Velikost a skrytí miniatur videa účastníka

Zvětšte velikost miniatur videa účastníka tak, aby vypadaly větší. Zmenšte je tak, abyste mohli vidět více na obrazovce najednou. Pokračujte v měřítku miniatur videa dolů a zobrazíte druhý řádek. Najednou se může objevit až 12 účastníků.

1

Najeďte myší mezi miniatury videa fáze a účastníka, dokud se nezodví ikona Změnit velikost.

2

Upravte velikost miniatur videa účastníka:

  • V zobrazení zásobníku klikněte a přetáhněte myš dolů nebo nahoru, abyste zvětšili nebo zmenšili miniatury videa účastníka.
  • V části Zobrazení vedle sebe klikněte a přetáhněte myš doleva nebo doprava, abyste zvýšili nebo snížili miniatury videa účastníka.
3

Chcete-li skrýt miniatury videa účastníků, zmenšete velikost, dokud nezmizí.

4

Kliknutím na Zobrazit miniatury videa pro další účastníkyZobrazit ikonu dalších účastníků je znovu zobrazíte.