Den spegelvända visningen gäller endast din egen videobild. Din video sänds inte till andra mötesdeltagare i den spegelvända visningen. Om du vill se dig själv när andra mötesdeltagare ser dig under ett möte stänger du av den spegelvända vyn.

Du kan starta eller sluta visa din egen videobild i den spegelvända visningen innan du ansluter till ett möte eller under ett möte. Du kan även ställa in dina inställningar i Meetings-skrivbordsappen. Dina inställningar gäller för alla möten som du deltar i.

För 41.10 och senare webbplatser, se Välj videoinställningar för Webex-möten och Webex Events (ny).

För att se vilken version du använder, se Hitta ditt Webex Meetings versionsnummer

.

1

Innan ett möte väljer du Speglar inte min video iSpegla inte min video förhandsgranskningsfönstret:

Ikonen ändras till Spegla min video när du slutar visa din video i den spegelvända visningen.

2

Under ett möte väljer du Videoalternativ i din egen videobild > Spegla inte min video för att sluta visa den spegelvända visningen eller Spegel min video för att visa den spegelvända visningen.


 
Du kan ställa in inställningar för alla möten som du deltar i i skrivbordsappen Meetings:
  • I Windows väljer du kugghjulsikonen längst upp till höger i mötesappen och går till Inställningar > alternativ förmötessammanträde. Välj Använd alltid följande ljud- ochvideoinställningar , markera eller avmarkera kryssrutan Spegel min video och välj Tillämpa.

  • På Mac väljer du Webex Meetings appmenyn och går till Inställningar för > alternativ för att delta i möte. Välj Använd alltid följande ljud- och videoinställningar och markera eller avmarkera kryssrutan Mirror my video (Spegel mina videor).

iOS

För 41.10 och senare, se Välj videoinställningar för Webex Meetings och Webex Events (ny).

För 41.9 och tidigare följer du stegen nedan.

Den spegelvända visningen gäller endast din egen videobild. Din video sänds inte till andra mötesdeltagare i den spegelvända visningen. Stäng av den spegelvända vyn om du vill se dig själv när andra mötesdeltagare ser dig under ett möte i 40.10 och senare versioner av appen.

Du kan starta eller sluta visa din egen videobild i den spegelvända visningen innan du ansluter till ett möte eller under ett möte.

1

Knacka på Speglar inte min video i förhandsgranskningsfönstret innan ettmöte.

Ikonen ändras till när du slutar visa din video i den spegelvända visningen.

2

Under ett möte trycker du på Video och sedan på Speglar inte minvideo.

Om du vill aktivera den spegelvända visningen igen knackar du på Video och sedanPåPegling min video.