När du ansluter till ett möte från din enhet och det finns tolkar, kan du välja att följa mötet på ditt föredragna språk. Tolken har automatiskt en balans på 80 % balans, så du hör presentatören i bakgrunden. Du kan justera balansen så att du ser passa.

Mötes värden ställer in en samtidig tolkning av mötet. Värden måste ansluta till mötet från Webex Meetings-appen.

Om tolken för det valda språket har video på, kan du se dem på enhetens skärm.

Krav

Begränsningar:

  • Samtidig tolkning stöds endast i möten med högst 200 enheter och deltagare som ansluter från Webex App. Det här värdet gäller inte för deltagare som går med i Webex Meetings.

1

När du befinner dig i ett möte med en sådan tolk trycker du på tolkningen knapptyp.

Du kan också göra detta när du befinner dig i lobbyn som väntar på att mötet ska starta.

2

Tryck på ursprungligt språk (basyta) och välj ditt språk i listan över tillgängliga språk.3

Använd reglaget känslighet för att balansera ljudet mellan det ursprungliga språket och tolken.Om du ändrar tillbaka till det ursprungliga språket eller till ett annat tolkat språk förblir saldot som du har angett.