Funkcija "Prikači za belu tablu" dostupna je za sledeće proizvode:

 • MX700 i MX800 sa dvostrukom kamerom

 • SX80 sa SpeakerTrack 60 kamerom ili Quad kamerom

 • Room komplet

 • Room Kit Plus (Codec Plus i Quad Camera)

 • Soba 55

 • Soba 70

Da biste podesili snap to Whiteboard, morate biti u istoj prostoriji sa sobnim uređajem za koji ga podešavate. Potreban vam je i Touch 10 kontroler koji je povezan sa sobnim uređajem.

Pripremite sobu

Položaj bele tableBela tabla mora biti postavljena preko sobe od kamere, kao što je prikazano na ilustraciji. Kada konfigurišete funkciju, potrebna vam je tačna razdaljina između fotoaparata i bele table.

Položaj zvučnikaOblast za praćenje je gornja polovina bele table. Osoba koja se predstavlja mora da stoji uspravno, i da se ne kreće u sobi da bi ostala unutar prostora za praćenje.

Definisanje oblasti bele table

Koristite čarobnjak na Touch 10 kontroleru da biste definisali oblast bele table.

1

Dodirnite ime uređaja na statusnoj traci kontrolera osetljivog na dodir i otvorite meni " Postavke ". Dodirnite prikači za Belu tablu.

2

Tapnite na dugme " Konfiguriši" ili " Ponovo konfiguriši" da biste pokrenuli čarobnjak, u zavisnosti od toga da li ste prvi put konfigurisali funkciju ili ne. Sledite uputstva čarobnjaka. Koristite sledeće dugme da biste se premestili na sledeći korak. Ako želite da ponovite korak, koristite dugme pozadi da biste se vratili na taj korak.

3

Pomerite klizač da biste podesili rastojanje između fotoaparata i bele table. Važno je da se razdaljina precizno izmeri.

4

Podesite prikaz kamere (pomeranje, nagib, zumiranje) da biste uokvirili belu tablu. Ostavite malo prostora sa obe strane. Tako osoba koja govori moћe da se kreжe dok predstavlja. Ako imate SpeakerTrack 60 kameru, precizno podesite obe kamere sa plehom, nagibom i zumiranjem da biste prikazali isti prikaz.

5

Stanite pored bele table i počnite da govorite. Ako fotoaparat zumira prikaz koji ste odabrali za belu tablu, funkcija je ispravno podešena i spremna za upotrebu. Ako nije, pogledajte beleške za rešavanje problema.

6

Zatvorite čarobnjak i tablu sa postavkama.

Omogućavanje i onemogućavanje kačenja na belu tablu sa dodirom 10

1

Dodirnite ime uređaja na statusnoj traci kontrolera osetljivog na dodir i otvorite meni " Postavke ". Dodirnite prikači za Belu tablu.

2

Postavite prekidač na opciju "Omogućeno " ili "Onemogućeno ". Omogućeno: Snap to Whiteboard je omogućen, a kamera uokviruje i osobu koja govori i belu tablu pored koje stoji. Onemogućeno: Kačenje na Belu tablu je onemogućeno, a kamera uokviruje samo osobu koja govori.

Omogući i onemogući kačenje na belu tablu iz više opcija za postavke

1

Iz prikaza kupca u programu https:/ admin.webex.com, idite na stranicu "Uređaji" i izaberite uređaj sa liste. Idite na podršku i izaberite stavku Web portal.

Ako ste podesili administratora za uređaj, možete direktno pristupiti naprednim postavkama tako što ćete otvoriti Veb pregledač i otkucati http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Sa stranice sa više opcija za postavke uređaja i idite na stranicu " Podešavanje > konfiguraciji ".

3

Idite na > SpeakerTrack > Whiteboard > mode. Izaberite opciju "Dalje " ili " Isključeno".

 • Na: Snap to Whiteboard je omogućen, a kamera uokviruje i osobu koja govori i belu tablu pored koje stoji.

 • Isključeno: Kačenje na Belu tablu je onemogućeno, a kamera uokviruje samo osobu koja govori.

Rešavanje problema

Ako se kamera ne pomeri na poziciju bele table kada prezentator govori pored bele table, proverite sledeće. Ako je potrebno, možete ponovo da ponovite potrebne korake u čarobnjaku.

 • Proverite da li je bela tabla postavljena preko sobe od kamere.

 • Proverite da li se razdaljina između fotoaparata i bele table precizno meri.

 • Osoba koja govori mora da je blizu bele table.

 • Zvučnik mora da stoji uspravno, tako da zvuk dolazi iz gornje polovine oblasti bele table.