Můžete generovat zprávy, které poskytují informace o každé schůzce, webináři, události nebo relaci, kterou jste hostovali na vašem webu.

1

Přihlaste se do uživatelského centra.

2

Klikněte na svůj profilový obrázek a vyberte možnost Další funkce > Moje zprávy.


 

V závislosti na vašem plánu služby Webex nemusí být Moje zprávy k dispozici.

3

Vyberte sestavu, kterou chcete vygenerovat.

 • Všechny služby
  • Zpráva o využití – zobrazí informace o využití pro schůzky.

    

   Účastníci, kteří se připojí ke zvuku, se v exportované sestavě zobrazí dvakrát. První položka obsahuje informace o účastníkovi včetně jeho stavu jako pozvaného nebo registrovaného ke schůzce. Druhá položka obsahuje typ připojení zvuku v souboru Typ zvuku sloupec.

   Pokud se účastník připojil pomocí více připojení zvuku nebo změnil připojení, má položky pro každé z připojení zvuku.

 • Access Anywhere
  • Zpráva o využití aplikace Access Anywhere – zobrazí informace o využití pro relace aplikace Access Anywhere.
 • Webex Meetings
  • Zpráva o záznamu schůzky – zobrazí seznam účastníků, kteří si stáhli nebo shlédli záznam schůzky.


    

   Pokud se prohlížeč nepřihlásí ke svému účtu Webex, zobrazí se v sestavě jako anonymní. Aby se diváci nezobrazovali jako anonymní, vypněte veřejný odkaz na záznam. Lidé, se kterými sdílíte záznam, se musí přihlásit ke svému účtu Webex, aby jej mohli zobrazit.

  • Nástroj dotazu relace – zpráva o informacích relace pro vybrané fronty nebo zástupce CSRR.

  • Aktivita zástupce oddělení služeb zákazníkům – zpráva o informacích relace pro vybrané zástupce oddělení služeb zákazníkům.

 • Webináře Webex (nové)
  • Souhrnná zpráva o webináři – zobrazí seznam webinářů se souhrnem účasti.

  • Sestava historie účastníků – zobrazí seznam webinářů pro účastníka.

  • Historie stahování sestav – zobrazení historie stahování sestav pro schůzky a webináře.

 • Webex Events (klasické zobrazení)
  • Zpráva o registraci – zobrazí informace o registraci a odešle e-maily s připomenutím před událostí. Po události můžete také zjistit, zda byl žadatel o registraci přítomen nebo nepřítomen.

  • Zpráva o účasti – zobrazí informace o účasti pro jakoukoli událost. Po události můžete odesílat následné e-maily.

  • Sestava aktivit v události – zobrazí informace o aktivitě účastníka pro událost.


    
   Sestava aktivity v události je k dispozici pouze pro události zaznamenané do cloudu.

  • Sestava historie účastníka – zobrazí seznam událostí účastníka.

  • Zpráva o záznamu události – zobrazí seznam účastníků, kteří stáhli nebo shlédli záznam události.


    

   Pokud nepožadujete registraci pro záznam události, sestava zobrazuje diváky jako anonymní a zobrazuje pouze počet lidí, kteří si ji prohlédli. Nejsou shromažďovány žádné další informace o prohlížeči. Pokud se prohlížeč nepřihlásí ke svému účtu Webex, zobrazí se jako anonymní, i když jste požadovali registraci.

  • Zpráva o odkazech programu neuvedených na seznamu – zobrazí staré a aktualizované odkazy na program pro vaše neuvedené programy.

 • Webex Support
  • Nástroj dotazu relace – zpráva o informacích relace pro vybrané fronty nebo zástupce CSRR.

  • Aktivita zástupce oddělení služeb zákazníkům – zpráva o informacích relace pro vybrané zástupce oddělení služeb zákazníkům.

 • Webex Training
  • Zpráva o využití živého školení – zobrazí informace o účasti, pozvánkách a registraci pro vaše školení.

  • Zpráva o přístupu k zaznamenanému školení – zobrazí informace o přístupu a registraci pro zaznamenaná školení.

  • Zpráva o registraci – zobrazí informace o registraci pro libovolnou živou relaci.

4

Zadejte kritéria hledání a vyberte Zobrazit zprávu .

5

Kliknutím na odkaz zobrazíte podrobnosti o hlášení.

6

Chcete-li data sestavy exportovat ve formátu CSV(hodnoty oddělené čárkou), vyberte možnost Exportovat hlášení nebo Exportovat .