Webex-appen har stöd för olika typer av samtal som kan påverka vilka funktioner du kan använda. Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du gå till Ta reda på vilken samtalstjänst du har.

1

När du är i ett telefonsamtal väljer du Meroch sedan Överför .

2

Ange numret eller namnet på den person som du vill överföra telefonsamtalet till och välj sedan om du vill göra det till ett ljud- eller videosamtal .

Ditt ursprungliga telefonsamtal har ankn?tt.

3

Låt den andra personen veta varför du överför samtalet till dem och välj sedan Slutför överföring.


 

Du behöver inte ens vänta på att den andra personen ska svara. Du kan slutföra överföringen så snart den börjar ringa.

1

När du är i ett telefonsamtal väljer du Mer och sedan Överför .

2

Ange namn eller nummer på personen du vill överföra samtalet till och välj sedan ett av följande alternativ:

 • Rådfråga först–chatta först med personen som ser att överföringen är avslutad innan du slutför överföringen. Om du söker på någon via namn väljer du deras mobil- eller arbetsnummer och väljer sedan om du vill ringa det till ljud- eller videosamtal.

  Klicka sedan på Återuppta för att gå tillbaka till det första samtalet eller klicka på Slutför överföring.


   

  Om du väljer ett ljudsamtal kan du justera dina ljudinställningar. Klicka på Ljudinställningar innan du överför ditt samtal.

 • Överför nu (även kallat blind överföring) – överför samtalet direkt med endast ljud. Om du söker efter någon via namn ska du välja mobil- eller arbetsnumret för att slutföra överföringen.

1

När du är i ett telefonsamtal trycker du på Mer och sedan på Överför.

2

Ange numret eller namnet på den person som du vill överföra telefonsamtalet till och växla mellan tangentbordet eller knappsatsen.

3

Tryck på intill personens namn och välj sedan om du vill ringa till personens arbets- eller mobilnummer.

4

Knacka igen.

Ditt ursprungliga telefonsamtal har ankn?tt.

Om det aktiva samtalet är ett ljudsamtal rådfrågar du den andra personen i ett ljudsamtal. Om det aktiva samtalet är ett videosamtal rådfrågar du den andra personen i ett videosamtal.

5

Låt den andra personen veta varför du överför samtalet till dem och välj sedan Slutför överföring.


 

Du behöver inte ens vänta på att den andra personen ska svara. Du kan slutföra överföringen så snart den börjar ringa.

1

När du är i ett telefonsamtal trycker du på Mer och sedan på Överför.

2

Om du väljer knappsatsen eller tangentbordet anger du numret eller namnet på den person som du vill överföra telefonsamtalet till. Välj sedan något av följande alternativ:

 • Rådfråga först ljud ellerRådgör först med video– chatta först med personen som tar emot slutet av överföringen. Om du sökte efter någon efter namn väljer du deras mobil- eller arbetsnummer.

  Knacka sedan på Återuppta för att gå tillbaka till det första samtalet eller bara knacka på Slutför överföring.

 • Överför nu (även kallat blind överföring) – överför samtalet direkt med endast ljud. Om du söker efter någon via namn ska du välja mobil- eller arbetsnumret för att slutföra överföringen.