Tipuri de conturi de utilizator

Există câteva tipuri de conturi de utilizator și fiecare permite utilizatorilor să facă lucruri diferite:

Tip cont utilizator

Descriere

Gazdă

Permite utilizatorilor să găzduiască sesiuni Webex.

Administrator site

Permite utilizatorilor să găzduiască sesiuni și să utilizeze Administrarea site-ului.

Admin site parțial

  • Doar vizualizare - Permite utilizatorilor să vizualizeze, dar nu să modifice, informațiile din Administrarea site-ului.

  • Gestionarea utilizatorilor - Permite utilizatorilor să efectueze activități de administrare referitoare numai la adăugarea, editarea sau eliminarea utilizatorilor.

Doar participant

Permite utilizatorilor să se conecteze la Webex pentru a participa la întâlniri, pentru a menține un profil personal și pentru a vizualiza lista de întâlniri.

Rețineți: Participanții nu au nevoie de conturi de participant pentru a participa la sesiuni Webex, cu excepția cazului în care gazda solicită ca aceștia să aibă un cont.

Dacă contractul Webex furnizează opțiunea de licență concurentă, aveți posibilitatea să adăugați orice număr de conturi de utilizator. Contractul limitează numărul de utilizatori care pot găzdui simultan sau participa la sesiuni. Dacă aveți întrebări despre licențele concurente, contactați managerul de cont Webex.

Dacă organizația a activat opțiunea de înregistrare a contului, utilizatorii pot solicita conturi noi completând un formular de înregistrare a contului pe site-ul de servicii Webex.

Dacă activați caracteristica, utilizatorii pot solicita conturi de pe site-ul Webex.

De asemenea, puteți adăuga conturi de utilizator individuale sau multiple de la Administrare site.

Permite utilizatorilor să solicite conturi de pe site

Utilizați această procedură pentru a afișa un formular de înregistrare a contului pe site,astfel încât utilizatorii să poată solicita conturi de participant. Puteți selecta opțiuni pentru:

  • Solicitați aprobarea administratorului site-ului pentru toate solicitările de cont (toate solicitările sunt plasate într-o coadă pentru a le accepta sau respinge).

  • Acceptați sau respingeți automat solicitările de înscriere din anumite domenii Internet.

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex și accesați Configurare > Setări comune ale site-ului > Opțiuni .

2

Defilați în jos la Setări solicitare serviciu și selectațiPermiteți utilizatorilor să solicite servicii suplimentare.

3

Dacă doriți ca toate solicitările să fie aprobate automat, selectați Aprobați automat toate solicitările de cont gazdă.

4

Pentru a avea solicitări plasate într-o coadă pentru aprobare, selectați Administratorul site-ului va aproba manual solicitările contului gazdă.

5

La Solicitare pentru înregistrarea contului , selectați fiecare tip de informații pe careutilizatorii trebuie să le furnizeze pentru a remite formularul de înregistrare a contului.

6

Selectați Actualizare.

Acceptarea sau respingerea solicitărilor de cont

Dacă site-ul de servicii Webex al organizației include caracteristica de înregistrare a contului, utilizați această procedură pentru a accepta sau a respinge solicitările de cont.

Atunci când utilizatorii solicită conturi noi, poate dura până la două zile înainte ca utilizatorului să i se acorde acces la site-ul dvs. Dacă utilizatorul are nevoie de acces imediat după ce acceptați solicitarea de înscriere, editați contul utilizatorului, specificați o parolă și furnizați-o noului utilizator.

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex și accesați Informații site.

2

Pe pagina Informații site, selectați linkul de solicitare a noului cont gazdă sau linkul de solicitare a contului de participant nou.

Aceste linkuri apar numai dacă unul sau mai mulți utilizatori au solicitat un cont (gazdă sau participant) pe site-ul dvs.

3

Pentru a accepta una sau mai multe solicitări de înscriere, bifați caseta de selectare pentru fiecare solicitare de înscriere pe care doriți să o acceptați, apoi selectați Acceptare.

4

Pentru a respinge una sau mai multe solicitări de înscriere, bifați caseta de selectare pentru fiecare solicitare de înscriere pe care doriți să o respingeți, apoi selectați Respingere.

