Funkcja "Przyciągaj do tablicy" jest dostępna dla następujących produktów:

  • MX700 i MX800 z podwójną kamerą

  • SX80 z kamerą SpeakerTrack 60 lub kamerą Quad

Aby skonfigurować funkcję przyciągania do tablicy, należy znajdować się w tym samym pokoju co urządzenie, na którym jest ustawiana konfiguracja. Potrzebny jest również kontroler dotykowy podłączony do urządzenia do pokoju.

Przygotuj Pokój

Pozycja tablicyTablica musi być umieszczona naprzeciwko kamery, jak pokazano na ilustracji. Podczas konfigurowania tej funkcji wymagana jest dokładna odległość między kamerą a tablicą.

Pozycja głośnikaObszar śledzenia to górna połowa tablicy. Osoba prezentująca musi stać w pozycji pionowej i nie poruszać się po pomieszczeniu, aby pozostać w obszarze śledzenia.

Definiowanie obszaru tablicy

W celu zdefiniowania obszaru tablica służy Kreator na kontrolerze dotykowym.

1

Dotknij nazwy urządzenia na pasku stanu kontrolera dotykowego i Otwórz menu ustawienia . Dotknij Snap to Whiteboard.

2

Stuknij przycisk Konfiguruj lub Konfiguruj ponownie, aby uruchomić kreatora, w zależności od tego, czy funkcja jest konfigurowana po raz pierwszy, czy nie. Postępuj zgodnie z instrukcjami w kreatorze. Użyj przycisku Dalej, aby przejść do następnego kroku. Jeśli chcesz powtórzyć jakiś krok, użyj przycisku wstecz, aby powrócić do tego kroku.

3

Przesuń suwak, aby ustawić odległość między kamerą a tablicą. Ważne jest, aby odległość została dokładnie zmierzona.

4

Dostosuj widok kamery (obrót, pochylenie, przybliżenie), aby wykadrować tablicę. Pozostawić trochę miejsca po obu stronach. W ten sposób osoba, która będzie mogła poruszać się podczas prezentacji. Jeśli masz kamerę SpeakerTrack 60, dostrój obie kamery za pomocą funkcji obrotu, pochylenia i zbliżenia, aby pokazywały ten sam widok.

5

Stań obok tablicy i zacznij mówić. Jeśli kamera powiększa się do widoku, który został wybrany dla tablicy, funkcja jest poprawnie skonfigurowana i gotowa do użycia. Jeśli nie, patrz uwagi dotyczące rozwiązywania problemów.

6

Zamknij kreatora i panel Ustawienia.

Włączanie i wyłączanie funkcji przyciągania do tablicy przy użyciu kontrolera dotykowego

1

Stuknij nazwę urządzenia na pasku stanu kontrolera dotykowego i otwórz menu Ustawienia. Dotknij Snap to Whiteboard.

2

Ustaw przełącznik w pozycji Włączone lub Wyłączone.

  • Włączone : funkcja Przyciągnij do tablicy jest włączona, a kamerą znajduje się zarówno osoba mówiąca, jak i tablica

  • Wyłączone: Funkcja Snap to Whiteboard jest wyłączona, a kamera kadruje tylko osobę mówiącą.

Włączanie i wyłączanie funkcji przyciągania do tablicy z ustawień urządzenia

1

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście. Przejdź do strony Pomoc techniczna i kliknij opcję Portal www.

Jeśli dla urządzenia skonfigurowano użytkownika admin , dostęp do ustawień urządzenia można uzyskać bezpośrednio, otwierając przeglądarkę www i wpisując w niej https://<endpoint IP lub hostname >.

2

Na stronie ustawień zaawansowanych urządzenia przejdź do Konfiguracja > Ustawienia.

3

Przejdź do pozycji Kamery > SpeakerTrack > Whiteboard > Tryb. Wybierz ustawienie Wł. lub Wył.

  • Włączone: funkcja Przyciągnij do tablicy jest włączona, a kamerą znajduje się zarówno osoba mówiąca, jak i tablica

  • Wyłączone : funkcja przyciągania do tablicy jest wyłączona, a kamera jest dostępna tylko dla osoby mówiącej.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli kamera nie przesuwa się do pozycji tablicy, gdy prezenter mówi obok tablicy, sprawdź następujące elementy. W razie potrzeby można powtórzyć wymagane kroki w kreatorze.

  • Sprawdzić, czy tablica jest umieszczona po drugiej stronie pomieszczenia w stosunku do kamery.

  • Sprawdź, czy odległość między kamerą a tablicą jest dokładnie zmierzona.

  • Osoba mówiąca musi znajdować się blisko tablicy.

  • Mówca musi stać w pozycji pionowej, tak aby dźwięk dochodził z górnej połowy powierzchni tablicy.