Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje režim událostí (nový)webinářasistenta Webex.

Kromě schůzek a událostí (nové)je asistent Webex k dispozici také pro aplikaciWebex. Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují Asistenta Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li asistenta Webex při zahájení schůzky automaticky zapnout, zaškrtněte v předvolbách plánování možnost Asistent Webex.

Panel Zvýraznění titulků se zobrazí vpravo

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Zovejme nebo skryjte panel následujícími způsoby:

  • Pokud jste hostitelem a zapnete AsistentaWebexu , můžete najet myší na Asistenta Webexu a vybrat Zobrazit titulky a zvýraznění a zobrazit panel.
  • Pokud nejste hostitelem schůzky, vyberte možnosti Skryté titulky > Zobrazit titulky a zvýraznění.
  • Zvýraznění jsou zachycena i v případě, že titulky a zvýraznění.

  • Najeďte myší na Asistenta Webexu a vyberte Skrýt titulky a zvýraznění, abyste panel skryli.

    V panelu Titulky a zvýraznění můžete také vybrat a panel zavřít.

Zvýraznění jsou zachycena i v případě, že je panel Titulky a zvýraznění skrytý.

2

Při sdílení obsahu najeďte myší na Asistenta Webex na plovoucím pruhu v horní části obrazovky a vyberte Zobrazit titulky a zvýraznění a zobrazte panel

Chcete-li panel skrýt, vyberte Skrýt titulky a zvýraznění.

Zvýraznění jsou zachycena i v případě, že je stránka Titulky a Zvýraznění skrytá.

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Na stránku Titulky a Zvýraznění se dostanete několika způsoby:

  • Pokud jste hostitel, po povolení Asistenta Webexklepněte na Další možnosti Asistent WebexWebex Assistant > Zobrazit titulky a zvýraznění.
  • Pokud jste se ke schůzce připojili z aplikace Schůzky nebo na plnohodnotné schůzce z aplikace Webex ,klepněte na Další možnosti > Skryté titulky > Zobrazit titulky a zvýraznění.
2

Klepnutím na Titulky nebo Zvýraznění můžete přepínat mezi kartami.