1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Stolní telefony-stiskněte aplikace .
  • Konferenční telefon – Stiskněte tlačítko Nastavení.
2

Vyberte možnosti Stav > Informace o produktu.

3

Zobrazení informací o telefonu

Název výrobku-číslo modelu Cisco IP Phone.

Sériové číslo -pořadové číslo Cisco IP Phone.

Adresa MAC: Hardwarová adresa Cisco IP telefonu.

Verze softwaru: Verze firmwaru Cisco IP telefonu.

Verze hardwaru: Číslo verze hardwaru Cisco IP telefonu.

Certifikát: Stav certifikátu klienta, který ověřuje telefon Cisco IP telefonu pro použití v síti ITSP. Toto pole uvádí informaci o tom, zda je certifikát klienta v telefonu správně nainstalován.

Přizpůsobení: Toto pole uvádí pro jednotku vzdálené konfigurace údaj o tom, zda jednotka byla či nebyla přizpůsobena. Údaj „Čeká na zpracování“ značí, že jednotka vzdálené konfigurace je připravena na zřízení. Pokud jednotka již získala svůj přizpůsobený profil, v tomto poli bude uveden stav přizpůsobení Získáno.

4

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 — Stiskněte tlačítko Zpět.
  • 8800 – Stiskněte tlačítko Konec.