Funktionen Fäst mot Whiteboard är tillgänglig för följande produkter:

 • MX700 och MX800 med dubbel kamera

 • SX80 med SpeakerTrack 60 kamera eller kvadrupel kamera

 • Room Kit

 • Room Kit Plus (Codec Plus och kvadrupel kamera)

 • Room 55

 • Room 70

Du måste vara i samma rum som den rumsenhet som du ställer in Fäst mot Whiteboard för. Du behöver även en Touch 10-kontroller som är ansluten till rumsenheten.

Förbered rummet

Whiteboardtavlans placeringWhiteboardtavlan måste vara placerad mittemot kameran i rummet, enligt bilden. När du konfigurerar funktionen behöver du det korrekta avståndet mellan kameran och whiteboardtavlan.

Högtalarens placeringSpårningsområdet är den övre halvan av whiteboardtavlan. Den person som gör presentationen måste stå upprätt och får inte flytta sig i rummet för att hålla sig inom spårningsområdet.

Ange whiteboardområde

Använd guiden på Touch 10-kontrollern för att definiera whiteboardområdet.

1

Knacka på enhetsnamnet i statusfältet för pekkontrollern och öppna menyn Inställningar. Knacka på Fäst mot Whiteboard.

2

Knacka på Konfigurera eller Konfigurera om för att starta guiden, beroende på om du konfigurerar funktionen för första gången eller inte. Följ instruktionerna i guiden. Använd knappen Nästa för att flytta till nästa steg. Om du vill göra om ett steg kan du använda bakåtknappen för att gå tillbaka till det steget.

3

Flytta skjutreglaget för att ställa in avståndet mellan kameran och whiteboardtavlan. Det är viktigt att avståndet mäts korrekt.

4

Justera kameravyn (panorering, lutning, zoom) för att rama in whiteboardtavlan. Lämna utrymme på båda sidor. På så sätt kan personen som talar flytta sig under presentationen. Om du har kameran SpeakerTrack 60 kan du finjustera båda kamerorna med panorering, lutning och zoom så att de visar samma vy.

5

Stå bredvid whiteboardtavlan och börja tala. Om kameran zoomar till den vy som du har valt för whiteboardtavlan är funktionen korrekt inställd och redo att användas. Se felsökningen i annat fall.

6

Stäng guiden och panelen Inställningar.

Aktivera och inaktivera funktionen Fäst mot whiteboard från Touch 10

1

Knacka på enhetsnamnet i statusfältet för pekkontrollern och öppna menyn Inställningar. Knacka på Fäst mot Whiteboard.

2

Sätt reglaget som Aktiverad eller Inaktiverad. Aktive rad: Fäst mot whiteboard aktive ras, och kamera rutor både personen talar och whiteboarden står bredvid. Inaktiverat: Fäst mot whiteboard är inaktiverat och endast den person du talar i visas i kamera rutorna.

Aktivera och inaktivera funktionen Fäst mot whiteboard från avancerade inställningar

1

Från kundvyn i https:/​/​admin.webex.com gå till sidan Enheter och välj din enhet i listan. Gå till Support och klicka på Webbportal.

Om du har konfigurerat en Admin-användare för enheten har du åtkomst till Avancerade inställningar direkt genom att öppna en webbläsare och skriva in http(s)://<endpoint ip or hostname>.

2

Öppna sidan med enhetens avancerade inställningar och gå till Konfiguration > Konfiguration.

3

Gå till Kameror > SpeakerTrack > Whiteboard > Läge. Välj antingen eller Av.

 • : Fäst mot whiteboard aktive ras, och kamera rutor både personen talar och whiteboarden står bredvid.

 • Av: Fäst mot whiteboard är inaktiverat och endast den person du talar i visas i kamera rutorna.

Felsökning

Om kameran inte flyttas till whiteboardpositionen när presentatören talar bredvid whiteboardtavlan, kontrollera följande: Vid behov kan du göra om de nödvändiga stegen i guiden.

 • Kontrollera att whiteboardtavlan är placerad mittemot kameran i rummet.

 • Kontrollera att avståndet mellan kameran och whiteboardtavlan har mätts korrekt.

 • Personen som talar måste vara nära whiteboardtavlan.

 • Högtalaren måste stå upprätt, så att ljudet kommer från den övre halvan av whiteboardområdet.