Zrcadlové zobrazení se vztahuje pouze na vaše video, které si sami prohlížíte. Video se v zrcadlovém zobrazení nevysílá ostatním účastníkům schůzky. Pokud se chcete zobrazit tak, jak vás ostatní účastníci vidí během schůzky, vypněte zrcadlové zobrazení.

Video v zrcadlení můžete spustit nebo přestat zobrazovat v zrcadlovém zobrazení před tím, než se připojíte ke schůzce nebo během schůzky. Předvolby můžete nastavit také v desktopové aplikaci Schůzky. Předvolba, kterou nastavíte, se budou vztahovat na všechny schůzky, ke kterým se připojíte.

Weby 41.10 a novější najdete v tématu Výběr nastavení videa pro schůzky Webexu a události Webex (nové).

Informace o tom, na jaké verzi se nacházíte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze webexových schůzek

.

1

Před schůzkou vyberte v okně náhledu možnost ZrcadlitNezobrazuj me video video:

Ikona se změní Zrcadlit mé video na, když přestanete zobrazovat video v zrcadlovém zobrazení.

2

Během schůzky vyberte ve videu pro vlastní zobrazení možnosti videa > Zrcadlit video, abyste přestali zobrazovat zrcadlové zobrazení, nebo Zrcadlit video, abyste mohli začít zobrazovat zrcadlové zobrazení.


 
Předvolbu můžete nastavit pro všechny schůzky, ke kterým se připojíte v desktopové aplikaci Schůzky:
  • Ve Windows vyberte ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu aplikace Schůzky a přejděte na Předvolby > možnosti připojení ke schůzce. Vyberte Vždy používat následující nastavení zvuku a videa ,zaškrtněte nebo odškrtejte políčko Zrcadlit video a vyberte Použít .

  • Na Macu vyberte Webex Schůzky v nabídce aplikace a přejděte na Předvolby > Možnosti připojení ke schůzce. Vyberte Vždy používat následující nastavení zvuku a videa a zaškrtněte nebo odškrtejte políčko Zrcadlit moje video.

iOS

Informace 41.10 a novější najdete v tématu Výběr nastavení videa pro schůzky Webex a události Webex (nové).

Pro 41.9 a starší postupujte podle níže uvedených kroků.

Zrcadlové zobrazení se vztahuje pouze na vaše video, které si sami prohlížíte. Video se v zrcadlovém zobrazení nevysílá ostatním účastníkům schůzky. Pokud se chcete ve verzích aplikace 40.10 a novějších zobrazit tak, jak vás ostatní účastníci vidí během schůzky, vypněte zrcadlové zobrazení.

Video v zrcadlení můžete spustit nebo přestat zobrazovat v zrcadlovém zobrazení před tím, než se připojíte ke schůzce nebo během schůzky.

1

Před schůzkou klepněte v okně náhledu na Zrcadlit video.

Ikona se změní na, když přestanete zobrazovat video v zrcadlovém zobrazení.

2

Během schůzky klepněte na Videoa potom klepněte na Nezotáznutí videa.

Pokud chcete zrcadlové zobrazení znovu zapnout, klepněte na Videoa potom zrcadlit video.