Přehled

Pokud upgradujete uživatelskou licenci na Professional, budete chtít podle těchto kroků přidat k němu další zařízení. Klienti a aplikace jsou automaticky přiřazeny uživatelům, které upgradujete.

Downgrading licence uživatele na Basic odebere všechna sekundární zařízení, sdílená zařízení a klienty. Zůstane pouze primární zařízení.

Další informace o funkcích, které jsou k dispozici se základními a profesionálními licencemi, najdete v této tabulce.

Upgrade volací licence Webex uživatele

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, jehož licenci chcete změnit.

2

Vyberte Upravit.

3

Vyberte professionala klikněte na Uložit.

Downgrade volací licence uživatele webex

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Uživatelé a vyberte uživatele, jehož licenci chcete změnit.

2

Vyberte Upravit.

3

Vyberte základní.

4

klikněte na Uložit.