Podporujeme nejnovější verzi aplikace Webex a verze, které jsou k dispozici pro správce v centru Control Hub (viz Ovládací prvky aktualizace produktu pro verze aplikace Webex pro počítače )

Nejnovější informace o nových funkcích najdete zde Aplikace Webex| Co je nového .

Hlášíme otevřené a vyřešené chyby nalezené zákazníkem se závažností 1 až 3. Pokud aktualizace neobsahuje chyby nalezené zákazníkem, nebude pro danou aktualizaci zobrazen seznam Vyřešených chyb.

Nástroj pro vyhledávání chyb

Můžete najít podrobnosti o uvedených chybách a vyhledat další chyby, které mají vliv na konkrétní aktualizace aplikace Webex , pomocí funkce Nástroj Cisco pro vyhledávání chyb . Další informace o používání vyhledávání chyb naleznete v části Nápověda k nástroji pro vyhledávání chyb .

14. srpna 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.8.0.26955

 • Mac—43.8.0.26955

 • Linux—43.8.0.26955

 • itelefon a ipad – 43.8

 • Android—43.8

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwf82588

2

Aplikace Webex

Gif nepřehraje po kliknutí mimo prostor

CSCwf95913

3

Aplikace Webex

Služba Webex v systému iOS vyžaduje k přijetí hovoru odemknutí zařízení.

CSCwf94213

3

Aplikace Webex

Připojení ke schůzce z aplikace Webex pro zařízení iPhone proximity spárované se zařízením a následné přesunutí hovoru ze zařízení do mobilního zařízení vede k jednosměrnému zvuku.

CSCwf81985

3

Aplikace Webex

Stav přítomnosti kontaktů se zobrazí v aplikaci Webex pouze tehdy, když je na kontakt kliknuto.

CSCwf80498

3

Aplikace Webex

Uživatelé v aplikaci Webex pro iPhone mohou změnit profilový obrázek, když jsou globálně zakázány z nastavení organizace Control Hub

CSCwf23560

3

Aplikace Webex

Prostory se zobrazí dvakrát pod položkou Teams

CSCwf38313

3

Aplikace Webex

Schůzka „Celý den“ zobrazující jeden den před skutečným plánovaným datem.

10. července 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.7.0.26612

 • Mac—43.7.0.26612

 • iPhone a iPad – 43.7

 • Android—43.7

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwf80549

2

Aplikace Webex

Služba Webex na zařízení ipad nezvání oprávnění k umístění pro služby zjišťování polohy pomocí služby Redsky Unified CM Calling

CSCwf49128

2

Aplikace Webex

Cihly neaktualizují v seznamu prostorů

CSCwf52640

3

Aplikace Webex

Klávesové zkratky aplikace Adobe Photoshop nefungují, když je aplikace Webex otevřena současně.

CSCwf52282

3

Aplikace Webex

Když mezinárodní uživatel vytočí z aplikace Webex přímé příchozí vytáčení (DID) v Hongkongu, tento hovor se nezobrazí v historii hovorů

CSCwf42036

3

Aplikace Webex

Karty kontaktu nezobrazují tlačítko volání pro volání Unified CM

CSCwf30986

3

Aplikace Webex

Služba Webex v telefonu iPhone nemůže při přepínání uživatelských účtů okamžitě přistupovat ke konfiguraci.

CSCwf39949

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex zobrazuje nesprávné časové pásmo a počáteční čas při plánování schůzky z IST

CSCwe95203

3

Aplikace Webex

Přítomnost uživatele je neaktivní, když je minimalizována a uživatel aktivně pracuje

CSCwf63432

3

Aplikace Webex

Uživatelské rozhraní je po přihlášení k aplikaci Webex prázdné.

