Funktionen Fäst på whiteboardtavla är tillgänglig för följande produkter:

 • MX700 och MX800 med dubbel kamera

 • SX80 med SpeakerSpårning 60-kamera eller Kvadrupel kamera

 • Rumspaket

 • Rumspaket Plus (Codec Plus och Quad Camera)

 • Rum 55

 • Rum 70

För att konfigurera Fäst på whiteboard måste du vara i samma rum som rumsenheten som du konfigurerade den för. Du behöver även en Touch 10-styrenhet som är ansluten till rumsenheten.

Förbered rummet

WhiteboardplatsWhiteboardtavlan måste placeras över rummet från kameran, som visas på bilden. När du konfigurerar funktionen behöver du ett korrekt avstånd mellan kameran och whiteboarden.

TalarpositionSpårningsområdet är den övre halvan av whiteboardtavlan. Den här personen som presenterar måste stå kvar i rummet och inte röra sig i rummet för att stanna kvar i spårningsområdet.

Definiera området för whiteboardtavla

Använd guiden på Touch 10-styrenheten för att definiera whiteboardområdet.

1

Knacka på enhetsnamnet i statusfält på pekkontrollen och öppna Inställningsmenyn . Knacka på Fäst på whiteboard.

2

Knacka Konfigurera eller Konfigurera om för att starta guiden, beroende på om du har konfigurerat funktionen för första gången eller inte. Följ anvisningarna i guiden. Använd knappen Nästa för att gå till nästa steg. Om du vill upprepa ett steg använder du knappen Bakåt för att återgå till det steget.

3

Dra skjutreglaget för att ställa in avståndet mellan kameran och whiteboarden. Det är viktigt att avstånden mäts korrekt.

4

Justera kameravyn (panorering, zoomning) för att rama in whiteboarden. Lämna utrymme på båda sätt. På det sättet kan personen som talar flytta fram och tillbaka medan han eller hon presenterar. Om du har en SpeakerSpårning 60-kamera finjusterar du båda kamerorna med panorering, förstoring och zoomning för att visa samma vy.

5

Stå bredvid whiteboardtavlan och börja tala. Om kameran zoomar till den vy som du har valt för whiteboardtavlan är funktionen korrekt konfigurerad och klar att användas. Om inte, se felsökningsanteckningarna.

6

Stäng guiden och inställningspanelen.

Aktivera och inaktivera Fäst på whiteboardtavla från en Touch 10

1

Knacka på enhetsnamnet i statusfält på pekkontrollen och öppna Inställningsmenyn . Knacka på Fäst på whiteboard.

2

Ställ in växlingsreglaget till Aktiverad eller Inaktiverad . Aktiverad: Fäst på whiteboardtavla är aktiverat och kameraramarna på både personen som talar och den whiteboard de står bredvid. Inaktiverad: Fäst på whiteboardtavla är inaktiverat och kameraramarna är endast den person som talar.

Aktivera och inaktivera Fäst på whiteboard från avancerade inställningar

1

Från kundvyn i https:///admin.webex.com, går du till sidan Enheter och väljer din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du har ställt in en administratörsanvändare för enheten kan du komma åt avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

2

Från enhetens sida avancerade inställningar och gå till Konfigurera > konfiguration.

3

Gå till Kameror > Högtalarspårning > whiteboardtavla > läget. Välj antingen eller Av.

 • : Fäst på whiteboardtavla är aktiverat och kameraramarna på både personen som talar och den whiteboard de står bredvid.

 • Av: Fäst på whiteboardtavla är inaktiverat och kameraramarna är endast den person som talar.

Felsökning

Om kameran inte flyttas till whiteboardläget när presentatören talar bredvid whiteboardtavlan ska du kontrollera följande. Vid behov kan du upprepa de nödvändiga stegen i guiden.

 • Kontrollera att whiteboardtavlan är placerad över rummet från kameran.

 • Kontrollera att avståndet mellan kameran och whiteboardtavlan mäts korrekt.

 • Personen som talar måste vara nära whiteboardtavlan.

 • Högtalaren måste varaställ, så att ljudet kommer från den övre halvan av whiteboardområdet.