Zrcalni prikaz primjenjuje se samo na vaš videozapis koji se sam pregledava. Vaš se videozapis ne emitira drugim sudionicima sastanka u zrcalnom prikazu. Ako sebe želite vidjeti kao što vas drugi sudionici vide tijekom sastanka, isključite zrcalni prikaz.

Možete pokrenuti ili prestati prikazivati videozapis koji se sam pregledava u zrcalnom prikazu prije uključivanja u sastanak ili tijekom sastanka. Svoje postavke možete postaviti i u aplikaciji Sastanci za stolna računala. Postavke koje postavite primijenit će se na sve sastanke na koje se uključite.

Za 41.10 i novija web-mjesta pogledajte Odabir postavki videozapisa za web-sastanke i web-događaje(nove).

Informacije o verziji na kojoj se nalazite potražite u članku Pronalaženje broja verzije web-sastanaka

.

1

Prije sastanka u prozoru pretpregleda odaberite NemojNemoj zrcaliti moj videoprijenos zrcaliti moj videozapis:

Ikona se mijenja Zrcali moj videoprijenos u vrijeme kada prestanete prikazivati videozapis u zrcalnom prikazu.

2

Tijekom sastanka u videozapisu za samostalno gledanje odaberite Mogućnosti videozapisa > Nemoj zrcaliti moj videozapis da biste prestali prikazivati zrcalni prikaz ili Zrcali moj videozapis da biste počeli prikazivati zrcalni prikaz.


 
Postavke za sve sastanke u koje se uključite možete postaviti u aplikaciji Sastanci za stolna računala:
  • U sustavu Windows odaberite ikonu zupčanika u gornjem desnom dijelu aplikacije Sastanci i idite na Preference > mogućnostiuključivanja u sastanak. Odaberite Uvijek koristi sljedeće postavke zvuka i videozapisa, potvrdite ili poništite potvrdni okvir Zrcali moj videozapis, a zatim odaberite Primijeni.

  • Na Macu na izborniku aplikacije odaberite Webex sastanci i idite na Preference > Mogućnosti uključivanja u sastanak. Odaberite Uvijek koristi sljedeće postavke zvuka i videozapisa te potvrdite ili poništite potvrdni okvir Zrcali moj videozapis.

iOS

Za 41.10 i noviji pogledajte Odabir postavki videozapisa za Webex sastanke i Webex događaje(nove).

Za 41.9 i ranije slijedite korake u nastavku.

Zrcalni prikaz primjenjuje se samo na vaš videozapis koji se sam pregledava. Vaš se videozapis ne emitira drugim sudionicima sastanka u zrcalnom prikazu. Ako u verzijama aplikacija 40.10 i novije verzije aplikacije želite vidjeti sebe onako kako vas drugi sudionici vide tijekom sastanka, isključite zrcalni prikaz.

Možete pokrenuti ili prestati prikazivati videozapis koji se sam pregledava u zrcalnom prikazu prije uključivanja u sastanak ili tijekom sastanka.

1

Prije sastanka u prozoru pregleda dodirnite Nemoj zrcaliti moj videozapis.

Ikona se mijenja u vrijeme kada prestanete prikazivati videozapis u zrcalnom prikazu.

2

Tijekom sastanka dodirnite Videozapis, a zatim Nemoj zrcaliti videozapis.

Ako želite ponovno uključiti zrcalni prikaz, dodirnite Videozapis, a zatim Zrcali moj videozapis.