Under opkald og møder på Webex Boards samt enheder i bord- og lokaleserien kan du hurtigt finde ud af, at en stabil internetforbindelse forbedrer video-og taleoplevelsen væsentligt.

Vi anbefaler, at du bruger en kabelforbundet netværksforbindelse, når den er tilgængelig, for at få større stabilitet. I et hjemmemiljø kan du overveje at bruge et kabel til at oprette en dedikeret og mere pålidelig forbindelse. Men hvis en kabelforbindelse ikke er praktisk, kan du bruge en trådløs forbindelse i stedet.

Vigtigt: Når du konfigurerer et Wi-Fi-netværk, skal du installere trådløst udstyr – såsom adgangspunkter og routere – der kan håndtere og fordele belastningen på tværs af tilsluttede enheder. Du vil sandsynligvis tilslutte en masse enheder til et trådløst netværk, og båndbredden er begrænset.

Den bedste praksis i denne artikel har til formål at forbedre to vigtige målinger og dermed forbedre den video- og talekvalitet, der opleves på enheder, der er tilsluttet et Wi-Fi-netværk:

 • Størrelse af pakketab – den procentdel af pakker, der går tabt under overførslen, og

 • Variation i ankomsttider – variationen i ankomsttider for pakker, der modtages, i millisekunder.

Netværksadministratorer bør følge disse bedste praksisser for at sikre en problemfri mødeoplevelse, når de konfigurerer en Wi-Fi-forbindelse:

 • Undgå at anvende adgangspunkter fra forskellige producenter, da dette kan bidrage til at overbelaste radiospektret.

 • Prioriter 5 GHz-dækning for enheder. Hvis 5 GHz og 2,4 GHz deler det samme netværksnavn (SSID), skal du aktivere båndstyring for at sikre, at 5 GHz prioriteres.

 • Udnyttelsen af trådløse kanaler skal være under 50 %.

 • Aktivér 802.11d for at føje et landeinformationselement til beacons, sondeanmodninger og sondesvar. Hvis dit trådløse udstyr ikke understøtter dette, skal du bruge sikre verdenskanaler: 36, 40, 44 eller 48.

 • Kontrollér, at enheden ser et adgangspunkt ved -60 dBm eller bedre (tættere på nul er bedre).

 • Kontroller, at et adgangspunkt ser enheden ved -60 dBm eller bedre (tættere på nul er bedre).

 • "Signal-støj"-forhold skal altid være 25 dB eller mere.

 • Aktivér "Fair lufttid" for at sikre, at alle kunder har lige adgang til sendetid.

 • Aktivér QoS, hvis det er tilgængeligt. Enheder – tag AF41 for video og EF for stemme.


Opsætninger af hjemmekontorer ved hjælp af udstyr fra en internetudbyder understøtter muligvis ikke alle konfigurationerne på listen herover.