1

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

  • Desk telefoni — Press aplikacije .
  • Konferencijski telefon ‒ pritisnite Postavke.
2

Odaberite Status > informacije o proizvodu.

3

Pregled informacija o telefonu

Naziv proizvoda — broj modela Cisco IP Phone.

Serijski broj — serijski broj Cisco IP Phone.

MAC adresa ‒ hardverska adresa Cisco IP telefona.

Verzija softvera ‒ broj verzije firmvera Cisco IP telefona.

Verzija hardvera ‒ broj verzije hardvera Cisco IP telefona.

Certifikat ‒ status certifikata klijenta koji provjerava autentičnost Cisco IP telefona za upotrebu u ITSP mreži. To polje označava je li certifikat klijenta ispravno instaliran na telefonu.

Prilagodba ‒ za RC jedinicu ovo polje označava je li jedinica prilagođena ili nije. Na čekanju označava novu RC jedinicu koja je spremna za dodjeljivanje privilegija. Ako je jedinica već dohvatila svoj korisnički prilagođeni profil, ovo polje prikazuje stanje prilagodbe kao Dohvaćeno.

4

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 — pritisnite natrag.
  • 8800 — pritisnite Exit.