דרוש אישור כדי להגדיר גישה לכל מקום

באפשרותך לדרוש מהמשתמשים לקבל אישור עבור כל מחשב מרוחק שהם רוצים להגדיר עבור Access Anywhere. אם תבחר באפשרות זו, לאחר שמשתמש יגדיר את סוכן Access Anywhere במחשב מרוחק, המשתמש יקבל הודעה, המודיעה לו שהמחשב המרוחק אינו זמין עד שמנהל האתר יאשר את בקשת ההתקנה. לאחר מכן תוכל לקבל או לדחות את הבקשה, באמצעות ניהול אתר.

ניהול אתר יכול לשלוח באופן אופציונלי כל בקשת התקנה לכתובת דואר אלקטרוני שתציין.

1

היכנס אל ניהול אתר Webex ועבור אל > קביעת תצורה > אפשרויות > בכל מקום.

2

בדוק דרוש אישור עבור הגדרתמחשב מסוג Access Anywhere.

3

(אופציונלי) ציין את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך שניהול האתר ישלח את כל בקשות ההגדרה של Access Anywhere בתיבה בקשות גישה קדימה לכל מקום.

4

בחר עדכן.

עיבוד גישה לבקשות בכל מקום

אם אתה זקוק לאישור עבור בקשות של משתמשים להגדרת מחשב מרוחק עבור Access Anywhere, 'ניהול האתר' ממקם את כל הבקשות בתור שבו באפשרותך להציג, ושולח הודעת דואר אלקטרוני של הודעת הודעת בקשה לכתובת שתציין. באפשרותך לקבל או לדחות כל בקשת התקנה.

1

היכנס לניהול אתר Webex .

2

בדף פרטי אתר, בחר את הקישור בקשות גישה חדשה בכל מקום.

קישור זה מופיע רק אם משתמש אחד או יותר ביקשו להגדיר מחשב מרוחק באתר שלך.

הדף 'אשר גישה לכל מקום בקשות למקום כלשהו' מופיע.
3

כדי לקבל בקשת התקנה אחת או יותר, בחר בתיבת הסימון עבור כל בקשת התקנה ובחר קבל.

עבור כל בקשת התקנה שהתקבלה, ניהול האתר באופן אוטומטי:

  • שולח הודעת דואר אלקטרוני למשתמש שביצע את הבקשה, המציינת שהבקשה התקבלה.

  • מוסיף את המחשב לרשימת המחשבים המרוחקים בדף מחשבים מרוחקים בניהול האתר.

4

כדי לדחות בקשת התקנה אחת או יותר, בחר בתיבת הסימון עבור כל בקשת התקנה ובחר דחה.

עבור כל בקשת רישום שנדחתה, הנהלת האתר שולחת הודעת דואר אלקטרוני למשתמש שהגיש את הבקשה, המציינת כי הבקשה נדחתה.

כדי להציג מידע מפורט אודות משתמש שביקש להגדיר מחשב מרוחק, בחר את שם המשתמש של המשתמש בעמודה שם משתמש בדף אישור בקשות לגישה בכל מקום.

הצגת רשימה של מחשבים בגישה מרחוק לכל מקום

אם אתר שירות Webex שלך כולל את האפשרות Access Anywhere, באפשרותך להציג רשימה של כל המחשבים המרוחקים שהמשתמשים הגדירו עבור Access Anywhere. הרשימה מציינת

  • אילו מחשבים מחוברים כעת לשרת Access Anywhere ומתי המשתמש רשם אותו.

  • לאילו מחשבים המשתמשים ניגשים כעת מרחוק ומתי המשתמש הפעיל את הפעלת Access Anywhere.

1

היכנס לניהול אתר Webex ועבור אל תצורה > גישה לכל מקום > מחשבים מרוחקים .

הדף 'מחשבים מרוחקים' מופיע ומציג רשימה של המחשבים המרוחקים שהמשתמשים הגדירו עבור Access Anywhere.

2

כדי לעדכן את הדף במידע העדכני ביותר, בחר רענן.

3

כדי להציג רשימה של משתמשים ששמותיהם מתחילים באות מסוימת, בחר את האות.

סיום הפעלת גישה של משתמש למקום כלשהו

1

היכנס לניהול אתר Webex ועבור אל > תצורה > גישה לכל מקום > מחשבים מרוחקים.

2

אתר את המשתמש ברשימה.

אם משתמש ניגש כעת למחשב מרוחק, התאריך והשעה שבהם המשתמש הפעיל את ההפעלה מופיעים בעמודה 'הפעל התחל '.
3

בחר בתיבת הסימון עבור ההפעלה שברצונך לסיים ולאחר מכן בחר נתק > אישור.

הסרת מחשב מרוחק מחשבון משתמש

1

היכנס לניהול אתר Webex ועבור אל > תצורה > גישה לכל מקום > מחשבים מרוחקים.

2

בעמודה מחשב , אתר את המחשב שברצונך להסיר.

3

בחר בתיבת הסימון עבור המחשב שברצונך להסיר ולאחר מכן בחר הסר > אישור.