Variabler för e-postmall för Webex Meetings

Följande tabell listar och definierar alla variabler som används i e-postmallar i Webex Meetings. Mer information om de enskilda variabler som används i varje mall finns i E-postmall med variabelmatris för Webex Meetings.


 
 • Även om vissa variabler förekommer i flera e-postmallar, är varje variabel unik för sin egen mall. Variabler delas inte mellan mallar.

 • Varje e-postmall innehåller sin egna uppsättning variabler. Kopiera och klistra in variabler mellan e-postämnet och -kroppen eller från en mall till en annan stöds inte.

Variabel

Beskrivning

Använd mall

%HostEmail%

Användarens e-postadress.

Flera

%ForwardSubjectDesc%

Text i ämnesraden för mötets e-postmeddelande

Inbjudan att registrera sig för ett möte

%Topic%

Meeting ämne

Flera

%ForwardDesc%

Text som beskriver mötet

Inbjudan att registrera sig för ett möte

%HostName%

Mötesvärdens fullständiga namn

Flera

%Host Name%

Mötesvärdens fullständiga namn

Flera

%HostDisclaimer%

Friskrivningstext som används i sidfoten av mallar för mötesvärdar

Flera

%MeetingDateOrRecurrence%

Mötesdatum eller återkommande information, om något

Inbjudan att registrera sig för ett möte

%TimeZone%

Tidszon för mötet

Flera

%PKIDescription%

Beskrivning av infrastruktur med publika nycklar. Detta visas endast i mallen om alternativet PKI är aktiverad för din webbplats.

Inbjudan att registrera sig för ett möte

%LyncURI%

Skype för företag-länk (SIP URI)

MC-mötesinformation för deltagare (produktivitetsverktyg)

Inbjudan till ett möte i progress_PR (produktivitetsverktyg)

%MeetingInfoURL%

URL som ger mötesinformation

Flera

%MeetingInfoInOtherTimezone%

Mötesinformation som ges i en annan tidszon än där den ursprungligen schemalades

Flera

%ServiceNameURL%

URL till tjänstenamnet (t.ex. Webex Meetings)

Inbjudan att registrera sig för ett möte

%HostPhone%

Telefonnummer till den användaren som är värd

Flera

%PromotionFreeTrialDescription%

Beskrivning av alla erbjudandetexter för en gratis provperiod av Webex Meetings

Flera

%PromotionFreeTrialURL%

URL till marknadsföringstext för den kostnadsfria provanvändningen

Flera

%EmailFooter%

Varumärkestext i sidfoten som används i alla e-postmeddelanden

Flera

%Disclaimer%

Webex friskrivningstext som används i sidfoten

Flera

%AttendeeName%

Namn på mötesdeltagaren

Flera

%MeetingTime%

Tid när mötet är schemalagt

Flera

%MeetingNumber%

Identifikationsnummer som är tilldelat mötet

Flera

%MeetingDate%

Datum som mötet kommer att ske

Flera

%MeetingNumberLabel%

Textetikett som föregår %MeetingNumber% variabeln (t.ex. ”Mötesnummer:”)

Flera

%MeetingNumberLabelWithValue%

Kombination av en mötesnummeretikett och ett mötesnummer

Flera

%MeetingNumberNS%

Identifikationsnummer som är tilldelat mötet (inget mellanrum mellan siffror)

Flera

%PersonalRoomID%

Unik identifierare för användaren i det personliga rummets webbadress

Inbjudan till ett möte i Progress_PR (produktivitetsverktyg)

%MeetingPasswordLabel%

Textetikett som föregår %MeetingPassword% variabeln (t.ex. ”Möteslösenord:”)

Flera

%MeetingPassword%

Möteslösenord

Flera

%PasswordDesc%

Beskrivning av hur man ska använda lösenordet

Flera

%AlternateHostDescription%

Beskrivning av alternativ mötesvärd i förekommande fall

Flera

%JoinMeetingTitle4SmartPhone%

Mötesrubrik som visas på smartphones

Flera

%TeleconferenceAttendeeDesc%

Beskrivning av deltagare som deltar via telekonferens

Flera

%TeleconferenceInfoAttendeeNN%

Beskrivning av deltagare som deltar via en telekonferens

Flera

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Meddelande som ber deltagarna att verifiera stödet för multimediespelare innan de deltar i mötet

Flera

%Meeting Link%

Länk till mötessidan (från vilken deltagarna kan delta i mötet)

Flera

%iPhoneJoinMeetingDesc%

Instruktioner för användare att delta i ett möte från iPhone

Flera

%PKI Information%

Information om infrastruktur med publika nycklar. Den här informationen kommer att finnas när PKI-alternativet är aktiverat för din webbplats.

