Funkce Zafixovat na tabuli je dostupná pro následující produkty:

 • MX700 a MX800 se dvěma kamerami

 • SX80 s kamerou SpeakerTrack 60 nebo Quad Camera

 • Room Kit

 • Room Kit Plus (Codec Plus a Quad Camera)

 • Room 55

 • Room 70

Abyste mohli nastavit funkci Zafixovat na tabuli, musíte být ve stejné místnosti jako zařízení, pro které ji nastavujete. Potřebujete také ovladač Touch 10, který je připojen k zařízení pro místnosti.

Připravit místnost

Pozice tabuleTabule musí být umístěna naproti kameře, jak je znázorněno na obrázku. Při konfiguraci funkce potřebujete znát přesnou vzdálenost mezi kamerou a tabulí.

Pozice řečníkaSledovaná oblast je horní polovina tabule. Prezentující osoba musí stát vzpřímeně a nesmí se v místnosti pohybovat, aby zůstala uvnitř sledované oblasti.

Stanovení oblasti tabule

K definování oblasti tabule použijte průvodce na ovladači Touch 10.

1

Klepněte na název zařízení ve stavovém řádku dotykového ovladače a otevřete nabídku Nastavení. Klepněte na možnost Zafixovat na tabuli.

2

Klepnutím na možnost Konfigurovat nebo Překonfigurovat spustíte průvodce v závislosti na tom, zda funkci konfigurujete poprvé, nebo ne. Postupujte podle pokynů v průvodci. Tlačítkem Další přejdete na další krok. Pokud chcete některý krok opakovat, vraťte se k němu pomocí tlačítka zpět.

3

Posunutím posuvníku nastavte vzdálenost mezi kamerou a tabulí. Je důležité, aby byla vzdálenost měřena přesně.

4

Upravte zobrazení kamery (otáčení, naklápění, přibližování) tak, aby byla tabule v rámečku. Na obou stranách nechte trochu místa. Řečník se tak může při prezentaci pohybovat. Pokud používáte kameru SpeakerTrack 60, dolaďte obě kamery pomocí otáčení, naklápění a přiblížení tak, aby zobrazovaly stejný pohled.

5

Postavte se vedle tabule a začněte mluvit. Pokud kamera přiblíží pohled, který jste pro tabuli vybrali, je funkce správně nastavena a připravena k použití. Pokud ne, podívejte se do poznámek k řešení problémů.

6

Zavřete průvodce a panel Nastavení.

Povolení a zakázání funkce Zafixovat na tabuli z ovladače Touch 10

1

Klepněte na název zařízení ve stavovém řádku dotykového ovladače a otevřete nabídku Nastavení. Klepněte na možnost Zafixovat na tabuli.

2

Nastavte přepínač na Aktivováno nebo Deaktivováno. Povoleno: Je povolena možnost Přichytit ke tabuli a snímky kamery jak osoba mluví, tak tabule, které jsou umístěny vedle sebe. Zakázáno: Přichytit ke tabuli je zakázáno a snímky kamery pouze mluví člověk.

Povolení a zakázání funkce Zafixovat na tabuli z rozšířených nastavení

1

V zobrazení zákazníka na https:/​/​admin.webex.com, přejděte na stránku Zařízení a vyberte zařízení ze seznamu. Přejděte na stránku podpory a klikněte na možnost webový portál.

Pokud jste pro zařízení nastavili uživatele Správce, můžete k rozšířeným nastavením přistupovat přímo tak, že otevřete webový prohlížeč a zadáte http(s)://<ip koncového bodu nebo název hostitele>.

2

Na stránce rozšířených nastavení zařízení přejděte do nabídky Nastavení > Konfigurace.

3

Přejděte do části Kamery > SpeakerTrack > Tabule > Režim. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

 • Zapnuto: Je povolena možnost Přichytit ke tabuli a snímky kamery jak osoba mluví, tak tabule, které jsou umístěny vedle sebe.

 • Vypnuto: Přichytit ke tabuli je zakázáno a snímky kamery pouze mluví člověk.

Řešení potíží

Pokud se kamera nepřesune na tabuli, když prezentující mluví vedle tabule, zkontrolujte následující. V případě potřeby můžete požadované kroky v průvodci opakovat.

 • Zkontrolujte, zda je tabule umístěna naproti kameře.

 • Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi kamerou a tabulí změřena přesně.

 • Hovořící osoba musí být blízko tabule.

 • Řečník musí stát vzpřímeně, aby zvuk vycházel z horní poloviny oblasti tabule.