CSCwf01125

3

Aplikace Webex

Karta hlasové pošty je nestabilní v mobilní aplikaci Webex

12. června 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.6.0.26407

 • Mac—43.6.0.26407

 • iPhone a iPad – 43.6

 • Android—43.6

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwf71662

2

Aplikace Webex

Asistent nemůže přepojit hovor PSTN na vedení

CSCwf60149

3

Aplikace Webex

Nelze přidat call centrum jako kontakt pomocí aplikace Webex pro mobilní zařízení

CSCwf03630

1

Aplikace Webex

Kombinací kláves „Ctrl + Alt + Y“ se prostor skryje, aniž by se znovu načítal.

CSCwf36725

3

Aplikace Webex

SparkMapi nereaguje a zastaví vypínání PC

CSCwf23810

3

Aplikace Webex

Aplikace si nepamatuje náhlavní soupravu uživatele

CSCwf13002

3

Aplikace Webex

Dostávat oznámení pro konverzace 1:1, když jsou zakázána oznámení pro přímé zprávy

CSCwf15658

3

Aplikace Webex

protokol webexteams se používá na integrovaném webu v aplikaci Webex . Nefunguje v MAC.

CSCwf01040

3

Aplikace Webex

uživatelé mohou vytvářet prostory, i když nemají žádnou licenci pro zasílání zpráv

CSCwf00782

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex se neočekávaně ukončila při hledání na klávesnici pro volání a klikněte na zobrazit více než zobrazit méně

CSCwe88794

3

Aplikace Webex

Svisle orientovaný monitor způsobí, že se okno hovoru automaticky maximalizuje a tlačítko zavření skryje

CSCwe88291

3

Aplikace Webex

Značky: Zvýraznění syntaxe nefunguje v aplikacích Csharp a powerhell

CSCwf01125

3

Aplikace Webex

Karta Hlasová schránka v mobilní aplikace Webex stabilní

CSCwe39478

3

Aplikace Webex

Duplicitní prostor se vytvoří po vytvoření prostoru v týmu.

8. května 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.5.0.26155

 • Linux—43.5.0.26155

 • Mac—43.5.0.26155

 • iPhone a iPad – 43.5

 • Android—43.5

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwf29496

2

Aplikace Webex

Pokud je obnoveno připojení k internetu , služba ServiceDiscovery se nespustí.

CSCwe72559

3

Aplikace Webex

Licence pouze pro schůzky neumožňuje zobrazit nabídku Nápověda v počítačové aplikaci Webex

CSCwe44564

3

Aplikace Webex

Ze stránky byl zobrazen čas schůzky o jednu hodinu zpět

CSCwe04682

3

Aplikace Webex

Přidejte odkaz URL , který na Macu nefunguje

CSCwd96138

3

Aplikace Webex

Oznámení schůzky prostoru nezvýrazní prostor

CSCwf29487

3

Aplikace Webex

Zobrazení v okně více hovorů je oříznuto

CSCwe56669

3

Aplikace Webex

Z hledání nelze přidat kontakt, který by nebyl se službou Webex

CSCwe45801

3

Aplikace Webex

Na číselníku je viditelné tlačítko „skrýt ID volajícího“, které přesměruje na nabídku bez možnosti konfigurovat skryté ID volajícího.

CSCwf30905

3

Aplikace Webex

Při eskalaci volání Webex na schůzku je video vždy zapnuté

CSCwf30908

2

Aplikace Webex

Při zobrazení klikněte Počkejte , právě Pokračovat zmizí. Ne Přenos

CSCwe48416

3

Aplikace Webex

Do 2 sekund na začátku hovoru se neodesílá zvuk

CSCwf30912

3

Aplikace Webex

Ikona kontaktů se nezobrazuje při prvním přihlášení

19. dubna 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.4.0.25959

 • Mac—43.4.0.25959

4. dubna 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.4.0.25788

 • Mac—43.4.0.25788

 • iPhone a iPad – 43.4

 • Android—43.4

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwe54539

2

Aplikace Webex

Problém s připojením k aplikaci Webex po upgradu na verzi 43.3

CSCwe58633

2

Aplikace Webex

Webex Unified CM Calling Prohlížeč WebView2 je během ověření SSO pomocí serveru Okta IdP prázdný

CSCwe21233

2

Aplikace Webex

Aplikace Webex k občasnému zamrznutí aplikace na pozadí.