Flera

%TeleconferenceDesc%

Beskrivning av telekonferensen

Flera

%TeleconferencingInfo%

Information om telekonferensen inklusive telekonferensens telefonnummer o.s.v.

Flera

%TeleconferenceHostDesc%

Textetikett som föregår telefonnummerinformation

Flera

%TeleconferenceInfoHostNN%

Telefoninformation

Flera

%Recording Disclaimer%

Webex juridiska friskrivningstext om att göra en inspelning av mötet

Flera

%UCFHostVerifyPlayers%

Meddelande som ber värdarna att verifiera stödet för multimediaspelare innan de deltar i mötet

Flera

%ConfCallModerator%

Information om konferensens samtalsmoderator

Flera

%TeleconferenceInfoAttendee%

Information om telekonferensens deltagare

MC mötesinformation om telekonferens för deltagare

%ConfCallParticipant%

Information om konferensens samtalsmötesdeltagare

MC mötesinformation om telekonferens för deltagare

%TeleconferenceInfoHost%

Information om telekonferensens värd

MC mötesinformation om telekonferens för värd

%iCalendarText%

Information om hur man lägger till ett möte i iCalendar

Mötesinformation uppdaterad

%DownloadToCalendarLink%

Länk för att hämta mötet till iCalendar

Mötesinformation uppdaterad

%AttendeeJoinSection%

Information om detaljer som ska meddelas deltagarna innan de deltar i mötet.

Mötesinformation uppdaterad

%MeetingManagerSetUpDesc%

Information om hur man ställer in möteshanteraren

Deltagarregistrering bekräftad

%SetupURL%

URL för att konfigurera möteshanterare

Deltagarregistrering bekräftad

%DateTime%

Information om datum och tid för mötet

Flera

%DateTimeList%

Information om datum och tid (t.ex. schemaläggning) för möten vars schemaläggning har lagts om. För sådana möten är registrering obligatorisk.

Möten kräver obligatorisk registrering för schemaläggning som har lagts om

%PhoneContactInfo%

Telefonnummer till värden för möten vars schemaläggning har lagts om

Möten kräver obligatorisk registrering för schemaläggning som har lagts om

%ActionOnAudioMeeting%

Beskriver för värden hur man startar ljuddelen av mötet

Flera

%ActionOnAudioMeetingAttendee%

Beskriver för en deltagare hur man deltar i ljuddelen av mötet

Flera

%TPInformationIcs%

TelePresence-information

Flera

%JoinByPhoneIcs%

Ljudinformation till deltagare, inklusive telefonnummer för att delta i ljuddelen

Flera

%HostMeetingPasswordIcs%

Möteslösenord satt av mötesvärden.

Visas i värdmallen

MC-mötesinformation till värd (produktivitetsverktyg)

%HostDisclaimerIcs%

Friskrivningstext som används i sidfoten av mallar för mötesvärdar

Flera

%AttendeeJoinByPhoneIcs%

Telefoninformation för att ringa in och delta i möte.

Visas i deltagarmallen

MC mötesinformation för mötesdeltagare (produktivitetsverktyg)

%MeetingPasswordIcs%

Möteslösenord satt av mötesvärden.

Visas i deltagarmallen

Flera

%DisclaimerIcs%

Friskrivningstext som används sidfoten i mallar för deltagare

Flera

%AlternateHostDescriptionIcs%

Beskrivning av alternativ mötesvärd i förekommande fall

MC-mötesinformation för deltagare

%JoinByPhoneEntHtml%

Information om att delta endast via telefon (brödtext för e-post i HTML)

Flera

%JoinByPhoneEntText%

Information om att delta endast via telefon (oformaterad brödtext för e-post)

Flera

%TPJoinDescriptionHtml%

Information om att delta från ett videosystem (brödtext för e-post i HTML)

Flera

%TPJoinDescriptionText%

Information om att delta från ett videosystem (oformaterad brödtext för e-post)

Flera

Variabler för e-postmall för företag

Följande tabell listar och definierar alla variabler som används i e-postmallar för företag. För mer information om de enskilda variablerna som används i varje mall, se E-postmall med variabelmatris för företag.

