Przegląd

Jeśli uaktualnisz licencję użytkownika do wersji Professional, wykonaj następujące kroki, aby dodać więcej urządzeń do tego użytkownika. Klienci i aplikacje są automatycznie przypisywane do uaktualnianych użytkowników.

Obniżenie licencji użytkownika do wersji Basic usuwa wszystkie urządzenia pomocnicze, urządzenia współużytkowane i klientów. Pozostaje tylko podstawowe urządzenie.

Dowiedz się więcej o funkcjach dostępnych w licencjach podstawowych i Professional w tej tabeli.

Uaktualnij licencję użytkownika na wywoływanie Webex

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Użytkownicy i wybierz użytkownika, którego licencję chcesz zmienić.

2

Wybierz pozycję Edytuj.

3

Wybierz opcję Professional , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Obniżenie licencji użytkownika na połączenia Webex

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Użytkownicy i wybierz użytkownika, którego licencję chcesz zmienić.

2

Wybierz pozycję Edytuj.

3

Wybierz opcję Podstawowe.

4

kliknij Zapisz .