CSCwe52351

3

Aplikace Webex

Ikony zástupců v aplikaci zmizí při přesunutí aplikace z Macu na externí monitor.

CSCwe33560

3

Aplikace Webex

tón DTMF je slyšet, i když je aktivní tichý režim iPhone

CSCwb59263

3

Aplikace Webex

Archivované týmy se v aplikaci Webex nezobrazují

7. března 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.3.0.25468

 • Mac—43.3.0.25468

 • iPhone a iPad – 43.3

 • Android—43.3

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwe44372

2

Aplikace Webex

Počítačoví klienti Webex se po upgradu občas ukončují.

CSCwe49021

2

Aplikace Webex

Akce připnutí zprávy nefunguje

CSCwe58374

3

Aplikace Webex

Prodleva při klikání mezi Zasílání zpráv a ikonami kalendáře Schůzky na levé straně aplikace Webex.

CSCwe31394

3

Aplikace Webex

Moderátoři se nemohou připojit k prostorům v týmu, které moderují.

CSCwe29829

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex > karta Zařízení nezakáže možnosti Ultra zvuk správně.

CSCwd94964

3

Aplikace Webex

Soubor cookie IdP volání Webex UCM volání nelze sdílet.

CSCwd70648

3

Aplikace Webex

aplikace Webex zobrazí při příjmu externího hovoru/PSTN pomocí telefonních služeb plovoucí okno

13. února 2023

Vydali jsme aktualizaci aplikace Webex , která zahrnuje opravu problému, kdy někteří uživatelé nemohli během hovoru přepojit nebo konferenční hovor. Toto jsou verze aplikace, které odpovídají dnešní aktualizaci:

 • Windows—43.2.0.25211

 • Linux—43.2.0.25211

 • Mac—43.2.0.25211

 • iPhone a iPad – 43.2

 • Android—43.2

9. února 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.2.0.25157

 • Linux—43.2.0.25157

 • Mac—43.2.0.25157

 • iPhone a iPad – 43.2

 • Android—43.2

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwe15236

2

Aplikace Webex

Aplikace Webex v zařízení se systémem Android nezobrazuje správnou výchozí vstupní obrazovku

CSCwe00187

2

Aplikace Webex

Nasazení nového balíku webexbundle.msi odstraní klientský balíček MC

CSCwe41625

2

Aplikace Webex

Asistentka vedení nemůže v aplikaci Webex konzultovat přepojení na vedení.

CSCwe41627

2

Aplikace Webex

V historii hovorů pro iPhone se nezobrazuje odchozí hovory, když není spuštěna aplikace Webex .

CSCwe09486

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex na iPhone se při obdržení oznámení push náhodně ukončila 3–4krát

CSCwd87860

3

Aplikace Webex

Pro japonštinu se možnosti nabídky „VYMAZAT PO (nastavit čas)“ a „VYBRAT STAV“ nesprávně zobrazují v angličtině.

CSCwd89257

3

Aplikace Webex

Vypnout přepínání schůzek v unifikovaném prostoru, nebylo možné naplánovat schůzku v prostoru.

CSCwe41624

3

Aplikace Webex

Zákazník se nemůže přerušovaně připojit k telefonní služba .

CSCwd86695

3

Aplikace Webex

Když vytvoříte nový kontakt z historie volání, číslo se nekopíruje přímo.

CSCwe41628

3

Aplikace Webex

(iOS) Kosmetický problém při přenosu.

CSCwe41629

3

Aplikace Webex

Číslo externího účastníka se nezobrazuje ve volání Webex vždy správně

CSCwd72893

3

Aplikace Webex

Klient Webex přestane odesílat TCP při navázání spojení TLS .