 • Även om vissa variabler förekommer i flera e-postmallar, är varje variabel unik för sin egen mall. Variabler delas inte mellan mallar.

 • Varje e-postmall innehåller sin egna uppsättning variabler. Det finns inget stöd för att kopiera och klistra in variabler från en mall till en annan.

  Variabel

  Beskrivning

  Använd mall

  %AccountActivationURL%

  URL där användaren kan aktivera Webex-kontot

  Automatiskt svar till användare är inte aktiverat, flera

  %AccountPassword%

  Kundens lösenord för Webex-konto

  Automatsvar till användare

  %AdminName%

  Namn på webbplatsadministratören för Webex-tjänster

  Flera

  %allocation queue%

  WebACD-kön som används i tilldelningsregeln

  Bekräftelse via e-post angående fel i tilldelningsregel för WebACD

  %ApproveURL%

  URL för att godkänna lösenordsförfrågan

  Lösenordsförfrågan

  %BillingEnd%

  Slutdatum för faktureringsperioden avseende tjänsteprenumerationen

  Flera

  %BrandName%

  Varumärkesnamn på kundens Webex-servicewebbplats, till exempel: customer.webex.com

  Automatsvar till användare

  %CallInPhoneNumber%

  Telefonnummer som inbjudna måste ringa för att delta i mötet

  Flera

  %ChangePassword%

  URL eller länk där användare kan ändra sina lösenord

  Meddelande om förfrågning av glömt lösenord – Ändra lösenord

  %ChangePasswordLink%

  URL eller länk där användare kan ändra sina lösenord

  Flera

  %Comments%

  Konfigurerbar text för att få ytterligare kommentarer från användaren/värden

  Feedback till första värden, flera

  %CompanyName%

  Namn på företaget som prenumererar på tjänsten

  Flera

  %ComputerName%

  Namnet på datorn som har begärt Access Anywhere

  Access Anywhere begärt

  %ConfID%

  Unikt numeriskt ID för konferensen på denna webbplats.

  Flera

  %ConfirmationUrl%

  URL eller länk som tillåter användare att bekräfta sina Webex-konton

  Kräva e-postbekräftelse

  %ConfName%

  Konferensens namn (ämne).

  Flera

  %ConfirmWords%

  Text som beskriver processen kring kontobekräftelse

  Kräva e-postbekräftelse

  %Content%

  Kommentarer som har skickats av användaren som en del av feedbacken om en tjänst (till supportgruppen)

  Flera

  %CSRs%

  Namn på kundtjänstrepresentanter

  Lämna e-postmeddelande, flera

  %CustomerEmail%

  Kundens e-postadress

  Lämna e-postmeddelande, flera

  %CustomerName%

  Namn på Webex-kunden

  Flera

  %CustomerPhone%

  Kundens telefonnummer

  Lämna e-postmeddelande, flera

  %Date%

  Datum som feedback gavs

  Flera

  %DateTime%

  Datum och tidpunkt som en supportförfrågan lades till i kön

  Flera

  %DeactivatedNumber%

  Antal dagar som kontot varit inaktivt

  Meddelande om inaktiverat konto

  %DomainID%

  Domänen där webbplatsen tillhandahålls.

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

  %DownloadCscFileURL%

  Text och URL där exportfilen kan hämtas

  Flera

  %DownloadErrorLogURL%

  Text och URL där importens eller exportens fellogg kan hämtas

  Flera

  %DownloadToCalendarLink%

  URL för användare som vill hämta mötesinformationen offline till ett eget valt kalenderformat. Detta alternativ krävs för användning av iCal med Lotus Notes.

  Flera

  %DownloadToCalendarURL%

  URL eller länk för användare som vill hämta mötesinformationen offline till ett eget valt kalenderformat

  Flera

  %Duration%

  Varaktighet av inspelning eller möte

  Tillgänglig inspelningsavisering

  %Edit Recording URL%

  URL för redigering av inspelningsinformation och alternativ för uppspelningskontroll.

