1

Aşağıdaki eylemlerden birini uygulayın:

  • Masa telefonları—Uygulamalara Basın .
  • Konferans telefonu—Ayarlar'a basın.
2

Durum > Product Information öğesini seçin .

3

Telefonunuzla ilgili bilgileri görüntüleme

Ürün adı—Cisco IP Phone model numarası.

Seri numarası—Cisco IP Phone seri numarası.

MAC adresi—Cisco IP Telefonu'un donanım adresi.

Yazılım sürümü—Cisco IP Telefonu üretici yazılımı sürümünün versiyon numarası.

Donanım sürümü—Cisco IP Telefonu donanımının versiyon numarası.

Sertifika—ITSP ağında kullanım için Cisco IP Telefonu'un kimliğini doğrulayan müşteri sertifikasının durumu. Bu alan, müşteri sertifikasının telefona doğru şekilde kurulup kurulmadığını belirtir.

Özelleştirme—Bu alan, bir RC ünitesi için ünitenin özelleştirilip özelleştirilmediğini gösterir. Beklemede, yeni bir RC ünitesinin sağlama için hazır olduğunu gösterir. Ünite özelleştirilmiş profilini zaten aldıysa bu alandaki özelleştirme durumu Alındı olarak görüntülenir.

4

Aşağıdaki eylemlerden birini uygulayın:

  • 7800, 7832, 6800, 8832: Geri düğmesine basın.
  • 880: Çık düğmesine basın