Webex pomoćnik je dostupan u fascikli "Sastanci".

Počevši od ispravke 41.5, Webinar režim događaja (novi) podržava Webex pomoćnika.

Pored sastanaka i događaja (novih), sa ispravkom 41.7, Webex pomoćnik je dostupan i za Webex aplikaciju. Sastanci započeti ili pridruženi iz prostora ne podržavaju Webex pomoćnika.

Webex za vladu ne podržava Webex pomoćnika.

Ova funkcija zahteva Cisco Webex video platformu verzije 2.0 sa omogućenim spajanjem sastanaka iz video sistema. Da biste saznali koju verziju koristite, pogledajte članak Pronađite broj verzije Cisco Webex sastanaka.

Domaćini sastanaka mogu da uključe ili isključe Webex pomoćnika tokom sastanka. Da biste automatski uključili Webex pomoćnika svaki put kada započnete sastanak, proverite opciju Webex pomoćnika u željenim opcijama za planiranje.

Tabla za isticanje natpisa se pojavljuje sa desne strane

Ako se koriste uvredljive reči, zvezdice zamenjuju neka slova uvredljivom rečju u natpisu.

1

Prikažite ili sakrijte tablu na sledeće načine:

  • Ako ste domaćin i uključili Ste Webex pomoćnika , možete zadržati pokazivač iznad Webex pomoćnika i izabrati stavku Prikaži natpise i istaknute stavke da biste prikazali tablu.
  • Ako niste domaćin sastanka, izaberite opcije "Zatvoreni natpisi" koje > prikaži natpise i istaknute stavke.
  • Pramenovi se oglašaju čak i kada su natpisi & istaknutisadržaji .

  • Zadržite pokazivač iznad Webex pomoćnika i izaberite sakrij natpise i istaknute stavke da biste sakrili tablu.

    Takođe možete da izaberete ✕ u panelu Captions & Highlights da biste zatvorili panel.

Pramenovi se zarobe čak i kada je tabla "Natpisi & istaknuti" skrivena.

2

Kada delite sadržaj, zadržite pokazivač iznad Webex pomoćnika na plutajućoj traci na vrhu ekrana i izaberite stavku Prikaži natpise i istaknute stavke da biste prikazali tablu

Izaberite sakrij natpise i istaknute stavke da biste sakrili tablu.

Istaknuti sadržaji se uhvate čak i kada je stranica "Natpisi i istaknuti" skrivena.

Ako se koriste uvredljive reči, zvezdice zamenjuju neka slova uvredljivom rečju u natpisu.

1

Stranici "Natpisi i istaknuti događaji" možete pristupiti na više načina:

  • Ako ste domaćin, nakon što omogućite Webex pomoćnika , dodirnite još opcijaWebex pomoćnikWebex Assistant za > View Captions and Highlights.
  • Ako ste se pridružili sastanku iz aplikacije "Sastanci" ili na sastanku sa punom funkcijom iz aplikacije Webex ,dodirnite još opcija > Zatvoreni natpisi > Prikaži natpise i istaknute stavke.
2

Dodirnite natpise iliistaknute stavke da biste se prebacili sa jedne kartice na drugu.