Webex Aplikacija podržavarazličite tipove poziva koji mogu da utiču na funkcije koje možete da koristite. Ako niste sigurni koju uslugu pozivanja imate, pogledajte članak Saznajte koju uslugu pozivanja imate.

1

Dok ste na telefonskom pozivu, izaberite stavku Više, a zatim izaberite stavku Prenos.

2

Unesite broj ili ime osobe kojoj želite da prenesete telefonski poziv, a zatim odaberite da li želite da to bude audio ili video poziv.

Vaš originalni telefonski poziv je stavljen na čekanje.

3

Obavestite drugu osobu zašto joj prebacujete poziv, a zatim izaberite Kompletan prenos.


 

Ne moraš čak ni da čekaš da druga osoba odgovori. Prenos možete završiti čim počne da zvoni.

1

Dok ste na telefonskom pozivu, dodirnite Još, a zatim izaberite stavku Prenos.

2

Unesite broj ili ime osobe kojoj želite da prenesete telefonski poziv, prebacujući se sa jedne tastature na drugu ili na dialpad.

3

Dodirnite pored imena osobe, a zatim odaberite da li želite da pozovete njen rad ili broj mobilnog telefona.

4

Dodirnite ponovo.

Vaš originalni telefonski poziv je stavljen na čekanje.

Ako je aktivni poziv audio poziv, konsultovaćete se sa drugom osobom u audio pozivu. Ako je aktivni poziv video poziv, konsultovaćete se sa drugom osobom u video pozivu.

5

Obavestite drugu osobu zašto joj prebacujete poziv, a zatim izaberite Kompletan prenos.


 

Ne moraš čak ni da čekaš da druga osoba odgovori. Prenos možete završiti čim počne da zvoni.