När du ansluter till ett möte från din enhet och det finns tolkar närvarande kan du välja att följa mötet på det språk du föredrar. Tolken har automatiskt ett saldo på 80 %, så du hör presentatören i bakgrunden. Du kan justera balansen som du vill.

Mötesvärden ordnar simultantolkning för mötet. Värden måste ansluta till mötet från appen Webex Meetings.

Om tolken för det språk du har valt har sin video på kan du se dem på enhetens skärm.

Krav:

Begränsningar:

  • Simultantolkning stöds endast i möten med upp till 200 enheter och deltagare som deltar från Webex app. Den här gränsen gäller inte deltagare som går med från Webex Meetings.

1

När du sitter i ett möte med en tolk närvarande trycker du på knappen Tolkning knapp.

Du kan också göra detta när du är i lobbyn och väntar på att mötet ska börja.

2

Tryck på Originalspråk (golv) och välj ditt språk i listan över tillgängliga språk.3

Använd känslighetsreglaget för att balansera ljudet mellan originalspråket och tolken.Om du ändrar tillbaka till originalspråket eller till ett annat tolkat språk förblir balansen du har ställt in densamma.