  Tillgänglig inspelningsavisering

  %Email%

  E-postadress

  Flera

  %Email Address%

  Kontaktens e-postadress för den person som delar mötets inspelningar

  Dela inspelningar

  %EmailConfirmLink%

  URL eller länk som tillåter användaren att bekräfta ändringen av e-postadressen på sitt Webex-konto

  Bekräftelse på ändring av Webex-konto

  %EmailFooter%

  Varumärkestext i sidfoten som används i alla e-postmeddelanden

  ALLA

  %EndingTime%

  Sluttid för betala-per-gång möten (som levererat med faktureringsinformation efter mötet)

  Flera

  %EntryLinkURL%

  URL eller länk som pekar till WebACD-anmälningsformulär för kundförfrågan

  E-post för WebACD-kö saknas

  %ErrorCode%

  Felkod för WebACD-dirigeringshändelse

  Bekräftelse via e-post angående WebACD-dirigeringsfel

  %ErrorMessage%

  Felmeddelande som förklarar varför uppgiften misslyckades

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

  %ExportFileName%

  Exportfilens namn.

  Meddelande om slutförd export eller avbruten

  %ExportStatusPageURL%

  URL till sidan för exportstatus. Visar status för en begäran: I kö, pågående, avbruten eller slutförd

  Meddelande om slutförd export eller avbruten

  %FailCount%

  Totalt antal poster som inte kunde hämtas

  Flera

  %FailedAccountDetail%

  Kontouppgifter kunde inte ändras under händelsen administrering av webbplatsen

  Normaltillstånd för ökad lösenordssäkerhet

  %FailedNumber%

  Antal misslyckade inloggningsförsök av en Webex-användare

  Meddelande om låst konto, flera

  %FinishDate%

  Datum då den skickade begäran var färdigbearbetad

  Flera

  %FinishTime%

  Tiden då den skickade begäran var färdigbearbetad

  Flera

  %FirstName%

  Förnamn på Webex-kontoinnehavaren

  Flera

  %FullName%

  Fullständigt namn på Webex-användaren.

  Access Anywhere begärt

  %HostEmail%

  E-postadress för Webex Meetings.

  Flera

  %Host Name%

  Mötesvärdens fullständiga namn

  Flera

  %HostName%

  Mötesvärdens fullständiga namn

  Kontoregistreringsmeddelande till webbplatsadministratör, flera mallar

  %HostID%

  Mötesvärdens ID-nummer

  Meddelande om misslyckad automatisk inspelning

  %HostMeetingInfoURL%

  URL eller länk där mötesvärden kan redigera mötet

  Flera

  %hostpassword%

  Lösenord som medföljer registreringsmeddelandet för nytt konto

  Flera

  %iCalendarText%

  Textinstruktioner för hämtning av iCal-versionen av mötesinformationen

  Flera

  %ImportStatusPageURL%

  URL till sidan för importstatus. Visar statusen för en importbegäran: Väntande, i kö, avbruten eller slutförd

  Meddelande om slutförd import eller avbruten

  %ImportFileName%

  Namn på den fil för vilken en importbegäran gjordes

  Meddelande om slutförd import eller avbruten

  %InvoiceNumber%

  Fakturanummer som tillhandahålls med inköpskvittot

  Flera

  %JobID%

  Jobb-ID (detta är ID:t för det kritiska jobbet som misslyckades)

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

  %JobType%

  Jobbtyp (avser typen för det kritiska jobbet som misslyckades – import eller export)

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

  %LastName%

  Efternamn på Webex-kontoinnehavaren

  Flera

  %MeetingCost%

  Kostnad (exklusive moms) för betala-per-gång möten

  Flera

  %MeetingDate%

  Datum då mötet kommer att äga rum

  Flera

  %MeetingDateOrRecurrence%

  Datum för mötet eller information om mötets återkommandemönster

  Flera

  %MeetingNumber%

  Tilldelat ID-nummer för mötet

  Flera

  %Meeting Password%

  Möteslösenord satt av mötesvärden

  Flera

  %MeetingTime%

  Tid när mötet är schemalagt

  Flera

  %N%

  Antal dagar innan det tillfälliga lösenordet upphör (som levererat med begäran om ändring av lösenord)

  Återställ lösenord

  %NewEmail%

  E-postadress för Webex-kontot efter att e-postadressen har ändrats

  Bekräftelse på ändring av Webex-konto

  %NewSuccessCountAdded%

  Visar antalet nya poster som lagts till (detta indikerar att importen lyckades)

  Meddelande om slutförd import eller avbruten, flera

  %NewSuccessCountUpdated%

  Visar antalet poster som uppdaterats (detta visar att databasen uppdaterades med de importerade posterna)

