Goedkeuring vereisen voor het installeren van Access Anywhere

U kunt ervoor zorgen dat gebruikers toestemming moeten vragen voor elke externe computer die ze willen instellen voor Access Anywhere. Als u deze optie selecteert en de gebruiker Access Anywhere Agent op een externe computer installeert, ontvangt de gebruiker een bericht dat de externe computer niet beschikbaar is voordat de sitebeheerder de installatieaanvraag heeft goedgekeurd. U kunt de aanvraag via Sitebeheer accepteren of afwijzen.

Sitebeheer kan eventueel elke instelaanvraag naar een e-mailadres sturen dat u hebt opgegeven.

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar configuratie > Access Anywhere > Opties.

2

Schakel het selectievakje Goedkeuring vereisen voor installatie Access Anywhere op computer in.

3

(Optioneel) Geef in het vak Access Anywhere-aanvragen doorsturen naar het e-mailadres op waarnaar Sitebeheer alle installatieaanvragen voor Access Anywhere moet doorsturen.

4

Selecteer Bijwerken.

Access Anywhere-aanvragen verwerken

Als u eist dat de aanvraag van de gebruiker om een externe computer in te stellen voor Access Anywhere moet worden goedgekeurd, plaatst Sitebeheer alle aanvragen in een wachtrij die u kunt weergeven, en wordt er een e-mailbericht met de aanvraag gestuurd naar het adres dat u hebt opgegeven. U kunt elke instelaanvraag accepteren of weigeren.

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer.

2

Selecteer op de pagina site gegevens de koppeling nieuwe Access Anywhere verzoeken .

Deze koppeling wordt alleen weergegeven als er een of meer gebruikers een aanvraag hebben ingediend om een externe computer voor uw site in te stellen.

De pagina Access Anywhere-aanvragen goedkeuren wordt weergegeven.
3

Schakel het selectievakje voor elke installatieaanvraag in en klik op Accepteren om een of meer installatieaanvragen te accepteren.

Voor elke geaccepteerde installatieaanvraag zal Sitebeheer automatisch:

  • Een bevestigingsbericht versturen naar de gebruiker die de aanvraag heeft ingediend, waarin staat dat de aanvraag is geaccepteerd.

  • De computer toevoegen aan de lijst met externe computers op de pagina Externe computers in Sitebeheer.

4

Schakel het selectievakje voor elke installatieaanvraag in en klik op Afwijzen om een of meer installatieaanvragen af te wijzen.

Voor elke afgewezen registratieaanvraag verstuurt Sitebeheer automatisch een e-mailbericht naar de gebruiker die de aanvraag heeft ingediend, waarin staat dat de aanvraag is afgewezen.

Als u gedetailleerde informatie wilt weergeven over een gebruiker die de installatie op een externe computer heeft aangevraagd, klikt u in de kolom Gebruikersnaam op de pagina Access Anywhere-aanvragen goedkeuren op de gebruikersnaam van de gebruiker.

Een lijst met externe Access Anywhere-computers weergeven

Als uw Webex-servicesite de Access Anywhere optie heeft, kunt u een lijst met alle externe computers weer geven die gebruikers hebben ingesteld voor Access Anywhere. De lijst geeft aan

  • Welke computers momenteel zijn aangemeld bij de Access Anywhere-server en wanneer de gebruiker de computer heeft aangemeld.

  • Welke computers momenteel extern door gebruikers worden beheerd en wanneer de gebruiker de Access Anywhere-sessie heeft gestart.

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar configuratie > Access Anywhere > Externe computers .

De pagina Externe computers wordt weergegeven. Deze pagina bevat een lijst met externe computers die gebruikers hebben ingesteld voor Access Anywhere.

2

Als u de pagina met de meest actuele informatie wilt bijwerken, klikt u op Vernieuwen.

3

Als u een lijst wilt weergeven met gebruikers van wie de naam met een bepaalde letter begint, selecteert u de letter.

De Access Anywhere-sessie van een gebruiker beëindigen

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar configuratie > Access Anywhere > Externe computers.

2

Zoek de gebruiker in de lijst.

Als een gebruiker zich momenteel toegang tot een externe computer heeft verschaft, worden in de kolom Sessie is begonnen de datum en tijd weergegeven waarop de gebruiker de sessie heeft gestart.
3

Schakel het selectie vakje in voor de sessie die u wilt beëindigen en selecteer vervolgens verbinding verbreken > Ok.

Een externe computer uit het account van een gebruiker verwijderen

1

Meld u aan bij Webex sitebeheer en ga naar configuratie > Access Anywhere > Externe computers.

2

Zoek in de kolom Computer de computer die u wilt verwijderen.

3

Schakel het selectie vakje in voor de computer die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens verwijderen > Ok.