Funkcija Snap to Whiteboard je dostupna za sledeće proizvode:

 • MX700 i MX800 sa dvostrukom kamerom

 • SX80 sa SpeakerTrack 60 kamerom ili Quad kamerom

 • Room komplet

 • Komplet soba Plus (kamera za kodek Plus i kvadrant)

 • Soba 55

 • Soba 70

Da biste postavili Snap to Whiteboard, morate biti u istoj prostoriji sa sobnim uređajem za koji ga postavljate. Takođe vam je potreban Touch 10 kontroler koji je povezan sa sobnim uređajem.

Pripremite sobu

Pozicija tableBela tabla mora biti postavljena preko puta kamere, kao što je prikazano na slici. Kada konfigurišete funkciju, potrebno je precizno rastojanje između kamere i table.

Položaj zvučnikaPodručje praćenja je gornja polovina table. Osoba koja predstavlja mora da stoji uspravno i da se ne kreće po sobi da bi ostala unutar područja praćenja.

Definišite oblast table

Koristite čarobnjak na kontroleru Touch 10 da biste definisali oblast table.

1

Dodirnite naziv uređaja u statusnoj traci kontrolera Dodirnite i otvorite meni Podešavanja. Dodirnite Snap to Whiteboard.

2

Dodirnite Konfiguracija ili Rekonfiguracija da biste pokrenuli čarobnjak, u zavisnosti od toga da li ste podesili funkciju prvi put ili ne. Pratite uputstva o čarobnjaku. Koristite sledeće dugme za prelazak na sledeći korak. Ako želite da ponovite korak, koristite dugme Nazad da biste se vratili na taj korak.

3

Pomerite klizač da biste podesili rastojanje između kamere i table. Važno je da se rastojanje precizno meri.

4

Podesite prikaz kamere (pomeranje, naginjanje, zumiranje) da biste uokvirili belu tablu. Ostavite malo prostora na obe strane. Tako se osoba koja govori može kretati dok predstavlja. Ako imate kameru SpeakerTrack 60, precizno podesite obe kamere sa panom, naginjanjem i zumiranjem da biste prikazali isti prikaz.

5

Stani pored table i počni da pričaš. Ako kamera zumira na prikaz koji ste izabrali za tablu, funkcija je ispravno podešena i spremna za upotrebu. Ako ne, pogledajte beleške o rešavanju problema.

6

Zatvorite čarobnjak i panel Podešavanja.

Omogućite i onemogućite snimak na tabli sa dodirom 10

1

Dodirnite naziv uređaja u statusnoj traci kontrolera Dodirnite i otvorite meni Podešavanja. Dodirnite Snap to Whiteboard.

2

Podesite prekidač na Omogućeno ili Onemogućeno. Omogućeno: Snap to Whiteboard je omogućen, a kamera uokviruje i osobu koja govori i tablu pored koje stoji. Onemogućeno: Snap to Whiteboard je onemogućen, a kamera uokviruje samo osobu koja govori.

Omogući i onemogući snimak na tabli iz naprednih podešavanja

1

Iz prikaza korisnika u https:/ /admin.webex.com, idite na stranicu Uređaji i izaberite uređaj na listi. Idite na Podršku i kliknite na Veb portal.

Ako ste podesili administratora za uređaj, možete da pristupite naprednim podešavanjima direktno otvaranjem veb pregledača i upisivanjem http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Na stranici sa naprednim podešavanjima uređaja i idite na Podešavanje > Podešavanje.

3

Idite na Fotoaparati > ZvučnikTrack > Bela tabla > Režim. Izaberite Uključeno ili Isključeno.

 • Uključeno: Snap to Whiteboard je omogućen, a kamera uokviruje i osobu koja govori i tablu pored koje stoji.

 • Isključeno: Snap to Whiteboard je onemogućen, a kamera uokviruje samo osobu koja govori.

Rešavanje problema

Ako se kamera ne pomeri u položaj table kada prezenter govori pored table, proverite sledeće. Ako je potrebno, možete da ponovite potrebne korake u čarobnjaku.

 • Proverite da li je tabla postavljena preko puta kamere.

 • Proverite da li je rastojanje između kamere i table tačno izmereno.

 • Osoba koja govori mora da je blizu table.

 • Zvučnik mora stajati uspravno, tako da zvuk dolazi iz gornje polovine područja bele table.