CSCwe41630

3

Aplikace Webex

Vada uživatelského rozhraní u klienta 42.11, když je škálování displeje Windows nastaveno na 150 %

CSCwe41631

3

Aplikace Webex

Videohovor nefunguje, když Terminátor nejprve zamítne video a později video přidá

CSCwe41632

3

Aplikace Webex

Nelze přijímat příchozí hovory/ jsou náhodně ztraceny telefonní služby

10. ledna 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.1.0.24716

 • Mac—43.1.0.24716

 • iPhone a iPad – 43.1

 • Android—43.1

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwd88595

1

Aplikace Webex

Ikona kancelářské sponky přílohy nefungovala.

CSCwd89257

3

Aplikace Webex

Vypnout přepínání schůzek v unifikovaném prostoru, nebylo možné naplánovat schůzku v prostoru.

6. prosince 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím:

 • Windows—42.12.0.24485

 • Linux—42.12.0.24485

 • Mac—42.12.0.24485

 • iOS—42.12

 • Android—42.12

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwd70671

2

Aplikace Webex

Volání Webex UCM – v nabídkách zvukových volání chybí možnost linky

CSCwc67959

2

Aplikace Webex

Aplikace Webex se neočekávaně ukončila kvůli zobrazení knihovna DLL správce příslušenství Polycom

CSCwd82786

3

Aplikace Webex

Telefony MPP se asi po 5 minutách odpojují od Webex Meetings

CSCwd82790

3

Aplikace Webex

Když přepojíte hovor, název cíle přepojení a počet sekund hovoru jsou pokryty dokončením přepojení při přepojení hovoru.

CSCwd82800

3

Aplikace Webex

Uživatelský agent Webex pro BroadWorks nerespektuje RFC3261

8. listopadu 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím:

 • Windows—42.11.0.24187

 • Mac—42.11.0.24187

 • iOS—42.11

 • Android—42.11

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwd32376

2

Aplikace Webex

Aplikace Webex pro iOS se při minimalizaci během přihlašování vrací na přihlašovací obrazovku

CSCwd25123

3

Aplikace Webex

U příchozích hovorů se neozve vyzváněcí zvuk

CSCwc64862

3

Aplikace Webex

Při odesílání obrázků s textem v aplikaci webex (zasílání zpráv) se text i obrázky překrývají.

CSCwd58834

3

Aplikace Webex

Když se volající během přepojování odpojí, zůstane na obrazovce přepojujícího volajícího zobrazeno „Přenos dokončen“.

CSCwd58851

3

Aplikace Webex

V Android časovač hovoru zahrnuje dobu vyzvánění.

19. října 2022

Následující verze aplikace odpovídá dnešnímu vydání:

 • Linux—42.10.0.24000

4. října 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím:

 • Windows—42.10.0.23814

 • Mac—42.10.0.23814

 • Android—42.10

 • iPhone a iPad – 42.10

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwd25936

2

Aplikace Webex

Snímač přiblížení deaktivuje odchozí video

CSCwd25934

3

Aplikace Webex

V systému Windows mohou uživatelé přidat více duplicitních kontaktů, pokud při ukládání vlastního kontaktu budou opakovaně klikat na tlačítko uložit

CSCwd25935

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex pro Mac zobrazuje zprávu „Webex nemá přístup ke kameře“ v případě hovoru, který nepoužívá video.

CSCwc67570

3

Aplikace Webex

Problém se zvukem náhlavní soupravy Bluetooth v zařízení se systémem Android

CSCwc98102

3

Aplikace Webex

Z optimalizace obrazovky iPhone/ iPadu pro videopeering systémů telefonu do místnosti nelze sdílet

CSCwc73327

3

Aplikace Webex

Obrázek na titulce není mezi uživateli viditelný

CSCwc72178

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex se při účasti na schůzka Webex nebo soukromém chatu 1:1 neočekávaně ukončila.

