Webex-appenunderstøtter forskellige typer opkald, der kan påvirke de funktioner, du kan bruge. Hvis du er usikker på, hvilke opkaldstjeneste du har, kan du se Find ud af, hvilke opkaldstjeneste du har.

1

Mens du er i gang med et telefonopkald, skal du vælge Mere og derefter vælgeOverfør.

2

Indtast nummeret eller navnet på den person, som du vil overføre telefonopkaldet til, og vælg derefter, om du vil gøre det til et lyd- eller videoopkald.

Dit oprindelige telefonopkald sættes i venteposition.

3

Giv den anden person besked om, hvorfor du overfører opkaldet til vedkommende, og vælg derefter Gennemfør overførsel.


 

Du behøver ikke engang vente på, at den anden person svarer. Du kan gennemføre overførslen, så snart den begynder at ringe.

1

Mens du er i gang med et telefonopkald, skal du trykke på Mere og derefter vælgeOverfør.

2

Indtast nummeret eller navnet på den person, du vil overføre telefonopkaldet til, ved at skifte mellem tastatur eller numerisk tastatur.

3

Tryk på ved siden af personens navn, og vælg derefter, om du vil ringe til personens arbejdsnummer eller mobilnummer.

4

Tryk igen.

Dit oprindelige telefonopkald sættes i venteposition.

Hvis det aktive opkald er et lydopkald, så vil du rådføre dig med den anden person i et lydopkald. Hvis det aktive opkald er et videoopkald, vil du rådføre dig med den anden person i et videoopkald.

5

Giv den anden person besked om, hvorfor du overfører opkaldet til vedkommende, og vælg derefter Gennemfør overførsel.


 

Du behøver ikke engang vente på, at den anden person svarer. Du kan gennemføre overførslen, så snart den begynder at ringe.