Caracteristica de fixare pe tablă este disponibilă pentru următoarele produse:

 • MX700 și MX800 cu cameră dublă

 • SX80 cu cameră SpeakerTrack 60 sau Quad Camera

 • Room Kit

 • Room Kit Plus (Codec Plus și Quad Camera)

 • Room 55

 • Room 70

Pentru a configura fixarea pe tablă, trebuie să fiți în aceeași încăpere cu dispozitivul de cameră pe care îl configurați. De asemenea, aveți nevoie de un controler Touch 10 conectat la dispozitivul de cameră.

Pregătiți camera

Poziția tableiTabla trebuie plasată în poziție opusă camerei, așa cum se vede în ilustrație. Când configurați caracteristica, aveți nevoie de distanța exactă dintre cameră și tablă.

Poziția vorbitoruluiZona de urmărire este jumătatea superioară a tablei. Prezentatorul trebuie să stea în picioare și să nu se miște prin sală pentru a rămâne în zona de urmărire.

Definirea zonei tablei

Utilizați expertul de pe controlerul Touch 10 pentru a defini zona tablei.

1

Atingeți numele dispozitivului din bara de stare a controlerului tactil și deschideți meniul Settings (Setări). Atingeți Snap to Whiteboard (Fixare pe tablă).

2

Atingeți Configure (Configurare) sau Reconfigure (Reconfigurare) pentru a porni expertul, în funcție de situație (prima configurare sau configurare ulterioară). Urmați instrucțiunile din expert. Utilizați butonul Next (Următorul) pentru a trece la pasul următor. Dacă doriți să repetați un pas, utilizați butonul Back (Înapoi) pentru a reveni la pasul dorit.

3

Deplasați glisorul pentru a seta distanța dintre cameră și tablă. Este important ca distanța să fie măsurată cu precizie.

4

Ajustați vizualizarea camerei (panoramare, înclinare, zoom) pentru a încadra tabla. Lăsați spațiu pe ambele părți. În acest fel, vorbitorul se va putea mișca în timp ce prezintă. Dacă aveți o cameră SpeakerTrack 60, reglați fin ambele camere prin panoramare, înclinare și zoom pentru a afișa aceeași vizualizare.

5

Stați lângă tablă și începeți să vorbiți. Dacă camera face zoom la vizualizarea pe care ați ales-o pentru tablă, caracteristica este configurată corect și este gata de utilizare. Dacă nu, consultați notele de depanare.

6

Închideți expertul și panoul de setări.

Activarea și dezactivarea caracteristicii de fixare pe tablă pe un Touch 10

1

Atingeți numele dispozitivului din bara de stare a controlerului tactil și deschideți meniul Settings (Setări). Atingeți Snap to Whiteboard (Fixare pe tablă).

2

Setați comutatorul la Enabled (Activat) sau Disabled (Dezactivat). Activată: Alinierea la tabla albă este activată, iar aparatul foto este conectat atât la persoana care vorbește, cât și la tabla albă în care stau lângă. Dezactivat: Fixarea la tabla albă este dezactivată și aparatul foto numai persoana care vorbește.

Activarea și dezactivarea caracteristicii de fixare pe tablă din setările avansate

1

Din vizualizarea client de la https:/​/​admin.webex.com, mergeți la pagina Devices (Dispozitive) și selectați-vă dispozitivul din listă. Mergeți la Support și faceți clic pe web portal.

Dacă ați configurat un utilizator cu rol de Admin pentru dispozitiv, puteți accesa direct setările avansate, deschizând un browser web și tastând http(s)://<IP sau nume de gazdă punct de sfârșit>.

2

Pe pagina de setări avansate a dispozitivului, accesați Setup (Configurare) > Configuration (Configurație).

3

Mergeți la Cameras (Camere) > SpeakerTrack > Whiteboard (Tablă) > Mode (Mod). Selectați On (Activat) sau Off (Dezactivat).

 • Pe: Alinierea la tabla albă este activată, iar aparatul foto este conectat atât la persoana care vorbește, cât și la tabla albă în care stau lângă.

 • Off: Fixarea la tabla albă este dezactivată și aparatul foto numai persoana care vorbește.

Soluționarea problemelor de funcționare

Dacă camera nu se mută în poziția tablei atunci când prezentator vorbește lângă aceasta, verificați următoarele. Dacă este necesar, aveți posibilitatea să repetați pașii necesari din expert.

 • Verificați dacă tabla se află în poziție opusă camerei.

 • Verificați dacă distanța dintre cameră și tablă este măsurată cu precizie.

 • Vorbitorul trebuie să fie aproape de tablă.

 • Vorbitorul trebuie să stea în picioare, astfel încât sunetul să vină din jumătatea superioară a zonei tablei.