CSCwc62316

3

Aplikace Webex

Pokud použijete čtvercové logo, název společnosti je oříznut v Nápověda > O aplikaci

CSCwc52294

3

Aplikace Webex

Název schůzky oříznutý v připomenutí Webex pro hostitele

CSCwc35197

3

Aplikace Webex

V účastníkovi prostor Webex nelze označit ostatní. Počet zobrazuje méně účastníků v klientovi pro počítače

CSCwb78123

3

Aplikace Webex

Někdy využití paměti stouplo a způsobilo neočekávané ukončení aplikace.

CSCwb46857

3

Aplikace Webex

Uživatel nemůže vyhledat a zahájit novou konverzaci s uživatelem, který ještě není na seznam kontaktů v aplikaci Webex

12. září 2022

Následující verze aplikace odpovídá dnešnímu vydání:

 • iPhone a iPad – 42.9

7. září 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím:

 • Windows—42.9.0.23494

 • Mac—42.9.0.23494

 • Android—42.9

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwd04450

2

Aplikace Webex

Aplikace Webex pro iOS se neočekávaně ukončila, když uživatel opakovaně klikl na možnost Podržet/Pokračovat

CSCwc50893

3

Aplikace Webex

Klávesová zkratka pro nepřečtené nefungovala

CSCwc51268

3

Aplikace Webex

Sejít se lze kliknout na tlačítko pro účastníky v prostorech s režimem oznámení

CSCwc36720

3

Aplikace Webex

Problém s náhledem obrázku

CSCwc09097

3

Aplikace Webex

Uživatel nemůže zobrazit konkrétní zprávu při hledání pomocí klíčového slova v prostoru

CSCwb81781

3

Aplikace Webex

Na Chromebooku zůstane kontrolka aktivity kamery rozsvícená, dokud aplikaci zcela nezavřete

18. srpna 2022

Vydali jsme aktualizaci aplikace Webex pro systém Windows a Mac. Tato aktualizace opravuje problém, kdy uživatelé, kteří měli vypnuté volání, občas viděli chybějící nebo prázdné konverzace. Toto jsou verze aplikace, které odpovídají dnešní aktualizaci:

 • Windows—42.8.0.23281

 • Mac—42.8.0.23281

11. srpna 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.8.0.23214

 • Mac—42.8.0.23214

 • iPhone a iPad – 42.8

 • Android—42.8

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwc76325

2

Aplikace Webex

Pokud je při přepojování hovoru z mobilního telefonu vybrán uživatel ze seznamu posledních, hovor může být přepojen na jinou osobu ve vašich posledních hovorech.

CSCwc48363

2

Aplikace Webex

Odkazy Markdown v textových blocích adaptivní karty jsou v beta verzi nefunkční

CSCwb65731

2

Aplikace Webex

Prostor uvízl ve stavu nepřečteného

CSCwc04938

3

Aplikace Webex

Textový štítek služby Webex App Phone se nezobrazuje

CSCwb29853

3

Aplikace Webex

Proces Mapi neexistuje řádně způsobuje problém s integrací kontaktů aplikace Outlook a souborem OST

CSCwc53124

3

Aplikace Webex

Uvítací obrazovka se při spuštění zobrazí krátce po každém novém spuštění aplikace Webex

28. července 2022

Následující verze aplikace odpovídá aktualizované verzi dostupné na webu ke stažení:

 • Windows—42.7.0.23054

Chyba uvedená v následující tabulce popisuje vyřešený problém v této verzi.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwc36419

1

Aplikace Webex

Poté, co zákazník přeinstaloval soubor MSI Webex, nelze spustit aplikaci Webex.

