Prikaz u ogledalu se primenjuje samo na video zapis sa samostalnim prikazom. Video zapis se ne emituje drugim učesnicima sastanka u prikazu ogledala. Ako želite da vidite sebe onako kako vas drugi učesnici vide tokom sastanka, isključite prikaz u ogledalu.

Možete da započnete ili prestanete da prikazujete video zapis koji se sam prikazuje u prikazu ogledala pre nego što se pridružite sastanku ili tokom sastanka. Takođe možete da podesite željene postavke u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini". Željene postavke koje ste postavili primenjivaće se na sve sastanke kojima se pridružujete.

Za 41.10 i novije lokacije pogledajte izbor video postavki za Webex sastanke i Webex događaje (nove).

Da biste videli u koju verziji se nalazite, pogledajte članke Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka

.

1

Pre sastanka izaberite stavku Ne preslikavaj moj videoNe preslikavaj moj video u prozoru za pregled:

Ikona se menja u kada Preslikaj moj video prestanete da prikazujete video zapis u prikazu u ogledalu.

2

Tokom sastanka, u video zapisu za samostalni prikaz izaberite opcije video zapisa > Ne preslikavaj moj video da biste prestali da prikazujete prikaz u ogledalu ili preslikajte moj video zapis da biste počeli da prikazujete prikaz u ogledalu.


 
Možete da podesite željene postavke za sve sastanke kojima se pridružujete u aplikaciji "Sastanci na radnoj površini":
  • U operativnom sistemu Windows izaberite ikonu zupčanik u gornjem desnom redu aplikacije "Sastanci" i idite na opcije "Željene postavke> pridruživanja sastanku" . Izaberite opciju Uvek koristi sledeće audio i video postavke, potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Preslikaj moj video i izaberite Primeni .

  • Na Mac računaru izaberite Webex sastanke u meniju aplikacije i idite na željene > opcije pridruživanja sastanku. Izaberite opciju Uvek koristi sledeće audio i video postavke i potvrdi ili opozovi izbor u polju za potvrdu Preslikaj moj video.

iOS

Za 41.10 i noviju stavku pogledajte izbor video postavki za Webex sastanke i Webex događaje (nove).

Za 41,9 i ranije sledite dolenavedene korake.

Prikaz u ogledalu se primenjuje samo na video zapis sa samostalnim prikazom. Video zapis se ne emituje drugim učesnicima sastanka u prikazu ogledala. U 40.10 i novijim verzijama aplikacija, ako želite da vidite sebe onako kako vas drugi učesnici vide tokom sastanka, isključite prikaz u ogledalu.

Možete da započnete ili prestanete da prikazujete video zapis koji se sam prikazuje u prikazu ogledala pre nego što se pridružite sastanku ili tokom sastanka.

1

Pre sastanka, u prozoru za pregled dodirnite Ne preslikavaj moj video.

Ikona se menja u kada prestanete da prikazujete video zapis u prikazu u ogledalu.

2

Tokom sastanka dodirnite Video , a zatim dodirnite Ne preslikavaj moj video.

Ako želite ponovo da uključite prikaz u ogledalu, dodirnite Video, a zatim preslikaj moj video.