Když se připojíte ke schůzce ze zařízení a přítomné překladače jsou přítomni, můžete zvolit, aby se jednání sledovalo v upřednostňovaném jazyce. Překladač je automaticky vyrovnaný ke zbytku 80. a uslyšíte tak jeho předvádějícího na pozadí. Podle potřeby můžete upravit zůstatek.

Hostitel schůzky nastavuje pro jednání souběžný výklad . Hostitel musí být členem schůzky ze Webex Meetings aplikace.

Pokud má překladač na vybraném jazyce video zapnuto, můžete je vidět na obrazovce zařízení.

Zpravodajské

Omezení:

  • Simultánní interpretace je podporována pouze ve schůzkách s až 200 zařízeními a účastníky systému Webex aplikace. Toto omezení se nevztahuje na účastníky aplikace Webex Meetings.

1

Když se nacházíte na schůzce se přítomným překladačem, klepněte na výklad tlačítko.

Tuto akci můžete provést také v případě, že se nacházíte v předsálí čekajících na spuštění schůzky.

2

Klepněte na původní jazyk (patro) a v seznamu dostupných jazyků zvolte jazyk.3

Pomocí jezdce citlivosti můžete rovnoměrně rozvážit zvuk mezi původním jazykem a překladačem.Pokud přejdete zpět na původní jazyk nebo na jiný interpretovaný jazyk, zůstane nastavovaná rovnováha stejná.