekst waarmee de gebruiker om feedback wordt gevraagd over de betrouwbaarheid van de vergadering

  Feedback naar host één, meerdere

  %Request%

  Naam van de aanvraag

  Meerdere

  %RequestEnd%

  Status van de import- of exportaanvraag

  Meerdere

  %Request_Status%

  Status van de aanvraag

  Meerdere

  %ScheduledMeeting%

  Geeft aan of de gebruiker geplande vergaderingen heeft.

  Melding voor vergrendeld account, meerdere

  %ServerName%

  Naam van de server waarop de vergadering is gehost

  Feedback naar host één, meerdere

  %Service Center%

  URL van de Webex-servicesite

  Beschikbare opnamemelding, meerdere

  %ServiceName%

  Merknaam van de Webex-service (bijv. Webex Meetings, Webex Training, Webex Support, enzovoort)

  Meerdere

  %Service Recording URL%

  URL van de Webex-servicesite waar gebruikers alle beschikbare opnamen voor de site kunnen bekijken

  Beschikbare opnamemelding

  %ServiceType%

  Het Webex-servicetype

  Meerdere

  %ServiceURL%

  URL van de Webex-servicesite

  Installatiegegevens voor Access Anywhere

  %Setup%

  Configureerbare tekst waarmee de gebruiker om feedback wordt gevraagd over het gemak waarmee de vergadering kan worden georganiseerd

  Feedback naar host één, meerdere

  %SiteAdminHomePageURL%

  URL of koppeling naar de startpagina van de sitebeheerder

  Aanvraag van servicerechten

  %SiteAdminName%

  Naam van de sitebeheerder van de Webex-services

  Melding voor gedeactiveerd account, meerdere

  %SiteBrandName%:

  URL van de Webex-servicesite van de klant, bijvoorbeeld: http://customer.webex.com

  Geautomatiseerde reacties naar gebruikers

  %SiteHomePageURL%

  URL van de startpagina van de Webex-servicesite

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder

  %SiteID%

  Unieke numerieke id van de site (deze informatie wordt verzonden naar de sitebeheerder)

  E-mailmelding voor mislukte kritieke taak

  %SiteURL%

  URL van de Webex-servicesite

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder

  %StartingTime%

  Starttijd van de vergadering met betaling naar weergave (zoals aangeleverd met factureringsgegevens na afloop van de vergadering)

  Meerdere

  %Status%

  Voorlopige status van de gebruiker die zich heeft aangemeld voor een account bij Webex. De ';Status'; is ';Accepteren'; of ';Afwijzen';, afhankelijk van de acceptatie-/afwijzingscriteria die voor de functie Aanmelden zijn ingesteld in sitebeheer.

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder

  %StatusAction%

  Actie die de sitebeheerder moet ondernemen naar aanleiding van het WebEx-account dat de gebruiker heeft aangevraagd, ofwel ';Accepteren'; ofwel ';Afwijzen';

  Accountaanmeldingsmelding voor sitebeheerder

  %SubmitDate%

  De datum waarop de aanvraag is verzonden

  Meerdere

  %SubmitTime%

  De tijd waarop de aanvraag is verzonden

  Meerdere

  %Subject%

  De tekst die wordt gebruikt op de onderwerpregel

  Meerdere

  %subtype%

  Type abonnement dat aan het nieuwe account is gekoppeld

  Meerdere

  %SuccessCount%

  Aantal accounts dat tijdens de sitebeheergebeurtenis is gewijzigd

  Verbeteringen wachtwoordbeveiliging normale omstandigheden

  %SupportEmail%

  E-mailadres voor technische ondersteuning voor de Webex-service

  Meerdere

  %SupportPhone%

  Telefoonnummer van de technische ondersteuning voor de Webex-service

  Meerdere

  %ServiceNameURL%

  URL van de servicenaam (bijvoorbeeld MC, SC, TC enzovoort)

  Meerdere

  %SiteAdminEmail%

  E-mailadres van de sitebeheerder

  Meerdere

  %SiteAdminPhoneContactInfo%

  Telefoonnummer van de sitebeheerder

  Meerdere

  %Tax%

  Btw-kosten van de aanschaf

  Meerdere

  %TechSupportEmailAddress%

  Brandable e-mailadres van technische ondersteuning bij Webex.

  Geautomatiseerde reacties naar gebruikers

  %TeleconferenceCost%

  Kosten van het teleconferentiegedeelte van de vergadering met betaling naar gebruik

  Meerdere

  %TeleconferenceName%

  Naam die door de host is toegewezen aan de teleconferentie

  Meerdere

  %TeleconferencingInfo%

  Teleconferentiegegevens die aan de gebruikers worden verstrekt. Niet configureerbaar.

  Meerdere

  %TeleconferencingMinutes%

  Aantal gebruikte teleconferentieminuten in de vergadering met betaling naar weergave

  Meerdere

  %TimeZone%

  De tijdzone waarin de vergadering is gepland. De tijdzone kan worden geconfigureerd door de host van de vergadering

  Meerdere

  %Topic%

  Onderwerp van de vergadering

  Meerdere

  %Topic Name%

  Naam van het onderwerp waarvoor een opname beschikbaar is die rechtstreeks kan worden afgespeeld via de WebEx-servicesite

  Beschikbare opnamemelding

  %TotalCost%

  Totale kosten van de vergadering met betaling naar gebruik, inclusief de kosten van vergaderingen, teleconferenties en btw

  Meerdere

  %TotalCount%

  Het totale aantal records dat is ontvangen

  Meerdere

  %TrialEnd%

  Einddatum van het proefabonnement op de Webex-service

  Meerdere

  %URL%

  URL die naar een website of een andere locatie wijst

  Alle

  %UserEmail%

  E-mailadres van het WebEx-account

  Meerdere

  %UserList%

  Lijst met gebruikersaccounts op de Webex-servicesite die zijn gedeactiveerd

  Melding voor gedeactiveerd account, meerdere

  %UserName%

  De gebruikersnaam van de gebruiker voor het aanmelden bij Webex-services

  Installatiegegevens voor Access Anywhere

  %username%

  De gebruikersnaam van de gebruiker voor het aanmelden bij Webex-services

  E-mails met welkomstboodschappen van WebEx Service_CMR

  %WaitTime_Not%

  De tijd dat de aanvraag in de wachtrij heeft gestaan voordat de melding werd geactiveerd

  E-mail met wachtmelding

  %WaitTime_Tsh%

  Geschatte wachttijd voordat de aanvraag wordt verwerkt en opgelost door een CSR

  E-mail voor het achterlaten van een bericht, meerdere