1

Naredite nekaj od naslednjega:

  • Namizni telefoni – pritisnite aplikacije .
  • Konferenčni telefon – pritisnite Nastavitve.
2

Izberite Status > Informacije o izdelku.

3

Ogled informacij o telefonu

Ime izdelka – številka modela Cisco IP Phone.

Serijska številka – serijska številka Cisco IP Phone.

Naslov MAC – naslov strojne opreme telefona Cisco IP.

Različica programske opreme – številka različice vdelane programske opreme telefona Cisco IP.

Različica strojne opreme – številka različice strojne opreme telefona Cisco IP.

Potrdilo – stanje potrdila odjemalca, ki preveri pristnost telefona Cisco IP za uporabo v omrežju ITSP. V polju je prikazano, ali je potrdilo odjemalca pravilno nameščeno v telefonu.

Prilagajanje – v tem polju je za enoto RC prikazano, ali je bila prilagojena. Če je v tem polju prikazano stanje »V čakanju«, je nova enota RC pripravljena za omogočanje uporabe. Če je enota že pridobila svoja prilagojeni profil, je v tem polju za stanje prilagajanja prikazano »Pridobljeno«.

4

Naredite nekaj od naslednjega:

  • 7800, 7832, 6800, 8832 – pritisnite nazaj.
  • 8800 – pritisnite Izhod.