Funktionen fäst mot whiteboard är tillgänglig för följande produkter:

  • MX700 och MX800 med dubbel kamera

  • SX80 med SpeakerTrack 60 kamera eller kvadrupel kamera

Om du vill ställa in fäst-till-whiteboard måste du befinna dig i samma rum som rumsenheten du ställer in den för. Du behöver också en pekkontroll som är ansluten till rumsenheten.

Förbered rummet

Whiteboard-positionWhiteboardtavlan måste vara placerad mittemot kameran i rummet, enligt bilden. När du konfigurerar funktionen behöver du det korrekta avståndet mellan kameran och whiteboardtavlan.

Talarens placeringSpårningsområdet är den övre halvan av whiteboardtavlan. Den person som gör presentationen måste stå upprätt och får inte flytta sig i rummet för att hålla sig inom spårningsområdet.

Definiera whiteboardområdet

Använd guiden på pekkontrollen för att definiera whiteboardområdet.

1

Tryck på enhetsnamnet i statusfältet på pekkontrollen och öppna menyn Inställningar . Knacka på Fäst mot Whiteboard.

2

Knacka på Konfigurera eller Konfigurera om för att starta guiden, beroende på om du konfigurerar funktionen för första gången eller inte. Följ instruktionerna i guiden. Använd knappen Nästa för att flytta till nästa steg. Om du vill göra om ett steg kan du använda bakåtknappen för att gå tillbaka till det steget.

3

Flytta skjutreglaget för att ställa in avståndet mellan kameran och whiteboardtavlan. Det är viktigt att avståndet mäts korrekt.

4

Justera kameravyn (panorering, lutning, zoom) för att rama in whiteboardtavlan. Lämna utrymme på båda sidor. På så sätt kan personen som talar flytta sig under presentationen. Om du har kameran SpeakerTrack 60 kan du finjustera båda kamerorna med panorering, lutning och zoom så att de visar samma vy.

5

Stå bredvid whiteboardtavlan och börja tala. Om kameran zoomar till den vy som du har valt för whiteboardtavlan är funktionen korrekt inställd och redo att användas. Se felsökningen i annat fall.

6

Stäng guiden och panelen Inställningar.

Aktivera och inaktivera fäst mot whiteboard från en pekkontroll

1

Knacka på enhetsnamnet i statusfältet för pekkontrollern och öppna menyn Inställningar. Knacka på Fäst mot Whiteboard.

2

Sätt reglaget som Aktiverad eller Inaktiverad.

  • Aktiverad: Fäst mot whiteboard är aktiverat och kameran ramar in både personen som talar och whiteboardtavlan som personen står vid.

  • Inaktiverad: Fäst mot whiteboard är inaktivt och kameran ramar bara in den person som talar.

Aktivera och inaktivera fäst mot whiteboard från enhetsinställningarna

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan. Gå till Support och starta lokala enhetskontroller.

Om du har konfigurerat en administratörsanvändare för enheten kan du komma åt enhetsinställningarna direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in https://<endpoint ip eller värdnamn>.

2

På sidan med avancerade inställningar på enheten väljer du Inställningar och konfigurationer.

3

Gå till Kameror > SpeakerTrack > Whiteboard > Läge. Välj antingen eller Av.

  • : Fäst mot whiteboard är aktiverat och kameran ramar in både personen som talar och whiteboardtavlan som de står bredvid.

  • Av: Fäst mot whiteboard är inaktiverat och kameran ramar bara in den person som talar.

Felsökning

Om kameran inte flyttas till whiteboardpositionen när presentatören talar bredvid whiteboardtavlan, kontrollera följande: Vid behov kan du göra om de nödvändiga stegen i guiden.

  • Kontrollera att whiteboardtavlan är placerad mittemot kameran i rummet.

  • Kontrollera att avståndet mellan kameran och whiteboardtavlan har mätts korrekt.

  • Personen som talar måste vara nära whiteboardtavlan.

  • Högtalaren måste stå upprätt, så att ljudet kommer från den övre halvan av whiteboardområdet.