Spejlvisning gælder kun for din selvvisningsvideo. Din video udsendes ikke til andre mødedeltagere i spejlvisning. Hvis du vil se dig selv, som andre deltagere ser dig under et møde, skal du slå spejlvisning fra.

Du kan starte eller stoppe med at vise din selvvisningsvideo i spejlvisning, før du deltager i et møde eller under et møde. Du kan også indstille din præference i desktop-appen Meetings. Den præference, du indstiller, gælder for alle møder, du deltager i.

For 41.10 og senere websteder, se Vælg videoindstillinger for Webex-møder og Webex Events (nyt).

Du kan se, hvilken version du er på, under Find dit Webex Meetings versionsnummer

.

1

Før et møde skal du vælge Spejl ikke min video iSpejlvend ikke min video forvisningsvinduet:

Ikonet ændres til Spejlvend min video , når du stopper visning af din video i spejlvisning.

2

Under et møde skal du i din selvvisningsvideo vælge Videoindstillinger > Du skal ikke spejle min video for at stoppe visningen af spejlvisning eller Spejl min video for at begynde at vise spejlvisning.


 
Du kan indstille din præference for alle møder, du deltager i, i Meetings-desktop-appen:
  • I Windows skal du vælge tandhjulsikonet øverst til højre i appen Meetings og gå til Præferencer > indstillinger formødeindkaldelse. Vælg Brug altid følgende lyd- og videoindstillinger , markér eller fjern markeringen iafkrydsningsfeltet Spejl min video, og vælg Anvend .

  • På Mac skal du Webex Meetings i appmenuen og gå til Præferencer for > indstillinger for møde deltag. Vælg Brug altid følgende lyd- og videoindstillinger, og marker eller fjern markeringen iafkrydsningsfeltet Spejl min video.

iOS

For 41.10 og senere, se Vælg videoindstillinger for Webex Meetings og Webex Events (nyt).

For 41.9 og tidligere, følg trinene herunder.

Spejlvisning gælder kun for din selvvisningsvideo. Din video udsendes ikke til andre mødedeltagere i spejlvisning. I 40.10 og senere app-versioner, hvis du vil se dig selv, som andre deltagere ser dig under et møde, skal du slå spejlvisning fra.

Du kan starte eller stoppe med at vise din selvvisningsvideo i spejlvisning, før du deltager i et møde eller under et møde.

1

Tryk på Spejl ikke min video i forvisningsvinduet før etmøde.

Ikonet ændres til , når du stopper visning af din video i spejlvisning.

2

Under et møde skal du trykke på Video og derefter trykke på Spejl ikke min video.

Hvis du vil slå spejlvisning til igen, skal du trykke på Video og derefterspejle min video.