Typy uživatelských účtů

Existuje několik typů uživatelských účtů a každý umožňuje uživatelům dělat různé věci:

Typ uživatelského účtu

Popis

Hostitel

Umožňuje uživatelům hostit relace Webexu.

Správce webu

Umožňuje uživatelům hostovat relace a používat správu webu.

Částečný správce webu

  • Pouze zobrazení – umožňuje uživatelům zobrazit, ale ne změnit informace ve správě webu.

  • Správa uživatelů – umožňuje uživatelům provádět činnosti správy, které se týkají pouze přidávání, úprav nebo odebírání uživatelů.

Pouze účastník

Umožňuje uživatelům přihlásit se k vašemu webexu, účastnit se schůzek, udržovat osobní profil a zobrazit seznam schůzek.

Poznámka: Účastníci nepotřebují účty účastníků k účasti na relacích Webex, pokud hostitel nevyžaduje, aby měli účet.

Pokud smlouva Webex poskytuje souběžnou možnost licence, můžete přidat libovolný počet uživatelských účtů. Smlouva omezuje počet uživatelů, kteří mohou současně hostovat nebo navštěvovat relace. Máte-li dotazy týkající se souběžných licencí, obraťte se na správce účtu Webex.

Pokud vaše organizace povolila možnost registrace účtu, mohou uživatelé požádat o nové účty vyplněním formuláře pro přihlášení k účtu na webu služby Webex.

Pokud tuto funkci povolíte, mohou uživatelé požádat o účty z vašeho webu Webex.

Můžete také přidat jednotlivé nebo více uživatelských účtů ze správy webu.

Povolit uživatelům požadovat účty z webu

Tento postup použijte k zobrazení formuláře pro přihlášení k účtu na webu, aby si uživatelé mohli vyžádát účty účastníků. Můžete vybrat možnosti:

  • Vyžadovat schválení správcem webu pro všechny požadavky na účet (všechny požadavky jsou umístěny do fronty, abyste je přijali nebo odmítli).

  • Automaticky přijímat nebo odmítat žádosti o přihlášení z určitých internetových domén.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte dolů na Nastavení požadavků na službu a vybertePovolit uživatelům požádat o další služby.

3

Pokud chcete, aby byly všechny žádosti automaticky schváleny, vyberte Automaticky schválit všechny žádosti o hostitelský účet.

4

Chcete-li mít požadavky umístěné do fronty ke schválení, vyberte Správce webu ručně schválí žádosti o hostitelský účet.

5

V části Vyžadovat pro přihlášeník účtu vyberte každý typ informací, které musí uživatelé zadat pro odeslání formuláře pro přihlášení k účtu.

6

Zvolte Aktualizovat.

Přijetí nebo odmítnutí požadavků na účet

Pokud web služby Webex vaší organizace obsahuje funkci registrace účtu, použijte tento postup k přijetí nebo odmítnutí požadavků na účet.

Pokud uživatelé požadují nové účty, může trvat až dva dny, než bude uživateli udělen přístup k vašemu webu. Pokud uživatel potřebuje přístup ihned po přijetí žádosti o přihlášení, upravte jeho účet, zadejte heslo a zadejte ho novému uživateli.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Informace o webu.

2

Na stránce Informace o webu vyberte nový odkaz požadavku na hostitelský účet nebo odkaz na požadavek na účet nového účastníka.

Tyto odkazy se zobrazí pouze v případě, že jeden nebo více uživatelů požádalo o účet (hostitele nebo účastníka) na vašem webu.

3

Chcete-li přijmout jednu nebo více žádostí o přihlášení, zaškrtněte políčko u každé žádosti o přihlášení, kterou chcete přijmout, a pak vyberte Přijmout.

4

Chcete-li odmítnout jednu nebo více žádostí o přihlášení, zaškrtněte políčko u každé žádosti o přihlášení, kterou chcete odmítnout, a pak vyberte Odmítnout.

