Fastgør til whiteboard-funktionen er tilgængelig for følgende produkter:

 • MX700 og MX800 med to kameraer

 • SX80 med SpeakerTrack 60-kamera eller Quad-kamera

 • Room Kit

 • Room Kit Plus (Codec Plus og Quad Camera)

 • Room 55

 • Room 70

For at konfigurere Fastgør til whiteboard skal du være i det samme lokale som den lokaleenhed, du konfigurerer det for. Du skal også have en touch 10-controller, der har forbindelse til lokaleenheden.

Forbered lokalet

WhiteboardpositionWhiteboardet skal være placeret over for kameraet i lokalet, som vist i illustrationen. Når du konfigurerer funktionen, skal du kender den nøjagtige afstand mellem kameraet og whiteboardet.

HøjttalerpositionSporingsområdet er den øverste halvdel af whiteboardet. Den person, der præsenterer, skal stå oprejst og må ikke bevæge sig rundt i rummet for at blive inden for sporingsområdet.

Definer whiteboardområde

Brug guiden på Touch 10-controlleren til at definere whiteboardområdet.

1

Tryk på enhedsnavnet på statuslinjen i Touch-controller, og åbn menuen Indstillinger. Tryk på Fastgør til whiteboard.

2

Tryk på Konfigurer eller Omkonfigurer for at starte guiden, afhængigt af om du konfigurerer funktionen for første gang eller ej. Følg vejledningen i guiden. Brug knappen Næste til at gå til det næste trin. Hvis du vil fortryde annullering af et trin, skal du bruge tilbageknappen for at gå til det trin.

3

Flyt skyderen for at angive afstanden mellem kameraet og whiteboardet. Det er vigtigt, at afstanden måles nøjagtigt.

4

Juster kameraets visning (panorering, hældning, zoom) for at indramme whiteboardet. Lad der være noget plads på begge sider. På denne måde kan den person, der taler, bevæge sig rundt, mens der præsenteres. Hvis du har et SpeakerTrack 60-kamera, kan du finjustere begge kameraer med panorering, hældning og zoom for at vise den samme visning.

5

Stå ved siden af whiteboardet, og begynd at tale. Hvis kameraet zoomer til den visning, du har valgt til whiteboardet, er at funktionen indstillet korrekt og klar til at bruge. Hvis ikke, kan du se fejlfindingsnoterne.

6

Luk guiden og indstillingspanelet.

Aktivér og deaktiver Fastgør til whiteboard fra en Touch 10

1

Tryk på enhedsnavnet på statuslinjen i Touch-controller, og åbn menuen Indstillinger. Tryk på Fastgør til whiteboard.

2

Indstil til/fra-indstillingen til Aktiveret eller Deaktiveret. Aktiveret: Fastgør til whiteboard er aktiveret, og kameraet rammer både den person, der taler, og det whiteboard, de er i, ud for. Deaktiveret: Fastgør til whiteboard er deaktiveret, og kameraet rammer kun den person, der taler.

Aktivér og deaktiver Fastgør til whiteboard under Avancerede indstillinger

1

Fra kundevisningen i https:/​/​admin.webex.com skal du gå til siden Enheder og vælge din enhed på listen. Gå til Support, og klik på Webportal.

Hvis du har konfigureret en bruger som en administrator for enheden, kan du få adgang til Avancerede indstillinger direkte ved at åbne en webbrowser og indtaste http(s)://<slutpunkts-ip eller værtsnavn>.

2

På enhedens siden for avancerede indstillinger skal du gå til Konfigurer > Konfiguration.

3

Gå til Kameraer > Højttalerspor > Whiteboard > Tilstand. Vælg enten Til eller Fra.

 • : Fastgør til whiteboard er aktiveret, og kameraet rammer både den person, der taler, og det whiteboard, de er i, ud for.

 • Deaktiveret: Fastgør til whiteboard er deaktiveret, og kameraet rammer kun den person, der taler.

Fejlfinding

Hvis kameraet ikke flyttes til whiteboard-positionen, når præsentationsværten taler ud for tavlen, skal du kontrollere følgende. Du kan om nødvendigt fortryde, at du har fortrudt de krævede trin i guiden.

 • Kontrollér, at whiteboardet er placeret i den anden ende af lokalet i forhold til kameraet.

 • Kontrollér, at afstanden mellem kameraet og whiteboard måles nøjagtigt.

 • Den person, der taler, skal være tæt på whiteboardet.

 • Højttaleren skal være opretstående, så lyden kommer fra den øverste halvdel af whiteboardområdet.