Během hovorů a schůzek na zařízeních Webex Board, Desk a Room rychle zjistíte, že se stabilním připojením k internetu máte kvalitnější video i zvuk.

Pro větší stabilitu doporučujeme použít kabelové připojení k síti. V domácím prostředí zvažte použití adaptéru Ethernet do elektrické sítě, který zajistí spolehlivé vyhrazené připojení. Pokud nemůžete použít kabelové připojení, bude stačit i bezdrátové.

Důležité: při zřizování sítě Wi-Fi instalujte bezdrátová zařízení (například přístupové body a směrovače), které zvládnou zpracovat a distribuovat zátěž v připojených zařízeních. K této bezdrátové síti pravděpodobně připojíte mnoho zařízení a šířka pásma je omezená.

Doporučené postupy v tomto článku zlepšují dvě klíčové metriky zajišťující kvalitnější video i zvuk na zařízení připojených k síti Wi-Fi:

 • Míra ztrát paketů – procento paketů ztracených během přenosu.

 • Odchylka mezi přijatými pakety – odchylka mezi časy přijatých paketů v milisekundách.

Jestliže mají schůzky probíhat bez zádrhelů, jako správci sítě byste se při konfiguraci připojení WiFi měli držet těchto doporučených postupů:

 • Nenasazujte přístupové body od různých výrobců , protože může dojít k zahlcení rádiového spektra.

 • Pro zařízení stanovte prioritní pokrytí na 5 GHz. Pokud 5 GHz a 2,4 GHz sdílí tentýž síťový název (SSID), pak povolte ovládání pásem, aby byla priorita nastavena na 5 GHz.

 • Využití bezdrátového kanálu by mělo být pod 50 %.

 • Povolením 802.11d přidejte informační prvek země do signálů, žádostí o test a odpovědí na test. Pokud to vaše bezdrátové zařízení nepodporuje, použijte světové bezpečnostní kanály 36, 40, 44 nebo 48.

 • Zkontrolujte, zda zařízení vidí přístupový bod na -60 dBm nebo lépe (čím blíž nule, tím lépe).

 • Zkontrolujte, zda přístupový bod vidí zařízení na -60 dBm nebo lépe (čím blíž nule, tím lépe).

 • „Signal to Noise ration“ (odstup signálu od šumu) musí být vždy 25 dB nebo více.

 • Povolte „Airtime Fairness“ (rovnocenné vysílání), aby společně existující klienti měli stejný přístup k signálu.

 • Pokud je to monžné, povolte QoS. Zařízení označují AF41 jako video a EF jako hlas.


Domácí kancelář používající zařízení od poskytovatele internetových služeb nemusí podporovat všechny konfigurace uvedené výše.