Přehled

Pokud upgradujete licenci uživatele na Enterprise, budete chtít k tomuto uživateli přidat další zařízení podle následujících kroků. Klienti a aplikace jsou automaticky přiřazeny uživatelům, které upgradujete.

Pokud přejdete na základní licenci uživatele, musíte odstranit další klienty nebo zařízení, která jsou mu přiřazena.

Další informace o funkcích, které jsou k dispozici se základními a podnikovými licencemi, naleznete v této tabulce.

Aktualizace licence volání Webex uživatele

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a vyberte Uživatele, jehož licenci chcete změnit.

2

Vyberte možnost Upravit.

3

Vyberte Enterprise aklepněte na tlačítko Uložit.

Snížit uživatelovu licenci na volání Webex

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé a vyberte Uživatele, jehož licenci chcete změnit.

2

Vyberte možnost Upravit.

3

Vyberte položku Základní.

4

klikněte na tlačítko Uložit.