Správa webu odešle e-mailovou zprávu osobě, která si vyžádala účet, s uvedením, zda byla žádost přijata nebo zamítnuta.

Přidání uživatelského účtu

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Uživatelé > Přidat uživatele .

2

Na stránce Přidat uživatele vyberte typ účtu, který chcete vytvořit.

3

V části Informace o účtu zadejte jméno uživatele a e-mailové informace.

Pokud uživatel obvykle používá název, který se liší od podnikového adresáře, můžete jeho preferovaný název zadat do pole DisplayName. DisplayName se zobrazí v seznamu účastníků schůzek. Pokud je pole DisplayName prázdné, zobrazí se v seznamu ve výchozím nastavení jméno uživatele+ příjmení.

4

Vytvořte heslo, které odpovídá nastavení kritérií hesla pro web, a zadejte ho.

5

Vyberte výchozí jazyk a časové pásmo pro uživatele.

6

Vyberte oprávnění, která chcete uživateli povolit.

7

V části Kontaktní informace zadejte čísla pro informace o kanceláři, mobilu a alternativním telefonu a adrese.

  • Zaškrtnutím políčka Zpět povolte zpětný volání na každé telefonní číslo.

  • Vyberte Ověřování pomocí volání, chcete-li pro účastníky vyžadovat ověřování pomocí volání.

8

V části Video systémy přidejte název video systému a adresu videa, pokud používáte video systém.

9

Vyberte Přidat.

Úprava jednoho uživatelského účtu

Postupujte podle všech pokynů, které byly poskytnuty pro vaši implementaci.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Uživatelé > upravit uživatele .

2

Pomocí funkcí Hledat vyhledejte uživatelský účet.

Můžete také zvolit zobrazení určitých typů účtů, například účtů agentů WebACD, a najít uživatele.

3

(Nepovinné) Chcete-li zapnout nebo vypnout uživatelský účet, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Aktivní vedle účtu a pak vyberte Odeslat .

4

(Nepovinné) Chcete-li změnit typy schůzek, které může uživatel hostovat, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle účtu ve sloupci Typ relace, vyberte Odeslat .

5

Chcete-li upravit podrobnosti uživatelského účtu, vyberte název účtu.

6

Na stránce Upravit uživatele změňte informace o účtu nebo nastavení a pak vyberte Aktualizovat.

Zapnutí a vypnutí uživatelských účtů

Uživatelské účty můžete dočasně vypnout a kdykoli je můžete znovu aktivovat. Pokud je účet vypnutý, uživatel nemůže hostovat relace Webexu. Kromě toho nelze snít vypnuté relace hostitele.

Uživatelský účet nelze odebrat ze servisního webu služby Webex pomocí správy webu. Můžete však změnit informace o účtu, včetně uživatelského jména a hesla, a přiřadit je jinému uživateli.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Uživatelé > upravit uživatele .

2

Vyhledejte uživatelský účet.

3

Pokud chcete zapnout nebo vypnout uživatelský účet, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Aktivní vedle účtu a pak vyberte Odeslat .

4

Vyberte možnost Odeslat.

Přijetí nebo odmítnutí žádostí o heslo

Pokud uživatelé zapomenou svá hesla a vy jste povolili možnost Přihlašovací pomoc, mohou si je vyžádá na přihlašovací stránce. Tento postup slouží k přijetí nebo odmítnutí požadavků na heslo.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Informace o webu.

2

Na stránce Informace o webu vyberte odkaz Nové požadavky na heslo.

Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, že jeden nebo více uživatelů požádalo o svá hesla.

3

Zaškrtněte políčko vedle požadavku a pak vyberte Přijmout nebo Odmítnout.


 
Chcete-li zobrazit podrobné informace o uživateli požadujícím heslo, vyberte jeho jméno.
Pro každou žádost o heslo odešle správa webu e-mailovou zprávu osobě, která heslo požadovala, s uvedením stavu požadavku.