1

Mens du er i en telefonsamtale, velger du Merog velg deretter Overfør .

2

Skriv inn nummeret eller navnet på personen du vil overføre telefonsamtale til, og velg deretter om du vil gjøre den til en Lyd eller Video ringe.

Den opprinnelige telefonsamtalen settes på vent.

3

La den andre personen få vite hvorfor du overfører samtalen til dem, og velg deretter Fullfør overføring.


 

Du trenger ikke engang å vente på at den andre personen skal svare. Du kan fullføre overføringen så snart den begynner å ringe.

1

Mens du er i en telefonsamtale, velger du Mer og velg deretter Overfør .

2

Velg mellom følgende:

 • Velg en annen aktiv samtale som er på vent, og klikk deretter på Overfør nå (også kjent som blindoverføring)
 • Skriv inn navnet eller nummeret til personen du vil overføre anropet til, og velg deretter ett av følgende alternativer:
  • Rådfør deg først – chat med personen på mottakersiden av overføringen først før du fullfører overføringen. Hvis du søkte etter noen etter navn, velger du mobil- eller arbeidsnummer og deretter om du vil gjøre det til et lyd- eller videosamtale.

   Deretter klikker du Fortsett for å gå tilbake til den første samtalen, eller bare klikk på Fullfør overføringen .


    

   Hvis du velger en lydsamtale, kan du justere lydinnstillingene. Klikk på Lydinnstillinger før du overfører anropet.

  • Overfør nå (også kjent som blindoverføring) – overfør anropet med en gang med kun lyd. Hvis du søkte etter noen etter navn, velger du mobil- eller arbeidsnummer for å fullføre overføringen.

1

Mens du er i en telefonsamtale trykker du på Merog velg deretter Overfør .

2

Skriv inn nummeret eller navnet på personen du vil overføre telefonsamtalen til, og bytt mellom tastatur og talltastatur.

3

Trykk påved siden av personens navn, og velg deretter om du vil ringe vedkommendes jobb- eller mobilnummer.

4

Trykk påigjen.

Den opprinnelige telefonsamtalen settes på vent.

Hvis det aktive anropet er et lydanrop, konsulterer du med den andre personen i en lydsamtale. Hvis den aktive samtalen er en videosamtale, konsulterer du med den andre personen i en videosamtale.

5

La den andre personen få vite hvorfor du overfører samtalen til dem, og velg deretter Fullfør overføring.


 

Du trenger ikke engang å vente på at den andre personen skal svare. Du kan fullføre overføringen så snart den begynner å ringe.

1

Mens du er i en telefonsamtale trykker du på Merog velg deretter Overfør .

2

Velg mellom følgende:

 • Velg enten talltastaturet eller tastaturet, skriv inn nummeret eller navnet på personen du vil overføre telefonsamtale til. Deretter velger du ett av følgende alternativer:
  • Rådfør deg først –chat med personen på mottakersiden av overføringen først. Hvis du søkte etter noen etter navn, velger du mobil- eller arbeidsnummer.

   Trykk deretter på Fullfør overføringen eller trykk på Fortsett for å gå tilbake til den første samtalen.

  • Overfør nå (også kjent som blindoverføring) – overfør anropet med en gang med kun lyd. Hvis du søkte etter noen etter navn, velger du mobil- eller arbeidsnummer for å fullføre overføringen.

 • Hvis du allerede har en eksisterende pågående aktiv samtale som du vil overføre til, trykker du på samtalen i din Pågående samtaler liste, og trykk deretter på Overfør for å overføre anropet med en gang med kun lyd.