Når du deltager i et møde fra din enhed, og der findes tolkere, kan du vælge at følge mødet på dit foretrukne sprog. Fortolkeren er automatisk ved en saldo på 80 % balance, så du hører præsentationsværten i baggrunden. Du kan justere saldoen efter behov.

Møde værten konfigurerer samtidig fortolkning for mødet. Værten skal forbinde til mødet fra appen Webex Meetings.

Hvis fortolkeren for det sprog, som du har valgt, har sin video, kan du se dem på enheds skærmen.

Skrift

Begrænsninger:

  • Samtidig tolkning understøttes kun i møder med op til 200 enheder og deltagere, der deltager fra Webex App. Denne grænse gælder ikke for deltagere, der deltager i Webex Meetings.

1

Når du er i et møde med en tolket præsentation, skal du trykke på fortolkningen Pens.

Du kan også gøre dette, når du er i det informations værktøj, der venter på, at mødet skal starte.

2

Tryk på originalt sprog (etage) , og vælg dit sprog på listen over tilgængelige sprog.3

Brug skyderen følsomhed til at justere lyden mellem det oprindelige sprog og fortolkeren.Hvis du skifter tilbage til det oprindelige sprog eller til et andet fortolket sprog, forbliver den balance, du har angivet, den samme.