Du kan skapa rapporter som innehåller information om varje möte, webbseminarium, händelse eller session som du var värd för på din webbplats.

1

Logga in på User Hub.

2

Klicka på din profilbild och välj sedan Fler funktioner > Mina rapporter.


 

Beroende på din Webex-plan kanske Mina rapporter inte är tillgängliga.

3

Välj den rapport som du vill skapa.

 • Alla tjänster
  • Användarrapport – visa användningsinformation för dina möten.

    

   Deltagare som ansluter till ljud visas två gånger i den exporterade rapporten. Den första posten innehåller information om mötesdeltagaren, inklusive deras status som inbjuden eller registrerad till mötet. Den andra posten inkluderar ljudanslutningstypen i Ljudtyp kolumn.

   Om en mötesdeltagare deltog med flera ljudanslutningar eller ändrade sin anslutning har de poster för var och en av sina ljudanslutningar.

 • Access Anywhere
  • Access Anywhere-användningsrapport – visa användningsinformation för dina Access Anywhere-sessioner.
 • Webex Meetings
  • Mötesinspelningsrapport – visa en lista över deltagare som har hämtat eller sett en mötesinspelning.


    

   Om en visare inte loggar in på sitt Webex-konto visas de som anonyma i rapporten. Stäng av den offentliga länken till inspelningen för att se till att tittarna inte visas som anonyma. Personer som du delar inspelningen med måste logga in på sitt Webex-konto för att visa den.

  • Verktyg för sessionsfrågor – rapport om sessionsinformation för valda köer eller kundtjänstrepresentanter.

  • CSR-aktivitet – rapport om sessionsinformation för valda CSR:er.

 • Webex-webbseminarier (nytt)
  • Sammanfattningsrapport för webbseminariet – Visa en lista över webbseminarier med närvarosammanfattning.

  • Deltagarhistorikrapport – visa en lista över webbseminarier för en deltagare.

  • Rapporthämtningshistorik – visa rapporthämtningshistorik för dina möten och webbseminarier.

 • Webex Events (klassiskt)
  • Registreringsrapport – visa registreringsinformation och skicka e-postpåminnelser före händelsen. Efter händelsen kan du också se om en registrerad deltagare deltog eller var frånvarande.

  • Närvarorapport – visa närvaroinformation för alla händelser. Du kan skicka uppföljande e-postmeddelanden efter händelsen.

  • Aktivitetsrapport för händelsen – visa deltagaraktivitetsinformation för en händelse.


    
   Händelseaktivitetsrapporten är endast tillgänglig för händelser som spelas in i molnet.
  • Deltagarhistorikrapport – visa en lista över händelser för en deltagare.

  • Händelseinspelningsrapport – visa en lista över deltagare som har hämtat eller sett en händelseinspelning.


    

   Om du inte kräver registrering för en händelseinspelning visas visarna som anonyma i rapporten och endast hur många personer som tittade på den. Ingen annan tittarinformation samlas in. Om en visare inte loggar in på sitt Webex-konto visas de som anonyma, även om du krävde registrering.

  • Rapport över ej listade programlänkar – visa gamla och uppdaterade programlänkar för dina ej listade program.

 • Webex Support
  • Verktyg för sessionsfrågor – rapport om sessionsinformation för valda köer eller kundtjänstrepresentanter.

  • CSR-aktivitet – rapport om sessionsinformation för valda CSR:er.

 • Webex Training
  • Live Training Usage Report – visa närvaro, inbjudan och registreringsinformation för dina utbildningsmöten.

  • Inspelad utbildningsåtkomstrapport – visa åtkomstinformation och registreringsinformation för dina inspelade utbildningsmöten.

  • Registreringsrapport – visa registreringsinformation för någon av dina livesessioner.

4

Ange sökkriterier och välj Visa rapport.

5

Klicka på en länk för att se rapportinformationen.

6

Om du vill exportera rapportdata i CSV-format (kommaavgränsade värden) väljer du Exportera rapport eller Exportera.