Вимагати затвердження для налаштування Access Anywhere

Можна вимагати, щоб користувачі отримували затвердження для кожного віддаленого комп’ютера, який вони хочуть налаштувати для Access Anywhere. Якщо вибрати цей параметр, після налаштування оператора Access Anywhere на віддаленому комп’ютері користувач отримає повідомлення про те, що віддалений комп’ютер недоступний, доки адміністратор вебсайту не затвердить запит щодо налаштування. Потім ви можете прийняти або відхилити запит за допомогою адміністрування вебсайту.

Адміністрація вебсайту може додатково надсилати кожний запит щодо налаштування на вказану вами адресу електронної пошти.

1.

Увійдіть до адміністрування вебсайту Webex і перейдіть до Конфігурація > Access Anywhere > Параметри .

2.

Перевірте Вимагати затвердження для налаштування комп’ютера Access Anywhere .

3.

(Необов’язково) Укажіть адресу електронної пошти, на яку адміністратор вебсайту має надсилати всі запити щодо налаштування Access Anywhere в Переадресуйте запити Access Anywhere до коробка.

4.

Виберіть Оновити.

Обробляйте запити Access Anywhere

Якщо вам потрібно затвердження запитів користувачів щодо налаштування віддаленого комп’ютера для Access Anywhere, адміністрування вебсайту поміщає всі запити до черги, яку можна переглядати, і надсилає повідомлення електронної пошти зі сповіщенням про запит на вказану вами адресу. Кожен запит щодо налаштування можна прийняти або відхилити.

1.

Увійдіть до адміністрації сайту Webex.

2.

На сторінці Інформація про вебсайт виберіть Нові запити Access Anywhere посилання.

Це посилання з’являється, лише якщо один або кілька користувачів подали запит щодо налаштування віддаленого комп’ютера на вашому вебсайті.

, Затвердьте запити Access Anywhere з’явиться сторінка.
3.

Щоб прийняти один або кілька запитів на налаштування, установіть прапорець для кожного запиту на налаштування та виберіть Прийняти .

Для кожного прийнятого запиту на налаштування адміністратор вебсайту автоматично:

  • Надсилає повідомлення електронної пошти користувачу, який зробив запит, із зазначенням, що запит прийнято.

  • Додає комп’ютер до списку віддалених комп’ютерів на сторінці «Віддалені комп’ютери» в системі адміністрування вебсайту.

4.

Щоб відхилити один або кілька запитів на налаштування, установіть прапорець для кожного запиту на налаштування та виберіть Відхилити .

Для кожного відхиленого запиту на реєстрацію адміністрація вебсайту надсилає повідомлення електронної пошти користувачу, який зробив запит, із зазначенням, що запит відхилено.

Щоб переглянути докладну інформацію про користувача, який подав запит щодо налаштування віддаленого комп’ютера, виберіть ім’я користувача користувача в Ім’я користувача на сторінці "Затвердити запити Access Anywhere".

Перегляньте список комп’ютерів Remote Access Anywhere

Якщо вебсайт служби Webex має параметр Access Anywhere, можна переглянути список усіх віддалених комп’ютерів, які користувачі налаштували для Access Anywhere. У списку вказано

  • На яких комп’ютерах наразі виконано вхід на сервер Access Anywhere і коли користувач здійснив вхід.

  • До яких комп’ютерів користувачі наразі мають віддалений доступ і коли користувач почав сеанс Access Anywhere.

1.

Увійдіть до адміністрування вебсайту Webex і перейдіть до Конфігурація > Access Anywhere > Віддалені комп’ютери .

З’явиться сторінка «Віддалені комп’ютери» зі списком віддалених комп’ютерів, які користувачі налаштували для Access Anywhere.

2.

Щоб оновити сторінку найновішою інформацією, виберіть Оновити .

3.

Щоб відобразити список користувачів, імена яких починаються з певної літери, виберіть літеру.

Завершіть сеанс користувача Access Anywhere

1.

Увійдіть до адміністрування вебсайту Webex і перейдіть до Конфігурація > Access Anywhere > Віддалені комп’ютери .

2.

Знайдіть користувача в списку.

Якщо користувач наразі отримує доступ до віддаленого комп’ютера, дата й час, коли користувач почав сеанс, відображаються в Сеанс розпочато стовпця.
3.

Установіть прапорець для сеансу, який потрібно завершити, а потім виберіть Відключити > OK .

Видалити віддалений комп’ютер з облікового запису користувача

1.

Увійдіть до адміністрування вебсайту Webex і перейдіть до Конфігурація > Access Anywhere > Віддалені комп’ютери .

2.

У Комп’ютер Знайдіть комп’ютер, який потрібно видалити.

3.

Установіть прапорець для комп’ютера, який потрібно видалити, а потім виберіть Видалити > OK .