  Meddelande om slutförd import eller avbruten, flera

  %NO%

  Procenten totalt lagringsutrymme för inspelningar som återstår på webbplatsen

  Kapacitetsvarning för medielagring

  %OldEmail%

  E-postadress för Webex-kontot innan e-postadressen ändrades

  Bekräftelse på ändring av Webex-konto

  %OptionName%

  Namn på det alternativ som webbplatsadministratören ändrade

  Flera

  %PasswordOrLink%

  Lösenord eller länk till lösenordet (tillhandahålls efter en lösenordsåterställning)

  Återställ lösenord

  %PaymentURL%

  URL och länk där en kund kan köpa eller förlänga tjänsteprenumerationen

  Flera

  %PeopleMinutes%

  Kombinerad närvarotid för alla deltagare i betala-per-gång mötet

  Flera

  %percentage%

  Procenten samtal som har tilldelats WebACD-kö

  Bekräftelse via e-post angående fel i tilldelningsregel för WebACD

  %Performance%

  Konfigurerbar text för att få användarens feedback om mötets prestanda

  Feedback till första värden, flera

  %Personalized Message%

  Meddelande som värden kan anpassa och inkludera vid delning av inspelningar

  Dela inspelningar

  %ProductivityToolBenefit%

  Text som beskriver fördelarna med Webex produktivitetsverktyg

  Flera

  %PpuEmail%

  E-postadress till den tekniska supportens kontaktperson om användare har valt ett Betala per användning-konto.

  Flera

  %PpuPhone%

  Telefonnummer till den tekniska supportens kontaktperson om användare har valt ett Betala per användning-konto.

  Flera

  %PpuSupportHours%

  Arbetstider för den tekniska supportens kontaktperson i händelse att användaren har valt ett Betala enligt användning-konto.

  Flera

  %Profile%

  Användarprofil

  Feedback till första värden, flera

  %Question%

  Kundens fråga

  Lämna e-postmeddelande, flera

  %QueueName%

  Namn på kön som ska hantera förfrågningar/meddelanden till kundsupport

  Lämna e-postmeddelande, flera

  %ReactivateActMsg%

  Anvisningar om hur du återaktiverar det låsta Webex-kontot

  Meddelande om låst konto

  %Recording Info URL%

  URL för att se information om inspelningen som t.ex. alternativ att låta användare hämta inspelningar och relaterad information.

  Tillgänglig inspelningsavisering

  %Recording Link%

  URL eller länk där inspelningen är tillgänglig för uppspelning från Webex-servicewebbplatsen.

  Tillgänglig inspelningsavisering

  %Recording Time%

  Inspelningens starttid.

  Tillgänglig inspelningsavisering

  %recursive sub-queue%

  Underkön är tilldelad en rekursiv tilldelning via den felaktiga tilldelningsregeln

  Bekräftelse via e-post angående fel i tilldelningsregel för WebACD

  %Reliability%

  Konfigurerbar text för att få användarens feedback om mötets tillförlitlighet

  Feedback till första värden, flera

  %Request%

  Namnet på begäran

  Flera

  %RequestEnd%

  Status på import- eller exportbegäran

  Flera

  %Request_Status%

  Status för begäran

  Flera

  %ScheduledMeeting%

  Anger om användaren har några schemalagda möten.

  Meddelande om låst konto, flera

  %ServerName%

  Namn på servern där mötet hölls

  Feedback till första värden, flera

  %Service Center%

  URL till webbplatsen för Webex-tjänster

  Tillgänglig inspelningsavisering, flera

  %ServiceName%

  Varumärkesnamn på Webex-tjänsten (t.ex. Webex Meetings, Webex Training, Webex Support osv.)

  Flera

  %Service Recording URL%

  URL till Webex-tjänstewebbplatsen där användare kan visa alla inspelningar som är tillgängliga för webbplatsen

  Tillgänglig inspelningsavisering

  %ServiceType%

  Typ av Webex-tjänst

  Flera

  %ServiceURL%

  URL till webbplatsen för Webex-tjänster

  Konfigurationsinformation om Access Anywhere

  %Setup%

  Konfigurerbar text för att få användarens feedback om hur enkelt han eller hon upplevde det var att komma igång med mötet

  Feedback till första värden, flera

  %SiteAdminHomePageURL%

  URL eller länk till administrering av webbplatsens startsida

  Begäran om tjänsteprivilegier

  %SiteAdminName%

  Namn på webbplatsadministratören för Webex-tjänster

  Meddelande om inaktiverat konto, flera

  %SiteBrandName%:

