Přehled

Pokud upgradujete uživatelskou licenci na Professional, budete chtít pomocí těchto kroků přidat tomuto uživateli další zařízení.Klienti a aplikace jsou automaticky přiřazeni uživatelům, které upgradujete.

Další informace o funkcích, které jsou k dispozici u základních a profesionálních licencí, najdete v této tabulce.

Upgrade licence volání Webex uživatele

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a vyberte Uživatele, jehož licenci chcete změnit.

2

Vyberte Upravit.

3

Vyberte professionala klepněte na tlačítko Uložit.