1

Under ett telefonsamtal väljer du Meroch välj sedan Överför.

2

Ange numret eller namnet på den person som du vill överföra telefonsamtalet till och välj sedan om du vill göra det till en Ljud eller Video samtal.

Det ursprungliga telefonsamtalet parkeras.

3

Berätta för den andra personen varför du överför samtalet till denne och välj sedan Slutför överföringen .


 

Du behöver inte ens vänta på att den andra personen ska svara. Du kan slutföra överföringen så snart den börjar ringa.

1

Under ett telefonsamtal väljer du Mer och välj sedan Överför.

2

Välj bland följande alternativ:

 • Välj ett annat aktivt samtal som är parkerat och klicka sedan på Överför nu (även känt som blind överföring)
 • Ange namn eller nummer på personen som du vill överföra samtalet till och välj sedan något av följande alternativ:
  • Rådgör först –chatta med personen på den mottagande sidan av överföringen innan du slutför överföringen. Om du sökte efter någon via namn väljer du dennes mobil- eller jobbnummer och väljer sedan om du vill göra det till ett ljud- eller videosamtal.

   Klicka sedan på Återuppta för att gå tillbaka till det första samtalet eller klicka på Slutför överföringen .


    

   Om du väljer ett ljudsamtal kan du justera dina ljudinställningar. Klicka på Ljudinställningar innan du överför samtalet.

  • Överför nu (kallas även blindöverföring) – överför samtalet direkt med endast ljud. Om du sökte efter någon via namn väljer du dennes mobil- eller jobbnummer för att slutföra överföringen.

1

Tryck på Mer när du är i ett telefonsamtaloch välj sedan Överför.

2

Ange numret eller namnet på den person som du vill överföra telefonsamtalet till, växla mellan tangentbord eller knappsats.

3

Tryck påbredvid personens namn och välj sedan om du vill ringa deras arbetsnummer eller mobilnummer.

4

Tryck påigen.

Det ursprungliga telefonsamtalet parkeras.

Om det aktiva samtalet är ett ljudsamtal kommer du att rådgöra med den andra personen i ett ljudsamtal. Om det aktiva samtalet är ett videosamtal kommer du att rådgöra med den andra personen i videosamtal.

5

Berätta för den andra personen varför du överför samtalet till denne och välj sedan Slutför överföringen .


 

Du behöver inte ens vänta på att den andra personen ska svara. Du kan slutföra överföringen så snart den börjar ringa.

1

Tryck på Mer när du är i ett telefonsamtaloch välj sedan Överför.

2

Välj bland följande alternativ:

 • Välj antingen knappsatsen eller tangentbordet, ange numret eller namnet på den person som du vill överföra telefonsamtalet till. Välj sedan ett av följande alternativ:
  • Rådgör först –chatta med personen på den mottagande sidan av överföringen först. Om du sökte efter någon via namn väljer du dennes mobil- eller jobbnummer.

   Tryck sedan på Slutför överföringen eller tryck på Återuppta för att gå tillbaka till det första samtalet.

  • Överför nu (kallas även blindöverföring) – överför samtalet direkt med endast ljud. Om du sökte efter någon via namn väljer du dennes mobil- eller jobbnummer för att slutföra överföringen.

 • Om du redan har ett befintligt pågående samtal som du vill överföra till trycker du på samtalet i din Pågående samtal lista och tryck sedan på Överför för att överföra samtalet direkt med endast ljud.