  URL till kundens Webex-servicewebbplats, till exempel: http://customer.webex.com

  Automatsvar till användare

  %SiteHomePageURL%

  URL till startsidan för Webex-tjänster

  Kontoregistreringsmeddelande för webbplatsadministratör

  %SiteID%

  Unikt numeriskt ID på webbplatsen (denna information skickas till webbplatsadministratören)

  Påminnelse via e-post angående misslyckat kritiskt jobb

  %SiteURL%

  URL till webbplatsen för Webex-tjänster

  Kontoregistreringsmeddelande för webbplatsadministratör

  %StartingTime%

  Starttid för möte med betala-per-visning (levereras med faktureringsinformation efter mötet)

  Flera

  %Status%

  Preliminär status för användaren som har registrerat sig för ett konto med Webex. Beroende på kriterierna för godkänn/avvisa i webbplatsadministrationens registreringsfunktion kommer ”Status” att vara ”Godkänn” eller ”Avvisa”.

  Kontoregistreringsmeddelande för webbplatsadministratör

  %StatusAction%

  Åtgärden som webbplatsadministratören ska vidta när en användare begär ett WebEx-konto är antingen ”Godkänn” eller ”Avvisa”

  Kontoregistreringsmeddelande för webbplatsadministratör

  %SubmitDate%

  Datum då begäran skickades

  Flera

  %SubmitTime%

  Tid då begäran skickades

  Flera

  %Subject%

  Text att använda på ämnesraden

  Flera

  %subtype%

  Prenumerationstyp som är knuten till det nya kontot

  Flera

  %SuccessCount%

  Antal konton som har ändrats under händelsen administrering av webbplatsen

  Normaltillstånd för ökad lösenordssäkerhet

  %SupportEmail%

  E-postadress för teknisk support för Webex-tjänsten

  Flera

  %SupportPhone%

  Telefonnummer till teknisk support för Webex-tjänsten

  Flera

  %ServiceNameURL%

  URL-adress för tjänstenamnet (t.ex. MC, SC, TC)

  Flera

  %SiteAdminEmail%

  E-postadress till webbplatsadministratören

  Flera

  %SiteAdminPhoneContactInfo%

  Telefonnummer till webbplatsadministratören

  Flera

  %Tax%

  Momskostnad för köpet

  Flera

  %TechSupportEmailAddress%

  Varumärkesbar e-postadress till teknisk support i Webex.

  Automatsvar till användare

  %TeleconferenceCost%

  Kostnad för telefonkonferensdelen för mötet som betala-per-gång

  Flera

  %TeleconferenceName%

  Av värden tilldelat konferensnamn

  Flera

  %TeleconferencingInfo%

  Telekonferensinformation som användarna erhåller. Ej konfigurerbar.

  Flera

  %TeleconferencingMinutes%

  Antal telefonkonferensminuter som har använts i mötet som betalas per tillfälle

  Flera

  %TimeZone%

  Det schemalagda mötets tidszon. Tidszonen kan konfigureras av mötesvärden

  Flera

  %Topic%

  Mötesämne

  Flera

  %Topic Name%

  Namn på ämnet vars inspelning är tillgänglig för uppspelning direkt på WebEx-servicewebbplatsen.

  Tillgänglig inspelningsavisering

  %TotalCost%

  Den totala kostnaden för möte med betala-per-visning, inklusive kostnader för möte, telekonferens och moms

  Flera

  %TotalCount%

  Totalt antal hämtade poster

  Flera

  %TrialEnd%

  Slutdatum för provprenumerationen på Webex-tjänsten

  Flera

  %URL%

  URL som pekar till en webbsida eller en annan plats

  Allt

  %UserEmail%

  E-postadress för WebEx-konto

  Flera

  %UserList%

  Lista över användarkonton på Webex-servicewebbplatsen som har inaktiverats

  Meddelande om inaktiverat konto, flera

  %UserName%

  Användarens ”användarnamn”, för inloggning på Webex-tjänster

  Konfigurationsinformation om Access Anywhere

  %username%

  Användarens ”användarnamn”, för inloggning på Webex-tjänster

  Välkomstmeddelanden från WebEx Service_CMR

  %WaitTime_Not%

  Tid som förfrågan väntade i kön innan aviseringen utlöstes

  Bekräftelse via e-post angående att vänta

  %WaitTime_Tsh%

  Uppskattad väntetid för att förfrågan ska bli bearbetad och utredd av en kundtjänstrepresentant

  Lämna e-postmeddelande, flera