Spiegelweergave is alleen van toepassing op video met zelfweergave. Uw video wordt niet in spiegelbeeld uitgezonden naar andere deelnemers van de vergadering. Als u uzelf wilt zien als andere deelnemers u zien tijdens een vergadering, schakel dan de spiegelweergave uit.

U kunt het in spiegelbeeld weergeven van uw video met zelfweergave starten of stoppen voordat u deel gaat nemen aan een vergadering of een vergadering. U kunt uw voorkeuren ook instellen in uw Meetings-bureaublad-app. De voorkeur die u in stelt, geldt voor alle vergaderingen die u bij wilt wonen.

Voor 41.10 en latere sites, zie Video-instellingen voor Webex-vergaderingen en vergaderingen Webex Events (nieuw).

Zie Uw nummer zoeken Webex Meetings versienummer om te zien Webex Meetings versienummer

.

1

Selecteer Voor een vergadering de optie Mijn video niet in spiegelbeeld weergeven in hetMijn video niet spiegelen voorbeeldvenster:

Het pictogram verandert in wanneer u stopt met het in spiegelbeeld weergeven van Mijn video spiegelen uw video.

2

Selecteer tijdens een vergadering in uw video met zelfweergave Video-opties > Niet in spiegelbeeld weergeven om te stoppen met spiegelbeeld of mijn video in spiegelbeeld weer te geven om spiegelbeeld weer te geven.


 
U kunt uw voorkeuren instellen voor alle vergaderingen die u bij wilt wonen in de bureaublad-app Meetings:
  • Selecteer in Windows het tandwielpictogram in de rechterbovenbank van de Meetings-app en ga naar Voorkeuren > opties voor deelnemen aan vergadering. Selecteer Altijd de volgende audio- en video-instellingen gebruiken , schakel het selectievakje Spiegel mijn video in of uit en selecteerToepassen.

  • Op een Mac selecteert Webex Meetings in het appmenu en gaat u naar Voorkeuren > opties voor deelnemen aan vergadering. Selecteer Altijd de volgende audio- en video-instellingen gebruiken en schakel het selectievakje Spiegel mijn video in of uit.

iOS

Zie video-instellingen voor versie 41.10 en Webex Meetings en Webex Events (nieuw)selecteren.

Volg de onderstaande stappen voor 41.9 en eerder.

Spiegelweergave is alleen van toepassing op video met zelfweergave. Uw video wordt niet in spiegelbeeld uitgezonden naar andere deelnemers van de vergadering. Als u in versie 40.10 en hoger van de app wilt zien dat andere deelnemers u zien tijdens een vergadering, moet u de spiegelweergave uitschakelen.

U kunt het in spiegelbeeld weergeven van uw video met zelfweergave starten of stoppen voordat u deel gaat nemen aan een vergadering of een vergadering.

1

Tik in het voorbeeldvenster vóór een vergadering op Niet mijn video spiegelen.

Het pictogram verandert in wanneer u stopt met het in spiegelbeeld weergeven van uw video.

2

Tik tijdens een vergadering op Video en tik vervolgens op Nietspiegelen mijnvideo.

Als u de weergave in spiegelbeeld weer wilt in- of uitbeelden, tikt u op Video en vervolgens Op Mijn video spiegelen.