Funktionen Fastgør til tavle er tilgængelig for følgende produkter:

  • MX700 og MX800 med to kameraer

  • SX80 med SpeakerTrack 60-kamera eller Quad-kamera

Hvis du vil konfigurere Fastgør til whiteboard, skal du være i det samme lokale som den lokale enhed, du sætter den op til. Du skal også have en touch-controller, der er forbundet til lokale enheden.

Forbered lokalet

Whiteboard-positionWhiteboardet skal være placeret over for kameraet i lokalet, som vist i illustrationen. Når du konfigurerer funktionen, skal du kender den nøjagtige afstand mellem kameraet og whiteboardet.

Højttaler positionSporingsområdet er den øverste halvdel af whiteboardet. Den person, der præsenterer, skal stå oprejst og må ikke bevæge sig rundt i rummet for at blive inden for sporingsområdet.

Definer whiteboard-området

Brug guiden på berørings controlleren til at definere whiteboard-området.

1

Tryk på enhedsnavnet på touch-controllerens statuslinje, og Åbn menuen Indstillinger . Tryk på Fastgør til whiteboard.

2

Tryk på Konfigurer eller Omkonfigurer for at starte guiden, afhængigt af om du konfigurerer funktionen for første gang eller ej. Følg vejledningen i guiden. Brug knappen Næste til at gå til det næste trin. Hvis du vil fortryde annullering af et trin, skal du bruge tilbageknappen for at gå til det trin.

3

Flyt skyderen for at angive afstanden mellem kameraet og whiteboardet. Det er vigtigt, at afstanden måles nøjagtigt.

4

Juster kameraets visning (panorering, hældning, zoom) for at indramme whiteboardet. Lad der være noget plads på begge sider. På denne måde kan den person, der taler, bevæge sig rundt, mens der præsenteres. Hvis du har et SpeakerTrack 60-kamera, kan du finjustere begge kameraer med panorering, hældning og zoom for at vise den samme visning.

5

Stå ved siden af whiteboardet, og begynd at tale. Hvis kameraet zoomer til den visning, du har valgt til whiteboardet, er at funktionen indstillet korrekt og klar til at bruge. Hvis ikke, kan du se fejlfindingsnoterne.

6

Luk guiden og indstillingspanelet.

Aktivere og deaktivere Fastgør til whiteboard fra en touch-controller

1

Tryk på enhedsnavnet på statuslinjen i Touch-controller, og åbn menuen Indstillinger. Tryk på Fastgør til whiteboard.

2

Indstil til/fra-indstillingen til Aktiveret eller Deaktiveret.

  • Aktiveret: Fastgør til whiteboard er aktiveret, og kameraet viser både personen, der taler, og det whiteboard, vedkommende står ved siden af.

  • Deaktiveret: Fastgør til Whiteboard er deaktiveret, og kameraet viser kun den person, der taler.

Aktivere og deaktivere Fastgør til whiteboard fra Enhedsindstillinger

1

Fra kundevisningen i https:/​/​admin.webex.com skal du gå til siden Enheder og vælge din enhed på listen. Gå til understøttelse og start styring af lokale enheder.

Hvis du har konfigureret en admin -bruger til enheden, kan du få adgang til Enhedsindstillinger direkte ved at åbne en webbrowser og indtaste https://<endpoint IP eller værtsnavn >.

2

Vælg indstillinger og konfigurationer på siden avancerede indstillinger for enheden.

3

Gå til Kameraer > Højttalerspor > Whiteboard > Tilstand. Vælg enten Til eller Fra.

  • : Fastgør til whiteboard er aktiveret, og kameraet rammer både den person, der er tale om, og det whiteboard, de er stående ved siden af.

  • Fra : Fastgør til whiteboard er deaktiveret, og kameraet rammer kun den person, der taler.

Fejlfinding

Hvis kameraet ikke flyttes til whiteboard-positionen, når præsentationsværten taler ud for tavlen, skal du kontrollere følgende. Du kan om nødvendigt fortryde, at du har fortrudt de krævede trin i guiden.

  • Kontrollér, at whiteboardet er placeret i den anden ende af lokalet i forhold til kameraet.

  • Kontrollér, at afstanden mellem kameraet og whiteboard måles nøjagtigt.

  • Den person, der taler, skal være tæt på whiteboardet.

  • Højttaleren skal være opretstående, så lyden kommer fra den øverste halvdel af whiteboardområdet.