Din administratör kan be om information om din telefon. Den här informationen identifierar telefonen unikt för felsökningssyften.

1

Gör något av följande:

  • Skrivbordstelefoner – tryck på program .
  • Konferens telefon – tryck på inställningar.
2

Välj Status > Produktinformation.

3

Visa information om din telefon

Produktnamn – Modellnummer för Cisco IP-telefon.

Serienummer – serienummer för Cisco IP-telefon.

MAC-adress – Maskinvaruadress för Cisco IP-telefonen.

Programvaruversion – Versionsnummer för den inbyggda Cisco IP-telefonen.

Maskinvaruversion – Versionsnummer för Cisco IP-telefons maskinvara.

Certifikat – status för klientcertifikatet, som autentiserar Cisco IP-telefonen för användning i ITSP-nätverket. Det här fältet anger om klientcertifikatet är korrekt installerat på telefonen.

Anpassning – För en RC-enhet anger det här fältet om enheten har anpassats eller inte. Väntar indikerar en ny RC-enhet som är redo för etablering. Om enheten redan har hämtat sin anpassade profil visar detta fält anpassningstillståndet som uppnått.

4

Gör något av följande:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 – Tryck tillbaka.
  • 8800 – Tryck på Avsluta.