Vyžadovat schválení pro nastavení aplikace Access Anywhere

Můžete požadovat, aby uživatelé získali schválení pro každý vzdálený počítač, který chtějí nastavit pro aplikaci Access Anywhere. Pokud zvolíte tuto možnost, jakmile uživatel nastaví agenta Access Anywhere na vzdáleném počítači, obdrží zprávu s informací, že vzdálený počítač je nedostupný, dokud správce webu žádost o nastavení neschválí. Žádost pak můžete přijmout nebo zamítnout pomocí aplikace Site Administration.

Správa webu může volitelně odeslat každou žádost o nastavení na zadanou e-mailovou adresu.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Access Anywhere > Options.

2

Zaškrtněte políčko Vyžadovat schválení pro nastavení počítače aplikace Access Anywhere.

3

(Volitelně) Do pole Předat žádosti o přístup Anywhere zadejte e-mailovou adresu, na kterou má správa webu odesílat všechny požadavky na nastavení aplikace Access Anywhere.

4

Zvolte Aktualizovat.

Zpracování požadavků aplikace Access Anywhere

Pokud požadujete schválení žádostí uživatelů o nastavení vzdáleného počítače pro aplikaci Access Anywhere, aplikace Site Administration umístí všechny žádosti do fronty, kterou můžete zobrazit, a odešle e-mailovou zprávu s oznámením žádosti na zadanou adresu. Každý požadavek na nastavení můžete přijmout nebo odmítnout.

1

Přihlaste se k aplikaci Webex Site Administration.

2

Na stránce Informace o webu klepněte na odkaz Nový požadavek aplikace Access Anywhere.

Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, že jeden nebo více uživatelů požádalo o nastavení vzdáleného počítače na vašem webu.

Zobrazí se stránka Approve Access Anywhere Requests (Schválit žádosti o přístup kdekoli).
3

Chcete-li přijmout jeden nebo více požadavků na nastavení, zaškrtněte políčko pro každou žádost o nastavení a vyberte možnost Přijmout.

Pro každou přijatou žádost o nastavení se správa webu automaticky:

  • Odešle uživateli, který žádost podal, e-mailovou zprávu s tím, že žádost byla přijata.

  • Přidá počítač do seznamu vzdálených počítačů na stránce Vzdálené počítače ve správě webu.

4

Chcete-li odmítnout jeden nebo více požadavků na nastavení, zaškrtněte políčko pro každý požadavek na nastavení a vyberte možnost Odmítnout.

Pro každou zamítnutou žádost o registraci odešle správa webu e-mailovou zprávu uživateli, který žádost podal, s uvedením, že žádost byla zamítnuta.

Chcete-li zobrazit podrobné informace o uživateli, který požádal o nastavení vzdáleného počítače, vyberte uživatelské jméno uživatele ve sloupci Uživatelské jméno na stránce Schválit požadavky aplikace Access Anywhere.

Zobrazení seznamu počítačů Remote Access Anywhere

Pokud má váš web služby Webex možnost Access Anywhere, můžete zobrazit seznam všech vzdálených počítačů, které uživatelé nastavili pro aplikaci Access Anywhere. Seznam indikuje

  • Které počítače jsou aktuálně přihlášeny k serveru Access Anywhere a kdy se uživatel přihlásil.

  • Ke kterým počítačům uživatelé aktuálně přistupují vzdáleně a kdy uživatel zahájil relaci Access Anywhere.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Access Anywhere > Vzdálené počítače .

Zobrazí se stránka Vzdálené počítače se seznamem vzdálených počítačů, které uživatelé nastavili pro aplikaci Access Anywhere.

2

Chcete-li stránku aktualizovat nejaktuálnější informace, vyberte možnost Obnovit.

3

Chcete-li zobrazit seznam uživatelů, jejichž jména začínají určitým písmenem, vyberte písmeno.

Ukončení relace aplikace Access Anywhere uživatele

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Access Anywhere > Vzdálené počítače.

2

Vyhledejte uživatele v seznamu.

Pokud uživatel momentálně přistupuje ke vzdálenému počítači, datum a čas zahájení relace se zobrazí ve sloupci Zahájení relace.
3

Zaškrtněte políčko pro relaci, kterou chcete ukončit, a poté vyberte možnost Odpojit > OK.

Odebrání vzdáleného počítače z účtu uživatele

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Access Anywhere > Vzdálené počítače.

2

Ve sloupci Počítač vyhledejte počítač, který chcete odebrat.

3

Zaškrtněte políčko počítače, který chcete odebrat, a pak vyberte možnost Odebrat > OK.