Когато се присъедините към събрание от вашето устройство и има присъстващи преводачи, можете да изберете да следвате събранието на предпочитания от вас език. Преводачът автоматично е в баланс от 80% баланс, така че чувате презентатора във фонов режим. Можете да регулирате баланса, както сметнете за подходящо.

Домакинът на срещата създава симултанен превод за срещата. Домакинът трябва да се присъедини към събранието от приложението Webex Meetings.

Ако преводачът за езика, който сте избрали, има своето видео, можете да ги видите на екрана на устройството си.

Изисквания:

Ограничения:

  • Симултанен превод се поддържа само при срещи с до 200 устройства и участници, които се присъединяват от Webex App. Този лимит не се прилага за участници, които се присъединяват от Webex Meetings.

1

Когато сте в среща с присъстващ преводач, докоснете Тълкуване копче.

Можете също така да направите това, когато сте във фоайето, чакайки срещата да започне.

2

Докоснете оригиналния език (етаж) и изберете езика си в списъка с наличните езици.3

Използвайте плъзгача за чувствителност, за да балансирате аудиото между оригиналния език и преводача.Ако се върнете към оригиналния език или към друг интерпретиран език, балансът, който сте задали остава същият.