Kräv godkännande för att installera Access Anywhere

Du kan kräva att användare ska få ett godkännande för varje fjärrdator som de vill installera Access Anywhere på. Du kan välja detta alternativ när användarna har installera en Access Anywhere Agent på en fjärrdator. Användarna får ett meddelande om att fjärrdatorn inte är tillgänglig innan webbplatsadministratören har godkänt installationsförfrågan. Du kan sedan godkänna eller avvisa förfrågan med hjälp av administrering av webbplatsen.

Administrering av webbplatsen kan om så önskas skicka varje installationsförfrågan till en e-postadress som du uppger.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Access Anywhere > Alternativ.

2

Markera Kräv godkännande för installation av Access Anywhere på en dator.

3

(Valfritt) Ange e-postadressen som du vill att administrering av webbplatsen ska skicka alla installationsförfrågningar till, för Access Anywhere, i rutan Vidarebefordra Access Anywhere förfrågan till.

4

Välj Uppdatera.

Behandla Access Anywhere-förfrågningar

Om du kräver att användare godkänns för att de ska kunna konfigurera en fjärrdator för Access Anywhere, då placerar administrering av webbplatsen alla förfrågningar i en kö som du kan visa och skickar bekräftelse via e-post angående förfrågan till den adress som du har angett. Du kan antingen godkänna eller avvisa varje installationsförfrågan.

1

Logga in i Webex webbplatsadministration.

2

På sidan Webbplatsinformation väljer du länken för begäran om ny åtkomst till alla platser.

Länken visas endast om en eller fler användare har begärt att få installera en fjärrdator på din webbplats.

Sidan Godkänn Access Anywhere-förfrågningar visas.
3

För att godkänna en eller flera installationsförfrågningar, markera kryssrutan för varje enskild installationsförfråga och välj Godkänn.

För alla godkända installationsförfrågningar kommer administrering av webbplatsen automatiskt att:

  • Skicka ett e-postmeddelande till användaren som gjorde förfrågan där det framgår att förfrågan godkändes.

  • Lägger till datorn i listan över fjärrdatorer på sidan Fjärrdatorer i administrering av webbplatsen.

4

För att avvisa en eller flera installationsförfrågningar, markera kryssrutan för varje enskild installationsförfrågan och välj Avvisa.

För alla avvisade registreringsansökningar skickar administrering av webbplatsen ett e-postmeddelande till användaren som gjorde förfrågan där det framgår att förfrågan avvisades.

För att visa detaljerad information om en användare som har begärt att installera en fjärrdator, välj användarnamnet i kolumnen Användarnamn på sidan Godkända Access Anywhere-förfrågningar.

Visa en Lista med Remote Access Anywhere-datorer

Om din WebEx-servicewebbplats har Access Anywhere-alternativet kan du visa en lista över alla fjärrdatorer som användare har installerat för Access Anywhere. Listan visar

  • Vilka datorer som för närvarande är inloggade på Access Anywhere-servern och när användaren loggade in.

  • Vilka datorer som för närvarande används för fjärråtkomst och när användaren startade Access Anywhere-sessionen.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Access Anywhere > Fjärrdatorer .

Sidan Fjärrdatorer visas med en lista över fjärrdatorer som användare har installerat för Access Anywhere.

2

För att uppdatera sidan med den mest aktuella informationen väljer du Uppdatera.

3

För att visa en lista med användare vars namn börjar med en särskild bokstav väljer du bokstaven.

Avsluta en användares Access Anywhere-session

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Access Anywhere > Fjärrdatorer.

2

Leta upp användaren i listan.

Om en användare för närvarande använder en fjärrdator visas datumet och tiden när användaren startade sessionen i kolumnen Session började.
3

Markera kryssrutan för den session som du vill avsluta och välj sedan Koppla från > OK.

Ta bort en fjärrdator från en användares konto

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Access Anywhere > Fjärrdatorer.

2

I kolumnen Datorer letar du upp datorn som du vill ta bort.

3

Markera kryssrutan för datorn som du vill ta bort och välj sedan Ta bort > OK.