Översikt

Om du uppgraderar en användarlicens till Professional behöver du följa de här stegen för att lägga till fler enheter till den användaren. Klienter och program tilldelas automatiskt till de användare som du uppgraderar.

Nedgradering av en användares licens till Basic tar bort alla sekundära enheter, delade enheter och klienter. Endast den primära enheten finns kvar.

Ta reda på mer om tillgängliga funktioner i Basic- och Professional-licenserna i den här tabellen.

Uppgradera en användares Webex Calling-licens

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare vars licens du vill ändra.

2

Välj Redigera.

3

Välj Professional och klicka på Spara.

Nedgradera en användares Webex Calling-licens

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare vars licens du vill ändra.

2

Välj Redigera.

3

Välj Basic.

4

klicka på Spara.