Aplikace Webex podporuje různé typy volání , které mohou ovlivnit funkce, které můžete použít. Pokud si nejste jisti, kterou volající službu máte, přečtěte si téma Zjištění, jakou volající službu máte.

1

Během telefonního hovoru vyberte Dalšía pak vyberte Přenést.

2

Zadejte číslo nebo jméno osoby, na kterou chcete telefonní hovor přepojit, a pak zvolte, jestli chcete telefonní hovor uskutečnit jako zvukový hovor nebo videohovor .

Původní telefonní hovor je pozastaven.

3

Dejte druhé osobě vědět, proč na ni hovor přepojujete, a pak vyberte Dokončit přenos.


 

Nemusíte ani čekat, až druhá osoba odpoví. Přenos můžete dokončit, jakmile začne vyzvánět.

1

Během telefonního hovoru vyberte Další a pak vyberte Přenést.

2

Zadejte jméno nebo číslo osoby, které chcete hovor přepojit, a pak vyberte jednu z následujících možností:

 • Nejprvese poraďte – před dokončením převodu si nejprve promluvte s osobou na přijímajícím konci převodu. Pokud jste někoho hledali podle jména, zvolte jeho mobilní nebo pracovní číslo a pak zvolte, jestli chcete uskutečnit hlasový hovor nebo videohovor.

  Poté se kliknutím na tlačítko Pokračovat vraťte k prvnímu hovoru nebo jednoduše klikněte na možnost Dokončit přenos.


   

  Pokud zvolíte zvukový hovor, můžete upravit předvolby zvuku. Před přepojováním hovoru klikněte na Předvolby zvuku.

 • Přepojit nyní (označovaný také jako slepý přenos) – přepojte hovor ihned pouze se zvukem. Pokud jste někoho hledali podle jména, dokončete přenos výběrem jeho mobilního nebo pracovního čísla.

1

Během telefonního hovoru klepněte na Další a pak vyberte Přenést.

2

Zadejte číslo nebo jméno osoby, na kterou chcete telefonní hovor přepojit, a přepínejte mezi klávesnicí nebo číselníkem.

3

Klepněte vedle jména osoby a zvolte, jestli chcete zavolat na její pracovní nebo mobilní číslo.

4

Klepněte znovu.

Původní telefonní hovor je pozastaven.

Pokud je aktivní hovor zvukovým hovorem, budete se při hlasovém hovoru radit s druhou osobou. Pokud je aktivní hovor videohovorem, budete se s druhou osobou informovat o videohovoru.

5

Dejte druhé osobě vědět, proč na ni hovor přepojujete, a pak vyberte Dokončit přenos.


 

Nemusíte ani čekat, až druhá osoba odpoví. Přenos můžete dokončit, jakmile začne vyzvánět.

1

Během telefonního hovoru klepněte na Další a pak vyberte Přenést.

2

Výběrem číselníku nebo klávesnice zadejte číslo nebo jméno osoby, na kterou chcete telefonní hovor přepojit. Poté vyberte jednu z následujících možností:

 • Nejprve se poraďte se zvukem nebo nejprve s videem– nejprve chatujte s osobou na přijímajícím konci přenosu. Pokud jste někoho hledali podle jména, vyberte jeho mobilní nebo pracovní číslo.

  Poté se klepnutím na Pokračovat vraťte k prvnímu hovoru nebo jednoduše klepněte na Dokončit přenos.

 • Přepojit nyní (označovaný také jako slepý přenos) – přepojte hovor ihned pouze se zvukem. Pokud jste někoho hledali podle jména, dokončete přenos výběrem jeho mobilního nebo pracovního čísla.