Snap to Whiteboard-funksjonen er tilgjengelig for følgende produkter:

 • MX700 og MX800 med dobbeltkamera

 • SX80 med SpeakerTrack 60-kamera eller Quad-kamera

 • Romsett

 • Room Kit Plus (Codec Plus og Quad Camera)

 • Rom 55

 • Rom 70

For å sette opp Snap to Whiteboard, må du være i samme rom som romenheten du konfigurerer den for. Du trenger også en Touch 10-kontroller som er koblet til romenheten.

Forbered rommet

TavleposisjonTavlen må plasseres på tvers av rommet fra kameraet, som vist på illustrasjonen. Når du konfigurerer funksjonen, trenger du den nøyaktige avstanden mellom kameraet og tavlen.

HøyttalerposisjonSporingsområdet er den øvre halvdelen av tavlen. Den som presenterer må stå oppreist og ikke bevege seg i rommet for å holde seg innenfor sporingsområdet.

Definer tavleområde

Bruk veiviseren på Touch 10-kontrolleren til å definere tavleområdet.

1

Trykk på enhetsnavnet i statuslinjen til Touch-kontrolleren og åpne Innstillinger-menyen. Trykk på Fast til tavle.

2

Trykk på Konfigurer eller Konfigurer på nytt for å starte veiviseren, avhengig av om du konfigurerer funksjonen for første gang eller ikke. Følg instruksjonene på veiviseren. Bruk neste-knappen for å gå til neste trinn. Hvis du vil gjøre om et trinn, bruk tilbakeknappen for å gå tilbake til det trinnet.

3

Flytt glidebryteren for å stille inn avstanden mellom kameraet og tavlen. Det er viktig at avstanden måles nøyaktig.

4

Juster kameravisningen (panorer, tilt, zoom) for å ramme inn tavlen. La det være litt plass på begge sider. På den måten kan personen som snakker bevege seg rundt mens han presenterer. Hvis du har et SpeakerTrack 60-kamera, finjuster begge kameraene med panorering, tilt og zoom for å vise samme visning.

5

Stå ved siden av tavlen og begynn å snakke. Hvis kameraet zoomer til visningen du har valgt for tavlen, er funksjonen riktig satt opp og klar til bruk. Hvis ikke, se feilsøkingsnotatene.

6

Lukk veiviseren og innstillingspanelet.

Aktiver og deaktiver Snap to Whiteboard fra en Touch 10

1

Trykk på enhetsnavnet i statuslinjen til Touch-kontrolleren og åpne Innstillinger-menyen. Trykk på Fast til tavle.

2

Sett bryteren til Aktivert eller Deaktivert. Aktivert: Snap to Whiteboard er aktivert, og kameraet rammer inn både personen som snakker og tavlen de står ved siden av. Deaktivert: Snap to Whiteboard er deaktivert, og kameraet rammer kun personen som snakker.

Aktiver og deaktiver Fest til tavle fra avanserte innstillinger

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til siden Enheter og velger enheten din i listen. Gå til Støtte og klikk på Nettportal.

Hvis du har konfigurert en Administrator-bruker for enheten, kan du få tilgang til Avanserte innstillinger direkte ved å åpne en nettleser og skrive inn http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Fra enhetens side for avanserte innstillinger, og gå til Oppsett > Konfigurasjon.

3

Gå til Kameraer > SpeakerTrack > Whiteboard > Modus. Velg enten eller Av.

 • : Snap to Whiteboard er aktivert, og kameraet rammer inn både personen som snakker og tavlen de står ved siden av.

 • Av: Snap to Whiteboard er deaktivert, og kameraet rammer kun personen som snakker.

Feilsøking

Hvis kameraet ikke flytter seg til tavleposisjonen når presentatøren snakker ved siden av tavlen, sjekk følgende. Om nødvendig kan du gjøre om de nødvendige trinnene i veiviseren.

 • Sjekk at tavlen er plassert på tvers av rommet fra kameraet.

 • Sjekk at avstanden mellom kamera og tavle er målt nøyaktig.

 • Personen som snakker må være i nærheten av tavlen.

 • Høyttaleren må stå oppreist, slik at lyden kommer fra øvre halvdel av tavleområdet.