11. července 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.7.0.22904

 • Linux—42.7.0.22904

 • Mac—42.7.0.22904

 • iPhone a iPad – 42.7

 • Android—42.7

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwc17615

1

Aplikace Webex

Kontrola pravopisu v systému Linux nefungovala

CSCwb53911

2

Aplikace Webex

Aplikace Webex způsobuje vysokou spotřebu energie

CSCwc29972

2

Aplikace Webex

CPU je vysoký, když aplikace Webex zobrazuje tlačítko Připojit/časovač (zelené tlačítko)

CSCwc14022

3

Aplikace Webex

Nelze se odhlásit se aplikace Webex na iPhone nebo iPad

CSCwc10344

3

Aplikace Webex

Vyskakovací okno CustomURL E911 se během přihlásit se nenačte.

CSCwc03092

3

Aplikace Webex

Hovory jsou odeslány do hlasové schránky aplikace Webex na iPhone a iPad

CSCwc28054

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex byla vyzvána k zadání oprávnění ke sdílení, ale v nastavení nastavení zabezpečení operačního systému již bylo zaškrtnuto nastavení pro nahrávání obrazovky

CSCwc41743

3

Aplikace Webex

V režimu pouze softwarového telefonu při přepínání mezi stránkami hlasové schránky by aplikace havarovala.

CSCwc44312

3

Aplikace Webex

Při přepojování hovorů se nezobrazují žádná čísla, ale pouze jména

16. června 2022

Následující verze aplikace odpovídá dnešnímu vydání:

 • Windows—42.6.0.22645

8. června 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.6.0.22565

 • Linux—42.6.0.22565

 • Mac—42.6.0.22565

 • iPhone a iPad – 42.6

 • Android—42.6

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwc10513

3

Aplikace Webex

Přebírání hovorů v poli BLF po upgradu nefunguje

CSCwc10517

3

Aplikace Webex

Hovor nelze přepojit s kontaktem

CSCwc10524

3

Aplikace Webex

Hovor nebylo možné ukončit a nebyl zobrazen v historie volání

CSCwb83797

3

Aplikace Webex

Aplikace Webex zobrazuje chybová zpráva pro certifikát, který je nyní platný náhodně

CSCwb56077

3

Aplikace Webex

Název prostoru nelze změnit.

CSCwb53814

3

Aplikace Webex

Na kartě Schůzky v aplikaci se na dnešní seznam schůzek neposouvá

CSCwb95325

3

Aplikace Webex

Z aplikace nelze volat na místní zařízení

CSCwa61231

3

Aplikace Webex

Konverzace týmového prostoru se neaktualizuje automaticky s novou odeslanou zprávou

CSCwa34487

3

Aplikace Webex

V aplikaci nelze zahájit schůzku jako Nyní Nebylo k dispozici, pokud byla schůzka naplánována z web Webex.

9. května 2022

Následující verze aplikace odpovídají aktualizovaným verzím dostupným na webu ke stažení:

 • Windows—42.5.0.22259

 • Mac—42.5.0.22259

Tato aktualizace aplikace Webex v systému Windows má zachovat konzistentní čísla verzí pro systémy Windows i Mac. Chyba uvedená v následující tabulce popisuje vyřešený problém v této verzi.

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

2

Aplikace Webex

Některým uživatelům se nepodařilo přihlásit se k aplikaci.

9. května 2022

Následující verze aplikace odpovídá aktualizované verzi dostupné na webu ke stažení:

 • Windows—42.5.0.22254

Chyba uvedená v následující tabulce popisuje vyřešený problém v této verzi.

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

2

Aplikace Webex

Některým uživatelům se nepodařilo přihlásit se k aplikaci.

5. května 2022

Následující verze aplikace odpovídá dnešnímu vydání.

 • Windows—42.5.0.22221

Chyba uvedená v následující tabulce popisuje vyřešený problém v této verzi. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb80304

2

Aplikace Webex

dálkové ovládání náhlavní soupravy Jabra nefunguje

3. května 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.5.0.22187

 • Linux—42.5.0.22187

 • Mac—42.5.0.22187

 • iPhone a iPad – 42.5

 • Android—42.5

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb67846

3

Aplikace Webex

Přechodné zprávy o selhání odesílání v systému iOS

CSCwb58460

2

Aplikace Webex

Zákazníci služby Webex pro státní správu se nemohou přihlásit se.