Administrarea site-ului trimite un mesaj de e-mail persoanei care a solicitat un cont, indicând că, dacă solicitarea a fost acceptată sau respinsă.

Adăugarea unui cont de utilizator

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex și accesați Utilizatori > Adăugare utilizator .

2

Pe pagina Adăugare utilizator, selectați tipul de cont pe care doriți să îl creați.

3

În secțiunea Informații cont, introduceți numele utilizatorului și informațiile de e-mail.

Dacă utilizatorul utilizează de obicei un nume care diferă de directorul companiei, aveți posibilitatea să introduceți numele preferat în câmpul DisplayName. Numele afișat apare în Lista participanților la întâlniri. În cazul în care câmpul DisplayName este gol, prenumele utilizatorului + Numele de familie va apărea în listă în mod implicit.

4

Creați o parolă care este conformă cu orice setări ale criteriilor de parolă pentru site și introduceți-o.

5

Selectați o limbă și un fus orar implicite pentru utilizator.

6

Selectați privilegiile pe care doriți să le activați pentru utilizator.

7

În secțiunea Informații de contact, introduceți numerele pentru birou, celulă și telefon alternativ și informații despre adresă.

  • Bifați caseta de selectare Apel înapoi pentru a activa apelarea înapoi la fiecare număr de telefon.

  • Selectați Autentificare apel pentru a solicita autentificarea apelului pentru participanți.

8

În secțiunea Sisteme video adăugați un nume de sistem video și o adresă video dacă utilizați un sistem video.

9

Selectați Adăugare.

Editarea unui cont de utilizator unic

Urmați toate instrucțiunile care au fost furnizate pentru punerea în aplicare.

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex și accesați Utilizatori > Editare utilizator .

2

Utilizați caracteristicile Căutare pentru a localiza contul de utilizator.

De asemenea, aveți posibilitatea să alegeți să vizualizați anumite tipuri de conturi, ar fi conturile de agent WebACD, pentru a găsi utilizatorul.

3

(Opțional) Pentru a activa sau dezactiva un cont de utilizator, bifați sau debifați Activ lângă cont, apoi selectați Remitere .

4

(Opțional) Pentru a modifica tipurile de întâlniri pe care un utilizator le poate găzdui, bifați sau debifați casetele de lângă cont din coloana Tip sesiune, apoi selectați Remitere .

5

Pentru a edita detaliile contului de utilizator, selectați numele contului.

6

Pe pagina Editare utilizator, modificați informațiile sau setările contului, apoi selectați Actualizare.

Activarea și dezactivarea conturilor de utilizator

Aveți posibilitatea să dezactivați temporar conturile de utilizator și să le reactivați în orice moment. În timp ce contul este dezactivat, utilizatorul nu poate găzdui sesiuni Webex. În plus, sesiunile unei gazde dezactivate nu pot fi pornite.

Imposibil de eliminat un cont de utilizator de pe site-ul de servicii Webex utilizând Administrare site. Cu toate acestea, aveți posibilitatea să modificați informațiile despre cont, inclusiv numele de utilizator și parola, și să le atribuiți altui utilizator.

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex accesați Utilizatori > Editare utilizator .

2

Găsiți contul de utilizator.

3

Pentru a activa sau dezactiva un cont de utilizator, bifați sau debifați Activ lângă cont, apoi selectați Remitere .

4

Selectați Trimitere.

Acceptarea sau respingerea solicitărilor de parolă

Dacă utilizatorii își uită parolele și ați activat opțiunea Asistență la conectare, aceștia le pot solicita din pagina de conectare. Utilizați această procedură pentru a accepta sau respinge solicitările de parolă.

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex accesați Informații site.

2

Pe pagina Informații site, selectați linkul Solicitări parolă nouă.

Acest link apare numai dacă unul sau mai mulți utilizatori și-au solicitat parolele.

3

Bifați caseta de lângă solicitare, apoi selectați Acceptare sau Respingere.


 
Pentru a vizualiza informații detaliate despre un utilizator care solicită o parolă, selectați numele de utilizator.
Pentru fiecare solicitare de parolă, Administrarea site-ului trimite un mesaj de e-mail persoanei care a solicitat parola, indicând faptul că starea solicitării.