Krev godkjenning for å konfigurere Access Anywhere

Du kan kreve at brukere må ha godkjenning for hver eksterne datamaskin de vil konfigurere for Access Anywhere. Hvis du velger dette alternativet, mottar brukeren en melding når en bruker konfigurerer Access Anywhere-agenten på en ekstern datamaskin, og informerer dem om at den eksterne datamaskinen ikke er tilgjengelig før nettstedsadministratoren godkjenner installasjonsforespørselen. Du kan deretter godta eller avvise forespørselen ved hjelp av nettstedsadministrasjon.

Nettstedsadministrasjon kan eventuelt sende hver installasjonsforespørsel til en e-postadresse du angir.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Access Anywhere > Alternativer.

2

Merk av for Krev godkjenning for datakonfigurasjon av Access Anywhere.

3

(Valgfritt) Angi e-postadressen du vil at nettstedsadministrasjonen skal sende alle installasjonsforespørsler for Access Anywhere til, i Videresend Access Anywhere-forespørsler til-boksen.

4

Velg Oppdater.

Behandle Access Anywhere-forespørsler

Hvis du trenger godkjenning for brukernes forespørsler om å konfigurere en ekstern datamaskin for Access Anywhere, plasserer nettstedsadministrasjonen alle forespørsler i en kø du kan se gjennom, og sender en varsel-e-post med forespørsel til adressen du angir. Du kan enten godta eller avvise hver installasjonsforespørsel.

1

Logg på Webex Site Administration.

2

På nettstedinformasjonsiden velger du Nye Access Anywhere-forespørsler-koblingen.

Denne koblingen vises bare hvis én eller flere brukere har bedt om å konfigurere en ekstern datamaskin på nettstedet.

Siden Godta Access Anywhere-forespørsler vises.
3

Hvis du vil godta én eller flere installasjonsforespørsler, merker du av for hver installasjonsforespørsel og velger Godta.

For hver godkjente installasjonsforespørsel vil nettstedsadministrasjon automatisk:

  • sende en e-postmelding til brukeren som sendte forespørselen, hvilket indikerer at forespørselen ble godtatt

  • legge datamaskinen til i listen over eksterne datamaskiner på siden Eksterne datamaskiner i nettstedsadministrasjon

4

Hvis du vil avvise én eller flere installasjonsforespørsler, merker du av for hver installasjonsforespørsel og velger Avvis.

For hver avviste registreringsforespørsel sender nettstedsadministrasjonen en e-postmelding til brukeren som sendte forespørselen, hvilket indikerer at forespørselen ble avvist.

Hvis du vil vise detaljert informasjon om en bruker som har bedt om å konfigurere en ekstern datamaskin, velger du brukerens brukernavn i Brukernavn-kolonnen på siden Godta Access Anywhere-forespørsler.

Vis en liste over datamaskiner med Remote Access Anywhere

Hvis Webex-tjenestenettstedet har alternativet Access Anywhere, kan du vise en liste over alle de eksterne datamaskinene brukere har konfigurert for Access Anywhere. Listen indikerer:

  • hvilke datamaskiner som er logget på Access Anywhere-serveren, og når brukeren logget den på

  • hvilke datamaskiner brukere for øyeblikket har tilgang til eksternt, og når brukeren startet Access Anywhere-økten

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Access Anywhere > Eksterne datamaskiner .

Siden Eksterne datamaskiner vises med en liste over de eksterne datamaskinene brukere har konfigurert for Access Anywhere.

2

Hvis du vil oppdatere siden med den nyeste informasjonen, velger du Oppdater.

3

Hvis du vil vise en liste over brukere med navn som begynner på en bestemt bokstav, merker du bokstaven.

Avslutt en brukers Access Anywhere-økt

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Access Anywhere > Eksterne datamaskiner.

2

Finn brukeren i listen.

Hvis en bruker har tilgang til en ekstern datamaskin, vises datoen og klokkeslettet da brukeren startet økten i kolonnen Økten startet.
3

Merk av for økten du vil avslutte, og velg deretter Koble fra > OK.

Fjern en ekstern datamaskin fra en brukers konto

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Access Anywhere > Eksterne datamaskiner.

2

Finn datamaskinen du vil fjerne i Datamaskin-kolonnen.

3

Merk av for datamaskinen du vil fjerne, og velg deretter Fjern > OK.