CSCwb08148

3

Aplikace Webex

Hovory pomocí Unified CM , když jsou předávány na linky ve skupina sdružených linek sdružených linek, vytvoří v aplikaci Webex více prostorů

CSCwa94804

3

Aplikace Webex

Vstupní stránka aplikace Webex se nezobrazuje správně

CSCwb02226

3

Aplikace Webex

Když kliknete na tlačítko Připojit v připomenutí schůzky aplikace Webex , hovor se zahájí jako hovor služby Webex namísto použití funkce softwarového telefonu.

CSCwa67438

3

Aplikace Webex

Není možné předat zprávu osobě, pokud s ní hovoří v aplikaci Webex

CSCwa13755

3

Aplikace Webex

Otevřete přílohu v aplikaci Webex , na primární zařízení je viditelný pouze pravý spodní kvadrant.

CSCwb77024

3

Aplikace Webex

Když jsou videohovory ve Webex zakázány, stále probíhají

CSCwb77037

3

Aplikace Webex

Pouze uživatelé počítačů se systémem Windows v softwarových telefonech si nemohou poslechnout hlasovou schránku.

CSCwb77041

3

Aplikace Webex

Ikona zpětného volání se ve vizuální hlasová schránka nezobrazuje

CSCwb26903

3

Aplikace Webex

Historie hovorů se v mobilní aplikaci neaktualizovala

19. dubna 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.4.1.22032

 • Mac—42.4.1.22032

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb54015

1

Aplikace Webex

V oznámení o zvednutí hovoru se nezobrazují podrobnosti o volajícím účastníkovi.

CSCwb35632

3

Aplikace Webex

Po zakázání funkce Volání, Zasílání zpráv a osobních přehledů se uživatelům při zahájení schůzky zobrazí chaty a budou se sdílet obrazovku.

5. dubna 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.4.0.21893

 • Linux—42.4.0.21893

 • Mac—42.4.0.21893

 • iPhone a iPad – 42.4

 • Android—42.4

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwb48562

2

Aplikace Webex

Kontrolka obsazení (BLF) / oznámení zvednutí hovoru se nezobrazuje, když ID uživatele volajícího obsahuje výchozí doména BroadWorks

CSCwb48564

3

Aplikace Webex

Uskutečněte hovor z historie volání IPhone, místo zvukového hovoru se automaticky zahájí schůzka Webex .

CSCwb48566

3

Aplikace Webex

Nesprávná identifikace kontaktu pro volání automatického operátora

CSCwb41343

3

Aplikace Webex

Webex se nemůže znovu připojit po pohotovostním, spánkovém nebo úsporném režimu v systému Windows.

CSCwb18115

3

Aplikace Webex

Volání Webex potlačuje systémové nastavení Nerušit

CSCwb03851

3

Aplikace Webex

Uživatelé systému Windows 10 nemohou nahrát hlášení problému

CSCwb01396

1

Aplikace Webex

V aplikaci chybí možnost Upravit People Insights .

CSCwa94181

3

Aplikace Webex

Okno hovoru se překrývá s hlavním panelem operačního systému Windows.

CSCwa95004

3

Aplikace Webex

Účastníci schůzky se v prostorech zobrazili jako Neznámí.

CSCwb18309

3

Aplikace Webex

Webex nespustí schůzku s plnohodnotnými funkcemi, když odkaz na místnost pro osobní schůzky obsahuje více teček.

CSCwa70762

3

Aplikace Webex

Obsah nelze sdílet na druhém zařízení.

