1

Během telefonního hovoru vyberte možnost Dalšía poté vyberte Transfer.

2

Zadejte číslo nebo jméno osoby, na kterou chcete telefonní hovor přepojit, a pak zvolte, zda chcete Zvuk nebo Video hovoru.

Původní telefonní hovor je přidržený.

3

Dejte druhé osobě vědět, proč na ni přepojujete hovor, a pak vyberte Dokončit přenos .


 

Nemusíte ani čekat, až druhá osoba odpoví. Přenos můžete dokončit, jakmile začne vyzvánět.

1

Během telefonního hovoru vyberte možnost Další a poté vyberte Transfer.

2

Vyberte si z následujících možností:

 • Zvolte další aktivní hovor, který je přidržený, a klikněte na tlačítko Přepojit nyní (označované také jako přepojení naslepo).
 • Zadejte jméno nebo číslo osoby, na kterou chcete hovor přepojit, a vyberte jednu z následujících možností:
  • Nejprve se poraďte –před dokončením přepojení nejprve konverzovat s osobou na straně příjemce přepojení. Pokud jste někoho hledali podle jména, vyberte jeho mobilní číslo nebo pracovní číslo a pak zvolte, zda z něj chcete vytvořit zvukový hovor nebo videohovor.

   Potom klikněte Pokračovat přejděte zpět k prvnímu hovoru nebo pouze klikněte Dokončete přenos .


    

   Pokud se rozhodnete pro zvukový volání, můžete upravit předvolby zvuku. Klikněte Předvolby zvuku před přepojením hovoru.

  • Přepojit nyní (označované také jako přepojení naslepo přepojení) – okamžité přepojení hovoru pouze se zvukem. Pokud jste někoho hledali podle jména, dokončete přenos výběrem jeho mobilního čísla nebo pracovní číslo .

1

Během telefonního hovoru klepněte na Dalšía poté vyberte Transfer.

2

Zadejte číslo nebo jméno osoby, na kterou chcete telefonní hovor přepojit, přepněte mezi klávesnicí nebo číselníkem.

3

Poklepánívedle jména osoby a poté zvolte, zda chcete zavolat na její pracovní nebo mobilní číslo.

4

PoklepáníJeště jednou.

Původní telefonní hovor je přidržený.

Pokud je aktivní hovor zvukový, pak konzultujete postup s druhým účastníkem zvukového hovoru. Pokud je aktivní hovor videohovor, můžete konzultovat s druhým účastníkem videohovor.

5

Dejte druhé osobě vědět, proč na ni přepojujete hovor, a pak vyberte Dokončit přenos .


 

Nemusíte ani čekat, až druhá osoba odpoví. Přenos můžete dokončit, jakmile začne vyzvánět.

1

Během telefonního hovoru klepněte na Dalšía poté vyberte Transfer.

2

Vyberte si z následujících možností:

 • Zvolte číselník nebo klávesnici a zadejte číslo nebo jméno osoby, na kterou chcete telefonní hovor přepojit. Potom vyberte jednu z následujících možností:
  • Nejprve se poraďte –konverzujte nejprve s osobou na straně příjemce. Pokud jste někoho hledali podle jména, vyberte jeho mobilní číslo nebo pracovní číslo.

   Potom klepněte na možnost Dokončete přenos nebo klepněte na položku Pokračovat pro přechod zpět k prvnímu hovoru.

  • Přepojit nyní (označované také jako přepojení naslepo přepojení) – okamžité přepojení hovoru pouze se zvukem. Pokud jste někoho hledali podle jména, dokončete přenos výběrem jeho mobilního čísla nebo pracovní číslo .

 • Pokud máte již jeden aktivní hovor , který chcete přepojit, klepněte na přímé volání ve svém Probíhající hovory seznamu a potom klepněte na Přenos pro okamžité přepojení hovoru pouze se zvukem.