Aplikacja Webex obsługuje różne typy połączeń, które mogą mieć wpływ na funkcje, z których możesz korzystać. Jeśli nie masz pewności, którą usługę połączeń posiadasz, zobacz Dowiedz się, jaką masz usługę telefoniczną.

1

Podczas rozmowy telefonicznej wybierz pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

2

Wprowadź numer lub imię i nazwisko osoby, do której chcesz przenieść połączenie telefoniczne, a następnie wybierz, czy ma to być połączenie audio czy wideo.

Twoja oryginalna rozmowa telefoniczna zostanie wstrzymana.

3

Poinformuj drugą osobę, dlaczego przekazujesz jej połączenie, a następnie wybierz pozycję Zakończ transfer.


 

Nie musisz nawet czekać, aż druga osoba odpowie. Możesz zakończyć transfer, gdy tylko zacznie dzwonić.

1

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij pozycję Więcej, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

2

Wprowadź numer lub imię i nazwisko osoby, do której chcesz przenieść połączenie telefoniczne, przełączając się między klawiaturą a klawiaturą numeryczną.

3

Naciśnij obok imienia i nazwiska osoby, a następnie wybierz, czy chcesz zadzwonić pod jej numer służbowy, czy komórkowy.

4

Stuknij ponownie.

Twoja oryginalna rozmowa telefoniczna zostanie wstrzymana.

Jeśli aktywne połączenie jest połączeniem audio, skonsultujesz się z drugą osobą w rozmowie audio. Jeśli aktywne połączenie jest rozmową wideo, skonsultuj się z drugą osobą w rozmowie wideo.

5

Poinformuj drugą osobę, dlaczego przekazujesz jej połączenie, a następnie wybierz pozycję Zakończ transfer.


 

Nie musisz nawet czekać, aż druga osoba odpowie. Możesz zakończyć transfer, gdy tylko zacznie dzwonić.