1

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Stolové telefóny – tlačové aplikácie .
  • Konferenčný telefón – stlačte tlačidlo Nastavenia.
2

Vyberte položku Status> Product Information (Stav Informácie o produkte.

3

Zobrazenie informácií o telefóne

Názov produktu – číslo modelu Cisco IP Phone.

Sériové číslo – sériové číslo Cisco IP Phone.

Adresa MAC – hardvérová adresa telefónu IP Cisco.

Verzia softvéru – číslo verzie firmvéru telefónu IP Cisco.

Verzia hardvéru – číslo verzie hardvéru telefónu IP Cisco.

Certifikát – stav certifikátu klienta, ktorý overuje telefón IP Cisco za účelom použitia v sieti ITSP. Toto pole uvádza, či je na vašom telefóne správne nainštalovaný certifikát klienta.

Prispôsobenie – v prípade jednotky RC toto pole uvádza, či bola táto jednotka prispôsobená alebo nie. Čakanie označuje novú jednotku RC, ktorá je pripravená na poskytnutie. Ak už jednotka prijala prispôsobený profil, v tomto poli sa zobrazuje stav prispôsobenia ako Získané.

4

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 — Zatlačte späť.
  • 8800—Stlačte tlačidlo Skončiť .