CSCwa55176

3

Aplikace Webex

Když vytvoříte prostor ve francouzštině, tlačítko je nečitelné

1. března 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.3.0.21576

 • Linux—42.3.0.21576

 • Mac—42.3.0.21576

 • iPhone a iPad – 42.3

 • Android—42.3

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa93547

3

Aplikace Webex

Při pokusu o přidání nových uživatelů do aplikace Webex chybí tlačítko Přidat.

CSCwa62208

3

Aplikace Webex

Nesprávná celková doba záznamu ve zpráva konverzace při oznámení nahrávání.

CSCwa01016

3

Aplikace Webex

Odkaz na osobní místnost se zobrazí v aplikaci Webex na kartě profilu, i když jsou odkazy na osobní místnost na úrovni webu deaktivovány

CSCwa78425

3

Aplikace Webex

Zmeškané oznámení o nových zprávách ve skrytém prostoru přímých zpráv

CSCwa57214

3

Aplikace Webex

Pokud uživatelská jména obsahovala znaky UTF-8, Nastavit stav okno se nenačetlo

CSCwa83541

3

Aplikace Webex

Aplikace se neočekávaně ukončila, když jste klikli na Odpovědět na vlákno

CSCwa97459

2

Aplikace Webex

Text se stal nečitelným, když Spustit Webex při spuštění počítače nastavení bylo zrušeno

CSCwa67381

3

Aplikace Webex

Když odstraníte jednu zprávu, zobrazí se více informačních zpráv prostoru

CSCwa94062

2

Aplikace Webex

Videohovor se zahájí ve výchozím nastavení při přechodu na schéma URL .

CSCwa77372

3

Aplikace Webex

Byl opraven problém při přepojování hovorů pomocí klávesnice na obrazovce

CSCwb09155

3

Aplikace Webex

Volání na schůzku pomocí odkazu klikni a volej nefungovalo.

CSCwb09210

3

Aplikace Webex

Čísla pro zpětné volání lze vybrat pouze v případě, že je vybrána možnost „Ručně připojit k zařízení“.

CSCwb09211

3

Aplikace Webex

Na lince agenta odchozí pošty kontaktního centra se zobrazuje jiný jméno agenta.

25. února 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím:

 • Windows—42.2.0.21486

 • Linux—42.2.0.21486

 • Mac—42.2.0.21486

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa94039

1

Aplikace Webex

Byl opraven problém, kdy se první přihlásit se nezdařilo připojit pomocí volání v Webex (Unified CM)

1. února 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.2.0.21338

 • Linux—42.2.0.21338

 • Mac—42.2.0.21338

 • iPhone a iPad – 42.2

 • Android—42.2

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa46790

3

Aplikace Webex

Byl opraven problém, kdy ikona konference zablikala, když jste najeli nad profilové obrázky osob.

CSCwa55822

3

Aplikace Webex

Některý text byl v němčině zkrácen.

13. ledna 2022

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—42.1.0.21190

 • Linux—42.1.0.21190

 • Mac—42.1.0.21190

 • iPhone a iPad – 42.1.0.2219

 • Android—42.1.0.169

Chyby, které jsou uvedeny v následující tabulce, popisují vyřešené problémy v těchto verzích. Další podrobnosti naleznete v části Nástroj pro vyhledávání chyb.

Číslo chyby

Závažnost

Dotčená oblast produktu

Popis

CSCwa56953

3

Aplikace Webex

Chybělo zelené tlačítko přenosu.

CSCwa55967

3

Aplikace Webex

Některé překlady do portugalštiny se zobrazovaly nesprávně.

CSCwa44654

3

Aplikace Webex

Některé překlady do němčiny se zobrazovaly nesprávně,

CSCwa38931

3

Aplikace Webex

Při uskutečnění hovoru jste se místo standardního hovoru připojili k probíhající naplánované schůzce Webex Meeting.

CSCwa11951

3

Aplikace Webex

Tlačítko Sdílení souborů není zašedlé při vypnutém sdílení souborů