Webex Aplikacija podržava različitetipove poziva koji mogu da utiču na funkcije koje možete da koristite. Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

1

Dok ste na telefonskom pozivu, izaberite stavku Više , a zatimizaberite stavku Prenos.

2

Unesite broj ili ime osobe kojoj želite da prenesete telefonski poziv, a zatim odaberite da li želite da to bude audio ili video poziv.

Vaš originalni telefonski poziv je stavljen na čekanje.

3

Obavestite drugu osobu zašto joj prebacujete poziv, a zatim izaberite Kompletan prenos.


 

Ne moraš čak ni da čekaš da druga osoba odgovori. Prenos možete završiti čim počne da zvoni.

1

Dok ste na telefonskom pozivu, izaberite stavku Više , a zatim izaberite stavku Prenos.

2

Unesite ime ili broj osobe kojoj želite da prenesete poziv, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Prvo seposavetujte – prvo ćaskajte sa osobom na prijemnom kraju prenosa pre nego što dovršite prenos. Ako ste nekoga tražili po imenu, odaberite njegov broj mobilnog ili radnog telefona, a zatim odaberite da li želite da to bude audio ili video poziv.

  Zatim kliknite na dugme " Nastavi" da biste se vratili na prvi poziv ili samo kliknite na dugme " Kompletan prenos".


   

  Ako odaberete audio poziv, možete podesiti željene postavke zvuka. Izaberite stavku Željene postavke zvuka pre nego što prenesete poziv.

 • Prenesite sada (poznato i kao slepi prenos)– odmah prenesite poziv samo pomoću zvuka. Ako ste nekoga tražili po imenu, odaberite njegov broj mobilnog ili radnog broja da biste dovršili prenos.

1

Dok ste na telefonskom pozivu, dodirnite Još, a zatim izaberite stavku Prenos.

2

Unesite broj ili ime osobe kojoj želite da prenesete telefonski poziv, prebacujući se sa jedne tastature na drugu ili na dialpad.

3

Dodirnite pored imena osobe, a zatim odaberite da li želite da pozovete njen rad ili broj mobilnog telefona.

4

Dodirnite ponovo.

Vaš originalni telefonski poziv je stavljen na čekanje.

Ako je aktivni poziv audio poziv, konsultovaćete se sa drugom osobom u audio pozivu. Ako je aktivni poziv video poziv, konsultovaćete se sa drugom osobom u video pozivu.

5

Obavestite drugu osobu zašto joj prebacujete poziv, a zatim izaberite Kompletan prenos.


 

Ne moraš čak ni da čekaš da druga osoba odgovori. Prenos možete završiti čim počne da zvoni.

1

Dok ste na telefonskom pozivu, dodirnite Još, a zatim izaberite stavku Prenos.

2

Ako odaberete pozivnu tablu ili tastaturu, unesite broj ili ime osobe kojoj želite da prenesete telefonski poziv. Zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Prvo se posavetujtesa audio zapisom ili se prvo posavetujte sa videozapisom – prvo ćaskajte sa osobom na prijemnom kraju prenosa. Ako ste nekoga tražili po imenu, odaberite njegov mobilni ili radni broj.

  Zatim dodirnite Nastavi da biste se vratili na prvi poziv ili samo dodirnite Kompletan prenos.

 • Prenesite sada (poznato i kao slepi prenos)– odmah prenesite poziv samo pomoću zvuka. Ako ste nekoga tražili po imenu, odaberite njegov broj mobilnog ili radnog broja da biste dovršili prenos.